Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S T U Ú V W Z
kyselina Chlorid Oxid chemie sodný vápenatý draselný Polyamid
Chemická Názvosloví chemických Uhličitan rovnice reakce chemické Fluorid
kapalina Freon kys Chemické chemická Chroman [Freon prvků
rovnic Síran Celulosa kinetika reakcí amonný hlinitý Sacharidy
Dusičnan sloučeniny kyseliny látky prvky plyn plyny Rovnováha


Chemie [K]

Počet záznamů: 58

kapalina

kapalina.navajo
Kapaliny

referaty-seminarky
Karbonylové sloučeniny

sesity
Karboxylové kyseliny

sesity
Katalýza

vscht
Kirchhoffův zákon

vscht
Kobalt

referaty-seminarky
Komplexní sloučeniny

sesity
Koncentrace

xantina.hyperlink
Koncentrace

aristoteles
Kovy alkalických zemin

sesity
kov

kov.navajo
Kovy

referaty-seminarky
krystal

krystal.navajo
krystalochemie

jergym.hiedu
Křemík - Si

chemik-online
Kvantová čísla

sesity
Kyslík

sesity
Kyseliny, zásady

sesity
kyslík

kyslik.navajo
Kyselinotvorné oxidy

xantina.hyperlink
kyseliny

jergym.hiedu
kyselina chloristá

aristoteles
kyselina bromičná

aristoteles
kyselina dusitá

aristoteles
kyselina uhličitá

aristoteles
kyselina fosforečná

aristoteles
kyselina dihydrogenseleničitá

aristoteles
kyselina trihydrogenarseničná

aristoteles
kyselina siřičitá

aristoteles
kyselina trihydrogenboritá

aristoteles
kyselina jodičná 

;http://www.aristoteles
kyselina chlorovodíková

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
kyselina bromovodíková

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_bromovod%C3%ADkov%C3%A1
kyselina jodovodíková

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_jodovod%C3%ADkov%C3%A1
kyselina thiokyanatá

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_thiokyanat%C3%A1
kyselina sírová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1
kyselina dusičná

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
kyselina fluorovodíková

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_fluorovod%C3%ADkov%C3%A1
kyselina kyanovodíková

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_kyanovod%C3%ADkov%C3%A1
kyselina sulfanová

cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_sulfanov%C3%A1&action=edit&redlink=1
kyselina chlorečná

cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_chlore%C4%8Dn%C3%A1&action=edit&redlink=1
kyselina difosforečná

cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_difosfore%C4%8Dn%C3%A1&action=edit&redlink=1
kyselina mravenčí

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_mraven%C4%8D%C3%AD
kyselina octová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1
kyselina máselná

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_m%C3%A1seln%C3%A1
kyselina palmitová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_palmitov%C3%A1
kyselina stearová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_stearov%C3%A1
kyselina olejová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_olejov%C3%A1
kyselina linolová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_linolov%C3%A1
kyselina benzoová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_benzoov%C3%A1
kyselina ftalová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_ftalov%C3%A1
kyselina šťavelová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_%C5%A1%C5%A5avelov%C3%A1
kyselina citronová

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_citronov%C3%A1
kyselina jablečná

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_jable%C4%8Dn%C3%A1
kyselina vinná

cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_vinn%C3%A1
Kyseliny

referaty.portik
Kyslík - O

chemik-online


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro