Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z
SDL ISDN HSP signál SIP PCM filtr digitální
člen ústředna I/O přechod dioda zkreslení poruchy součástky
článek síť BRA signál PRI vazba tranzistor napětí
obvod VoIP telefonní JTS vazby spojovací D/A odpor
telekomunikace parametry registr fáze teplota A/D klopný frekvenční
propusť prostorový interface generátor technologie systém impedanční ISUP
CPU spínací VACH


AmaPro články [K]

Počet záznamů: 25

Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna

amapro
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor

amapro
Kapacitní vazba tranzistorů

amapro
Kapacitní vazba

amapro
Karty ISDN do PC

amapro
Klopné obvody

amapro
Kodéry

amapro
Kombinovaného spojovacího pole do 1000 účastníků

amapro
Kombinovaný signál

amapro
Kompresní pole CP

amapro
Komunikace metod a odpovědí při budování spoje SIP

amapro
Komunikační systémy

amapro
Komutace; mezní kmitočet diody

amapro
Komutační vlastnosti PN přechodů

amapro
Koncový stupeň

amapro
Kondenzátor (Součástka)

amapro
Konstrukce HSP s doutnavkou

amapro
Konstrukční a konektorové řešení modulů

amapro
Konstrukční část datumovky

amapro
Kontrola činnosti optočlenu

amapro
Konvergence telefonních a počítačových sítí

amapro
Konverze AnsiString do double

amapro
Konverze AnsiString do int

amapro
Konverze Asistring pro práci s řetězci typu char

amapro
Korekce

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro