Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z
SDL ISDN HSP signál SIP PCM filtr digitální
člen ústředna I/O přechod dioda zkreslení poruchy součástky
článek síť BRA signál PRI vazba tranzistor napětí
obvod VoIP telefonní JTS vazby spojovací D/A odpor
telekomunikace parametry registr fáze teplota A/D klopný frekvenční
propusť prostorový interface generátor technologie systém impedanční ISUP
CPU spínací VACH


AmaPro články [S]

Počet záznamů: 63

S/P

amapro
Sběrnicové rozhraní

amapro
SDL a makra

amapro
SDL a větvení

amapro
SDL diagram obsluhy STATUS a definice SubProcesu

amapro
SDL vývojové diagramy pro rozhraní R2

amapro
SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L2 (K-Proces)

amapro
SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L3 (PCM-Proces)

amapro
SDL vývojové diagramy u rozhraní BRA

amapro
SDL vývojové diagramy u rozhraní SIP

amapro
SDL vývojové diagramy u rozhraní U

amapro
SDL vývojové diagramy u rozhraní V

amapro
Segmentové zobrazovací jednotky

amapro
Sekundární definice proměnných a metod

amapro
Sekundární zpracování GISA

amapro
Sekvenční diagram pro přenos čísla volajicího

amapro
Sekvenční diagram pro rozhraní L3 BRA

amapro
Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L2

amapro
Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L3

amapro
Sekvenční diagram pro rozraní U

amapro
Sekvenční diagram pro rozraní V

amapro
Sekvenční diagramy pro rozhraní SIP L3

amapro
Sekvenční řízení segmentových zobrazovacích jednotek

amapro
Sériová ochrana diodou

amapro
Sériově paralelní převodník

amapro
Sériové rozhraní

amapro
Sestavení a zrušení telefonního spojení SS7

amapro
Sestavení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem

amapro
Seznam některých příkazů používaných v GISA

amapro
Shluk textových jednotek

amapro
Schéma pohybového pole tiskové hlavy

amapro
Schéma vývojového řešení elektronické aplikace

amapro
Schématické značky elektronických součástek

amapro
Signály v SDL

amapro
Signály/zprávy v SDL

amapro
Síťový transformátor

amapro
Skokové operace

amapro
Složená fráze tří elementů

amapro
Složitější a kombinované indukční a kapacitní vazby

amapro
Sluchátko (Součástka)

amapro
Smazání souborů v adresáři

amapro
Snímací elektronika validátoru

amapro
Softwarová implementace komerčních projektů

amapro
Soubor nejdůležitějších signálů DSS1

amapro
Souhrn vlastností PRI a jejich implementace

amapro
Specifikace Interface PCM v ústředně páté generace

amapro
Specifikace komponenty SIP

amapro
Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace

amapro
Specifikace rozhraní SIP v ústředně páté generace

amapro
Specifikace rozhraní U v ústředně páté generace

amapro
Specifikace rozhraní V ústředny páté generace

amapro
Specifikace signalizace R2 v ústřednách páté generace

amapro
Spojování řetězců AnsiString

amapro
Spojování řetězců různých datových typů

amapro
Stabilizační člen

amapro
Start translace

amapro
Stavy K ve směru odchozím

amapro
Stavy K ve směru příchozím

amapro
Stejnosměrný signál

amapro
Struktura Elementů a Oktetů

amapro
Struktura MTP Layer 2 pro signalizaci SS7

amapro
Střídavý signál

amapro
Systém chráněného adresování

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro