Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3
maturitní otázka literatura století literatuře české literatury Česká
světové otázky Literatura próza jazyka Karel poloviny českého
Maturitní poezie Vývoj Světová obrození písemnictví Romantismus Jan
směry slova Renesance jména slov styl humanismus .století
doby realismus roce Psaní Národní Počátky útvary její
přelomu husitské Český jeho České Moderní Realismus let
jmen Antická divadlo vývoj Baroko Čapek války


Český jazyk [P]

Počet záznamů: 264

Palacký František

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Paní Bovaryová

sesity
Paní komisarka

sesity
Pantáta Bezoušek

sesity
Partikule

slovnidruhy
Paragraf

amapro
Pauza v projevu

amapro
Pavel Ota

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Pavese Cesare

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Pavel Kohout

referaty-seminarky
Pády podstatných jmen

amapro
Pády v českém jazyce

amapro
Páral Vladimír - Profesionální žena

stredoskolskaliteratura.kvalitne
PáralVladimír

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Párové souhlásky

amapro
Periodizace české literatury k maturitě

seminarky
Petrarca Francesco

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Petr a Lucie

sesity
Petr Chelčický - filozof

referaty-seminarky
Petr Bezruč

galaktis
Petiška Eduard

kampomaturite
Písně otroka

sesity
Píseň o Rolandovi

referaty-seminarky
Písmo - historie písma

referaty-seminarky
Písničkáři

referaty-seminarky
Písemnictví v době husitské - maturitní otázka

seminarky
Písemnictví starověku a raného středověku - maturitní otázka

seminarky
Písemnictví nejstarších národů, antika - maturitní otázka

seminarky
Písmeno ě v českém jazyce

amapro
Plautus Titus

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Pláň Tortilla

sesity
Pobělohorská literatura (30“ 17.st. – 70“ 18. st.)

referaty-seminarky
Počátky literatury

referaty-seminarky
Počátky národního písemnictví do 10. století

referaty-seminarky
Počátky písemnictví

referaty-seminarky
Počátky písemnictví

referaty-seminarky
Počátky písemnictví na našem území do 14. století

referaty-seminarky
Počátky světové literatury a literatura antická

referaty-seminarky
Počátky literatury - maturitní otázky

seminarky
Počátky písemnictví na našem území - maturitní otázka

seminarky
Počátky psané literatury a literatura antická - maturitní otázka

seminarky
Počátky písemnictví v českých zemích - maturitní otázka

seminarky
Počátky českého realismu - maturitní otázka

seminarky
Počátky světového písemnictví - maturitní otázka

seminarky
Počátky písemnictví na našem území - maturitní otázka

seminarky
Počátky české literatury - maturitní otázka

seminarky
Počátky našeho písemnictví - maturitní otázka

seminarky
Počátky našeho písemnictví a vznik česky psané literatury - maturitní otázka

seminarky
Počátky a rozvoj realismu v českých zemích během 19. století - maturitní otázka

seminarky
Počátky písemnictví na našem území, vývoj české literatury do doby husitské - maturitní otázka

seminarky
Počátky našeho písemnictví - maturitní otázka

seminarky
Počátky světového písemnictví - maturitní otázka

seminarky
Počátky světového písemnictví - maturitní otázka

seminarky
Počátky realismu v české literatuře - maturitní otázka

seminarky
Počátky slovesného umění (nepsaná slovesnost, starověké mimoevropské literatury) - maturitní otázka

seminarky
Počátky našeho písemnictví, česká předhusitská literatura - maturitní otázka

seminarky
Počátky a nejstarší památky české literatury - maturitní otázka z literatury

seminarky
Počátky vývoje jazyka

studuj
Počáteční písmeno

amapro
Podstatná jména

maturita
Podstata slohu, slohotvorní činitelé, funkční styly

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Podstata jazykového znaku

cestina.upol
Podstatná jména

cestina.upol
Podřadný souvětný vztah

referaty-seminarky
Podstatná jména

referaty-seminarky
Podstatná jména

galaktis
Podstatná jména

galaktis
Podstatná jména - maturitní otázka

seminarky
Podstatná jména - maturitní otázka

seminarky
Podstata literatury - maturitní otázka

seminarky
Podstata výkladu a referátu - maturitní otázka

seminarky
Podstatná jména

studuj
Podstatná jména - funkce ve větě

mojecestina
Podstatná jména - skloňování ženského rodu - 3

mojecestina
Podstatná jména - skloňování ženského rodu - 2

mojecestina
Podstatná jména - skloňování ženského rodu

mojecestina
Podstatná jména - určování rodu a vzoru

mojecestina
Podstatná jména - úvod

mojecestina
Podstatná jména

slovnidruhy
podstatná jména - duálové skloňování

havape.estranky
Podmět souřadně spojený

amapro
Podmět

amapro
Podstata vlastních jmen

amapro
Podmínková věta

amapro
Poezie a drama druhé poloviny 20. století

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Poetismus

referaty-seminarky
Poezie 1. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Poezie přelomu 19./ 20. století v české literatuře a vliv světové poezie na její vývoj - maturitní otázka

seminarky
Poezie a směry v literatuře na přelomu 19. a 20. století - maturitní otázka

seminarky
Poezie ve světové literatuře v předválečném a meziválečném období - maturitní otázka

seminarky
Poezie po roce 1945 - maturitní otázka

seminarky
Poezie v meziválečném období - maturitní otázka

seminarky
Poezie a drama v české literatuře od 2.světové války do současnosti - maturitní otázka

seminarky
Pojmenování tvořená slovy

amapro
Poklad

sesity
Poláček Karel - Muži v ofsajdu

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Poláček Karel

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Polovětné konstrukce

referaty-seminarky
Poláček Karel

kampomaturite
Politické strany

amapro
Pomlčky

amapro
Pomlčka, Tři tečky

amapro
Popis

maturita
Poprask na laguně

sesity
Popis - maturitní otázka

seminarky
Popis

seminarky
Popis, jeho druhy a zásady - maturitní otázka

seminarky
Popis - maturitní otázka

seminarky
Popis

studuj
Popis statický a dynamický

studentka.sms
Portrét Karla Hynka Máchy

referaty-seminarky
Pořádek slov, aktuální větné členění

studuj
Potlesk

amapro
Povídky malostranské

sesity
Povídání o vrabčákovi

referaty-seminarky
Povinná četba k maturitě - seznam

seminarky
Poznávací lingvistika

poznavaci-lingvistika.navajo
Pravopis, vztah mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka

maturita
Pravopis, vztah mezi zvukovou a gramatickou stránkou jazyka

maturita
Pravý výlet pana Broučka do měsíce

sesity
Pragmatická sankce a nástup Marie Terezie na trůn

referaty-seminarky
Praha - genius loci a golemové

referaty-seminarky
Praha v literatuře

referaty-seminarky
Pražská německá literatura

referaty-seminarky
Pravopis velkých písmen

studuj
Pracovní list učitele do českého jazyka

studentka.sms
Pravidla o psaní velkých písmen u vlastních jmen

amapro
práce s pravidly

havape.estranky
Preromantismus

referaty-seminarky
Preromantismus v evropské literatuře

referaty-seminarky
Preromantismus a romantismus ve světové i české literatuře - maturitní otázka

seminarky
Preromantismu a romantismus - maturitní otázka

seminarky
Preromantismus ve světové literatuře - maturitní otázka

seminarky
Prepozice

slovnidruhy
Proletářská poezie

maturita
Prokletí básníci

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Proces

sesity
Profesor Neřád

sesity
Proti všem

sesity
Problematika rukopisu RKZ a RZH

referaty-seminarky
Proletářská poezie 1. 1/2 20. let

referaty-seminarky
Proudy české meziválečné prózy - maturitní otázka

seminarky
Protiválečná literatura

seminarky
Program a dílo literární generace ruchovců a lumírovců - maturitní otázka

seminarky
Problematika postmoderního románu a jeho pojetí ve světové a české literatuře

seminarky
Prokletí básníci - maturitní otázka

seminarky
Protest proti společnosti v dílech evropských a českých romantiků - maturitní otázka

seminarky
Projev - maturitní otázka

seminarky
Prostě sdělovací styl

studuj
Projev a proslov

studentka.sms
Pronomina

slovnidruhy
procvičení pravopisu

havape.estranky
Projev nevole

amapro
Próza a drama ve světové literatuře v předválečném a meziválečném období (do r. 1945) - maturitní otázka

seminarky
Próza inspirovaná 2. světovou válkou v české a světové literatuře - maturiní otázka

seminarky
Próza v meziválečném období v české literatuře - maturitní otázka

seminarky
Průpovídky

amapro
První světová válka v literatuře

referaty-seminarky
První a druhá světová válka v literatuře - maturitní otázka

seminarky
První slovo věty

amapro
Přejímání cizích slov a jejich pravopis

maturita
Přejímaní slov

cestina.upol
Předložky a předpony S a Z

galaktis
Předpony s, z, vz

galaktis
Přehled české meziválečné prózy - maturitní otázka

seminarky
Přehled světové poezie a prózy 1. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Představitelé české poezie 2. poloviny 19. století - maturitní otázka

seminarky
Přejímání slov z cizích jazyků

studuj
Přejímání slov z cizích jazyků

studuj
Předpony s, z a vz

ocestine
Předložky

slovnidruhy
Předpis

predpis-a-popis.navajo
Předpona

amapro
Předložky a předpony s a z

amapro
Předpona s- (se), psaní s,z

amapro
Předložky

amapro
Předpony

amapro
Předpona z- (ze), psaní s,z

amapro
Přechod slova

amapro
Předcházející člen

amapro
Přídavná jména

maturita
Přídavná jména

cestina.upol
Přípona -ura

referaty-seminarky
Přísloví napoví (fejeton)

referaty-seminarky
Přínos Josefa Jungmanna české literatuře

referaty-seminarky
Příslovce

galaktis
Přínos generace májovců do české literatury - maturitní otázka

seminarky
Přídavná jména

studuj
Přídavná jména - úvod

mojecestina
Přídavná jména s í/i před příponou -cí

mojecestina
Přídavná jména

slovnidruhy
Příslovce

slovnidruhy
Přídavná jména - opakování a shrnutí celé gramatiky 6.r.

havape.estranky
příprava na písemnou práci - opakování

havape.estranky
Přídav.jména --- procvičte-písemka vás nemine

havape.estranky
přídavná jména

havape.estranky
Přísudek

amapro
Příčestí

amapro
Přídavná jména

amapro
Přípony

amapro
Příslovce

amapro
Přídavná jména, délka samohlásek

amapro
Přídavná jména

amapro
Příjmení

amapro
Přídomek

amapro
Příslušník národu

amapro
Přívlastek

amapro
Přírodní jevy

amapro
Přítomný čas

amapro
Příslovečná určení

amapro
Přívlastek v kontextu

amapro
Příčestí

amapro
Přímá řeč

amapro
Přímá řeč

amapro
Příklady závorek

amapro
Př.jm. - procvičte a zlepšete svůj pravpis

havape.estranky
Psaní i/í, y/ý

maturita
Psaní velkých písmen

maturita
Psaní předložek a předpon s, z, v

maturita
Psaní i/y uvnitř slova

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Psaní předložek a předpon s/z

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Psaní velkých písmen

cestina.upol
Psaní MĚ a MNĚ

cestina.upol
Psaní Ú a Ů

cestina.upol
Psaní S a Z v předponách a předložkách

cestina.upol
Psaní čárky ve větě jednoduché

referaty-seminarky
Psaní odborného textu

referaty-seminarky
Psaní mě, mně, bě, pě, vě, bje, vje

galaktis
Psaní čárek

galaktis
Psaný a mluvený projev

studuj
Psaní předpon s, z, a vz 3

mojecestina
Psaní předpon s, z, a vz 2

mojecestina
Psaní předpon s, z, a vz 1

mojecestina
Psaní -mě-, -mně-

mojecestina
Psaní ú/ů

mojecestina
Psaní i/y ve slovech končících na C

mojecestina
Psaní předložek s, z

mojecestina
Psaní s a z u počeštělých slovech

amapro
Psaní slov

amapro
Psaní písmen

amapro
Psaní tečky

amapro
Psaní číslic

amapro
Psaní velkých písmen

amapro
Psaní datumu

amapro
Psaní spřežek

amapro
Psohlavci

sesity
Psohlavci - Jirásek Alois

galaktis
Psycholinguistics

psycholinguistics.navajo
Publicistický styl

maturita
Publicistický styl - maturitní otázka z češtiny

seminarky
Publicistický styl

studuj
Publicistický styl

studuj
Publicistický styl

studuj
Publicistický styl

studuj
Puchmajer Antonín Jaroslav

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Pujmanová Marie - Předtucha

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Pujmanová Marie

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Puškin Alexader Sergejevič

kampomaturite
Původ a vývoj jazyka

maturita
Původ a vývoj českého jazyka

referaty-seminarky
Původ a vývoj jazyka

referaty-seminarky
Původ a vývoj českého jazyka - maturitní otázka

seminarky
Původní pravopis

amapro
Pygmalión

sesity


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro