Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S T U Ú V W Z
kyselina Chlorid Oxid chemie sodný vápenatý draselný Polyamid
Chemická Názvosloví chemických Uhličitan rovnice reakce chemické Fluorid
kapalina Freon kys Chemické chemická Chroman [Freon prvků
rovnic Síran Celulosa kinetika reakcí amonný hlinitý Sacharidy
Dusičnan sloučeniny kyseliny látky prvky plyn plyny Rovnováha


Chemie [kyselina]

Počet záznamů: 34

kyselina chloristá

aristoteles
kyselina bromičná

aristoteles
kyselina dusitá

aristoteles
kyselina uhličitá

aristoteles
kyselina fosforečná

aristoteles
kyselina dihydrogenseleničitá

aristoteles
kyselina trihydrogenarseničná

aristoteles
kyselina siřičitá

aristoteles
kyselina trihydrogenboritá

aristoteles
kyselina jodičná 

;http://www.aristoteles
kyselina chlorovodíková

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
kyselina bromovodíková

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_bromovod%C3%ADkov%C3%A1
kyselina jodovodíková

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_jodovod%C3%ADkov%C3%A1
kyselina thiokyanatá

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_thiokyanat%C3%A1
kyselina sírová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1
kyselina dusičná

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
kyselina fluorovodíková

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_fluorovod%C3%ADkov%C3%A1
kyselina kyanovodíková

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_kyanovod%C3%ADkov%C3%A1
kyselina sulfanová

cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_sulfanov%C3%A1&action=edit&redlink=1
kyselina chlorečná

cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_chlore%C4%8Dn%C3%A1&action=edit&redlink=1
kyselina difosforečná

cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_difosfore%C4%8Dn%C3%A1&action=edit&redlink=1
kyselina mravenčí

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_mraven%C4%8D%C3%AD
kyselina octová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1
kyselina máselná

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_m%C3%A1seln%C3%A1
kyselina palmitová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_palmitov%C3%A1
kyselina stearová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_stearov%C3%A1
kyselina olejová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_olejov%C3%A1
kyselina linolová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_linolov%C3%A1
kyselina benzoová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_benzoov%C3%A1
kyselina ftalová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_ftalov%C3%A1
kyselina šťavelová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_%C5%A1%C5%A5avelov%C3%A1
kyselina citronová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_citronov%C3%A1
kyselina jablečná

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_jable%C4%8Dn%C3%A1
kyselina vinná

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_vinn%C3%A1


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro