Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3
maturitní otázka literatura století literatuře české literatury Česká
světové otázky Literatura próza jazyka Karel poloviny českého
Maturitní poezie Vývoj Světová obrození písemnictví Romantismus Jan
směry slova Renesance jména slov styl humanismus .století
doby realismus roce Psaní Národní Počátky útvary její
přelomu husitské Český jeho České Moderní Realismus let
jmen Antická divadlo vývoj Baroko Čapek války


Český jazyk [S]

Počet záznamů: 347

Saavedra Miguel de Cervantes y

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Samizdatová a exilová literatura - maturitní otázka

seminarky
Samostatný výraz

amapro
Sartre Jean Paul

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Satira

maturita
Satira - maturitní otázka

seminarky
Satira a humor v české literatuře - maturitní otázka

seminarky
Satira a humor v české literatuře - maturitní otázka

seminarky
Sbohem, armádo!

sesity
Schultz Karel

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Schultz Karel

stredoskolskaliteratura.kvalitne
sci-fi

referaty-seminarky
Sci-fi literatura - maturitní otázka

seminarky
Scott Walter

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Seifert Jaroslav

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Selské balady

sesity
Semantika a lexikologie

studuj
Sen noci svatojánské

sesity
Seznam lingvistů

seznam-lingvistu.navajo
seznámení se s některými odchylkami od prav. skloňování

havape.estranky
Sémantika

semantika.navajo
Shakespeare William - Hamlet

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Shakespeare William - Král Lear

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Shakespeare William - Macbeth

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Shakespeare William - Othello

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Shakespeare William - Richard III.

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Shakespeare William - Romeo a Julie

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Shakespeare William - Sen noci svatojanské

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Shakespeare William - Zkrocení zlé ženy

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Shakespeare William

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Shakespeare William-Hamlet

referaty-seminarky
Shakespeare William-Romeo a Julie

referaty-seminarky
Shakespeare William

kampomaturite
Shakespeare William

kampomaturite
Shoda přísudku s podmětem

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Shoda přísudku s podmětem

referaty-seminarky
Shoda přísudku s podmětem

referaty-seminarky
Shoda přísudku s podmětem

galaktis
Shoda přísudku s podmětem

ocestine
Shoda podmětu s přísudkem

mojecestina
Shoda podmětu s přísudkem - nevyjádřený podmět

mojecestina
Shoda přísudku

amapro
Shodný přívlastek

amapro
SHRNUTÍ PRO VŠECHNY

havape.estranky
Schultz Karel

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Schultz Karel

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Sienkiewicz Henryk

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Simmel Johanes Mario - Jen vítr to ví

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Simmel Johanes Mario - Láska je jen slovo

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Simmel Johanes Mario - Nikdo není ostrov

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Simmel Johanes Mario

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Skaláci

sesity
Skácel Jan

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Skleník

sesity
Skloňování přídavných jmen

ocestine
Skloňování přídavných jmen

mojecestina
Skloňování podstatných jmen rodu mužského končících na -ý

mojecestina
Skloňování podstatných jmen rodu mužského končících na -í

mojecestina
Skloňování číslovek dvě, obě a dva, oba

mojecestina
Skloňování jmen středního rodu zakončených na -ma

mojecestina
Skloňování-idea, týž/tentýž

studentka.sms
Skloňování zájmen

havape.estranky
skloňování zájmen

havape.estranky
Skupina kolem časopisu Květen (Holub, Šotola, Šiktanc, Brukner, Florian)

referaty-seminarky
Slabika

cestina.upol
Sládek Josef Václav

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Slovní druhy a principy jejich třídění

maturita
Slovesa a jejich kategorie

maturita
Slovní zásoba, slovníky

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Sloh

sesity
Slovní zásoba

sesity
Slovesa

cestina.upol
Slohové rozvrstvení jazykových prostředků

referaty-seminarky
Slohové útvary jednotlivých funkčních stylů, slohové postupy

referaty-seminarky
Slovenština ve srovnání s češtinou

referaty-seminarky
Slovníček pojmů

referaty-seminarky
Slovesa

galaktis
Slovanské jazyky - maturitní otázka

seminarky
Slovní zásoba a její obohacování - maturitní otázka

seminarky
Slovní zásoba - maturitní otázka

seminarky
Slovní zásoba, její rozšiřování - maturitní otázka

seminarky
Slohové rozvrstvení slovní zásoby - maturitní otázka

seminarky
Slovníky - maturitní otázka

seminarky
Slohotvorní činitelé

studuj
Slohotvorní činitelé

studuj
Slohové rozvrstvení slovní zásoby

studuj
Slohové útvary a postupy

studuj
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma

studuj
Slova mnohoznačná

studuj
Slovesa a jejich druhy

studuj
Slovesný rod

studuj
Slovní druhy

studuj
Slovní zásoba

studuj
Slovní zásoba

studuj
Slovníky a encyklopedie

studuj
Slovosled

studuj
Slova začínající na vi, ví 2

mojecestina
Slova začínající na vi, ví 1

mojecestina
Sloveso být v podmiňovacím způsobu

mojecestina
Slova, ve kterých píšeme uprostřed ú

mojecestina
Slovní zásoba

studentka.sms
Slovní zásoba-sémantický význam slov,slovníky,homonyma,antonyma,synonyma,mnohoznačná…

studentka.sms
Slovesa – verba

studentka.sms
Slovanské jazyky, vypravování

studentka.sms
Slovanské jazyky

studentka.sms
Slovesa

slovnidruhy
slovesný vid

havape.estranky
slovesa - slovesný rod, slovesný vid

havape.estranky
sloh - šestý ročník

havape.estranky
sloh - osmý ročník

havape.estranky
sloh - devátý ročník

havape.estranky
Slovo cizího původu

amapro
Složený tvar slova

amapro
Sloveso

amapro
Slovo základové

amapro
Slovesa, délka samohlásek, přejatá slova

amapro
Slovesa

amapro
Slova přejatá

amapro
Slova psaná pravopisem původním, slova počeštělá

amapro
Slova řecká

amapro
Slova latinská

amapro
Složená slova

amapro
Slovní přízvuk

amapro
Složené přídavné jméno

amapro
Slova citu

amapro
Slovo v uvozovkách

amapro
Slučovací vztah

amapro
Slučovací spojka

amapro
Směřování součastné české literatury - maturitní otázka

seminarky
Smích v literatuře - maturitní otázka

seminarky
Smrt je mým řemeslem - Robert Merle

galaktis
Smysl a cíle Národního obrození v Čechách a na Slovensku

referaty-seminarky
Snahy o nápravu církve a společnosti v české literatuře 14. a 15. století

referaty-seminarky
Sociolinguistics

sociolinguistics.navajo
Sofoklés - Antigona

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Sofokles

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Souvislost rozvoje českého jazyka s vývojem společnosti

maturita
Souvětí souřadné

maturita
Souvětí, souvětí podřadné

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Souvětí souřadné

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Souřadné spojení vět

referaty-seminarky
Souvětí souřadné

referaty-seminarky
Současná česká próza a poezie

referaty-seminarky
Souvětí podřadné

galaktis
Soubor maturitních otázek z českého jazyka - 1/2

seminarky
Soubor maturitních otázek z českého jazyka - 2/2

seminarky
Soubor maturitních otázek z českého jazyka

seminarky
Současný vývoj spisovné češtiny - maturitní otázka

seminarky
Současná česká próza po roce 1945 - maturitní otázka

seminarky
Souvislost českého jazyka a literatury - maturitní otázka

seminarky
Souvětí souřadné a podřadné

studuj
Souvětí souřadné a podřadné

studuj
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejąích vět

studuj
Souvětí podřadné

studentka.sms
Souvětí

studentka.sms
Souvětí

studentka.sms
Souvětí souřadné

havape.estranky
Souhláskové skupiny

amapro
Souslovné jméno

amapro
Součást názvu

amapro
Souřadné spojky

amapro
Souvětí

amapro
Sova Antonín - Zlomená duše

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Sova Antonín

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Spisovatelé Východních Čech - maturitní otázka

seminarky
Spisovná výslovnost

amapro
Spojovník

cestina.upol
Spodoba znělosti

referaty-seminarky
Společenské a etické problémy v dílech kritického realismu - maturitní otázka

seminarky
Spolupráce starší a mladší generace ve skupině májovců - maturitní otázka

seminarky
Společensko-historický kontext národního obrození, počátek české jazykovědy, rozvoj češtiny - maturitní otázka

seminarky
Spojky

studentka.sms
Spojky

slovnidruhy
Spojení písmen

amapro
Spojování textu

amapro
Spojení předložek

amapro
Spojení slov

amapro
Spojovník u podstatných jmen, Složená přídavná jména

amapro
Spojovací čárka

amapro
Spojení členů

amapro
Spojka -li, Dělení slov

amapro
Spojky a, i, ani

amapro
Spojovací výraz

amapro
Správní celky

amapro
Spřežka

amapro
Srovnání knihy Osudy dobrého vojáka Švejka s filmy Dobrý voják Švejk a Poslušně hlásím

referaty-seminarky
Srovnávací lingvistika

srovnavaci-lingvistika.navajo
Staré pověsti české

sesity
Staré řecké báje a pověsti

sesity
Stařec a moře

sesity
Staré Řecké Báje a Pověsti

referaty-seminarky
Stanislav Kostka Neumann

referaty-seminarky
Staré řecké báje

referaty-seminarky
Staročeská literatura

referaty-seminarky
Staroslověnská literatura

referaty-seminarky
Starověká literatura

referaty-seminarky
Starověká orientální literatura

referaty-seminarky
Starověké literatury, antická literatura řecká a římská

referaty-seminarky
Starověké orientální literatury

referaty-seminarky
Starověké písemnictví, část druhá, Egypt a Indie

galaktis
Staroslověnské písemnictví a rozvoj české literatury

galaktis
Starověká literatura

galaktis
Starověká literatura - čínské písemnictví

galaktis
Starověké písemnictví - maturitní otázka

seminarky
Starověké kultury a antika - maturitní otázka

seminarky
Starověké orientální literatury - maturitní otázka

seminarky
Starověká literatura zejména antická - maturitní otázka

seminarky
Starověké písemnictví - maturitní otázka

seminarky
Starověká evropská literatura - maturitní otázka

seminarky
Starověké písemnictví - maturitní otázka

seminarky
Starověké písemnictví - maturitní otázka

seminarky
Starověká literatura - maturitní otázka

seminarky
Starověké literatury - maturitní otázka

seminarky
Starověká literatura - maturitní otázka

seminarky
Starověké literární památky (nejstarší světová literatura) - maturitní otázka

seminarky
Starověká literatura - maturitní otázka

seminarky
Staroslověnské písemnictví a vznik česky psané literatury - maturitní otázka

seminarky
Starověká literatura mimo Evropu

seminarky
Starověká literatura - maturitní otázka

seminarky
Starověká a antická literatura - maturitní otázka

seminarky
Starověká literatura - maturitní otázka

seminarky
Staroslověnątina

studuj
Stavba souvětí

studuj
Stavba věty jednoduché

studuj
Stavba věty jednoduché

studuj
Stavba souvětí

studentka.sms
Starověké a středověké světové písemnictví

studentka.sms
Stavba slova

amapro
Steinbeck John - O myších a lidech

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Steinbeck John

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Stejnorodé příslovce

amapro
Stíny v ráji

sesity
Strakonický dudák

sesity
Strukturovaný životopis

referaty-seminarky
Struktura a kompozice v próze

studuj
Středověká evropská literatura

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Středověká česká literatura

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Stříbrný vítr

sesity
Středověká Evropská literatura

referaty-seminarky
Středověká literatura

referaty-seminarky
Středověká literatura na našem území

referaty-seminarky
Středověká literatura u nás (9.-12. století)

referaty-seminarky
Středověká hrdinská epika

galaktis
Středověká literatura v Evropě a u nás - maturitní otázka

seminarky
Středověká literatura česká - maturitní otázka

seminarky
Středověká literatura - maturitní otázka

seminarky
Středověká česká literatura - maturitní otázka

seminarky
Středověk - maturitní otázka

seminarky
Středověká evropská literatura - maturitní otázka

seminarky
Středověké písemnictví - maturtní otázka

seminarky
Středověká evropská literatura - maturitní otázka

seminarky
Středověká evropská literatura - maturitní otázka

seminarky
Středověká literatura - maturitní otázka

seminarky
Středověké literatury - maturitní otázka

seminarky
Středník, Otazník

amapro
Student a knihovna

studuj
Stupňování přídavných jmen

amapro
Styron William - Sophiina volba

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Stylistika - slohotvorní činitelé

cestina.upol
Stylistika - promluva, text, kontext

cestina.upol
Stylistika - základní pojmy

cestina.upol
Styl odborný a jeho útvary

galaktis
Styl a slohotvorný proces

galaktis
Styl administrativní a jeho útvary

galaktis
Styl publicistický a jeho útvary

galaktis
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu

studuj
Stylistika, slohové útvary a postupy

studuj
Stylistika, slohotvorní činitelé, funkční styly

studentka.sms
Styl psaní

amapro
Stylistika

amapro
Substantiva

slovnidruhy
Suchý Jiří

referaty-seminarky
Surrealismus

referaty-seminarky
Svatý Xaverius

sesity
Svatopluk Čech

referaty-seminarky
Svatopluk Čech

galaktis
Světlá Karolina - Kříž u potoka

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Světlá Karolina - Vesnický román

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Světlá Karolina

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Světový romantismus

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Světový realismus

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Světová meziválečná poezie

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Světová meziválečná próza

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Světová literatura po roce 1945

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Světová barokní literatura (pol. 16.st.- 17.st.)

referaty-seminarky
Světová literární tvorba v době 1.světové války

referaty-seminarky
Světová literatura 1. poloviny 20. století

referaty-seminarky
Světová próza po roce 1940

referaty-seminarky
Světový realismus

referaty-seminarky
Světový realismus

galaktis
Světová literatura 2. poloviny 20. století

galaktis
Světový romantismus - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 2. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura po roce 1945 - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura mezi dvěma světovými válkami - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 2. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světový a český romantismus - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura po 2. světové válce - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 2. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura od baroka k osvícenství - maturitní otázka

seminarky
Světová poezie 20.století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura od antiky po středověk - maturitní otázka

seminarky
Světové drama 20.století - maturitní otázka

seminarky
Světová renesance a humanismus - maturitní otázka

seminarky
Světový preromantismus a romantismus - maturitní otázka

seminarky
Světová středověká literatura a její odraz v literatuře české - maturitní otázka

seminarky
Světová próza 1.poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 19. století: realismus, kritický realismus a naturalismus - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura v meziválečném období - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 1. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura od 17.století do poloviny 19. století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 1. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová próza 1. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová středověká literatura - maturitní otázka

seminarky
Světová a česká literatura a 1. světová válka - maturitní otázka

seminarky
Světová próza v 1. polovině 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová próza 2. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světový realismus

seminarky
Světová literatura 2.poloviny 20.století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 1. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 17. a 18. století - maturitní otázka

seminarky
Světová próza 2. poloviny 20. století

seminarky
Světový a český romantismus - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 1. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura po roce 1945 - maturitní literatura

seminarky
Světový romantismus - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura po roce 1945 - maturitní otázka

seminarky
Světová próza mezi válkami - maturitní otázka

seminarky
Světové drama 1. poloviny 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 2. pol. 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura 20. století - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura v meziválečném a válečném období - maturitní otázka

seminarky
Světová próza mezi válkami - maturitní otázka

seminarky
Světová literatura po roce 1945 - maturitní otázka

seminarky
Syntax

sesity
Syntax - základní pojmy

cestina.upol
Syntax - zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby

cestina.upol
Syntax - příslovečné určení

cestina.upol
Syntax - přívlastek

cestina.upol
Syntax - předmět

cestina.upol
Syntax - přísudek

cestina.upol
Syntax - podmět

cestina.upol
Syntax

syntax.navajo
Systém českých souhlásek

cestina.upol
Systém českých samohlásek

cestina.upol
S a Z u příslovcí, psaní s,z

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro