Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3
maturitní otázka literatura století literatuře české literatury Česká
světové otázky Literatura próza jazyka Karel poloviny českého
Maturitní poezie Vývoj Světová obrození písemnictví Romantismus Jan
směry slova Renesance jména slov styl humanismus .století
doby realismus roce Psaní Národní Počátky útvary její
přelomu husitské Český jeho České Moderní Realismus let
jmen Antická divadlo vývoj Baroko Čapek války


Český jazyk [Z]

Počet záznamů: 68

Zakončení slov

amapro
Zakončení odborných názvů

amapro
Zapadlí vlastenci

sesity
Zařazení češtiny

mojecestina
Zájmena a jejich druhy

maturita
Zájmena

cestina.upol
Zájména a jejich druhy

studuj
Zájmena - osobní, vztažná

ocestine
Zájmena a jejich druhy

studentka.sms
Zájmena

slovnidruhy
zájmena - definice, druhy, skloňování-ten náš,týž

havape.estranky
zájmena- opakuj, procvičuj

havape.estranky
Základní pravidla psaní velkých písmen

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Základní typografická pravidla

cestina.upol
Základy valenční skladby (Greplovo pojetí)

cestina.upol
Základy valenční skladby

cestina.upol
Základy jazykovědy - maturitní otázka

seminarky
Základní útvary publicistiky a významní žurnalisté - maturitní otázka

seminarky
Základní znaky mluveného a psaného projevu - maturitní otázka

seminarky
Základní díla naší literatury do 14. století - maturitní otázka

seminarky
Základy asertivních dovedností

studuj
Základní skladebné dvojice, referát, diskuse

studentka.sms
Základ slova

amapro
Základ slova

amapro
Zásady českého pravopisu, pravopisný výcvik, druhy pravopisných cvičení, jejich oprava a hodnocení

cestina.upol
Zásady spisovné výslovnosti, zvuková podoba věty - maturitní otázka

seminarky
Zásady českého pravopisu (písemná a zvuková podoba) - maturitní otázka

seminarky
Závorky

amapro
Zdomácnělá slova

amapro
Zdrobněliny

amapro
Zdvojené souhlásky

galaktis
Zdvojené souhlásky

ocestine
Zdvojená písmena

amapro
Zeyer Julius

kampomaturite
Zeyer Julius

kampomaturite
Zikmund Winter

galaktis
Zkratky akademických titulů

cestina.upol
Zkratky a značky

amapro
Zkratky titulů

amapro
Zločin a trest

sesity
Zlomky epopeje

sesity
Změny v souhláskových skupinách při odvozování příponami

cestina.upol
Změny slovního významu, básnické prostředky

studuj
Změny v pravopisu za posledních padesát let 1

mojecestina
Změny souhlásek při odvozování příponami

amapro
Zobrazení 2. světové války v literatuře - maturitní otázka

seminarky
Zobrazení 1.svět války v dílech světových autorů - maturitní otázka

seminarky
Zola Emil - Zabiják

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Zola Emil

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Zpráva a oznámení

referaty-seminarky
Způsoby tvoření slov

maturita
Zrod moderní české žurnalistiky v době obrozenecké

referaty-seminarky
Zvláštnosti starší české literatury

maturita
Zvláštnosti mluvených a psaných odborných projevů - výklad

seminarky
Zvoník u Matky boží

sesity
Zvuková stránka jazyka

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Zvuková a grafická realizace jazykové komunikace

cestina.upol
Zvukové prostředky souvislé řeči

cestina.upol
Zvuková stránka jazyka

referaty-seminarky
Zvuková stránka jazyka

galaktis
Zvuková a grafická stránka jazyka - maturitní otázka

seminarky
Zvuková stránka jazyka - maturitní otázka

seminarky
Zvuková a grafická stránka jazyka

studuj
Zvuková stránka jazyka

studuj
Zvuková stránka jazyka

studuj
Zvuková stránka jazyka

studentka.sms
Zvuková stránka jazyka

studentka.sms
Z Čech až na konec světa

sesity


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro