Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž
přerušení instrukce Instrukce dat paměti sběrnice registr instrukcí
program paměť adresa zásobníku programu procesoru obvody adresování
Obsah Příznak Řadič obvod systém operace Operační


Digitální technika [P]

Počet záznamů: 187

Paměťový prostor

amapro
Paměťová matice

amapro
Paměťová matice

amapro
Paměti ROM

amapro
Paměti typu FIFO

amapro
Paměti typu 8355 a 8755

amapro
Panel jednotek procesoru

amapro
Panelová jednotka

amapro
Paralelní programy

amapro
Paralelní univerzální registr

amapro
Paralelní osmibitová brána

amapro
Paralelní spojení

amapro
Paralelní algoritmy

amapro
Pascal

amapro
Pascal

amapro
Periférní zařízení

amapro
Periférie

amapro
Perioda

amapro
Periférní zařízení 8041

amapro
Periférní zařízení pro styk s okolím

amapro
Periférní zařízení

amapro
Pevná paměť

amapro
Pevná paměť

amapro
Pipelining

amapro
Písmena kódu ISO-7

amapro
Počáteční adresa bloku

amapro
Počáteční adresa

amapro
Počet bloků

amapro
Podmínka splnění

amapro
Podmíněný skok

amapro
Podprogram

amapro
Podmíněný skok

amapro
Podmíněný příkaz

amapro
Podmíněný skok

amapro
Podmíněný návrat

amapro
Podmínkové klopné obvody

amapro
Podmínkový obvod

amapro
Podmínka

amapro
Pohyblivá řádová čárka

amapro
Pole dat

amapro
Pole posunutí

amapro
Pole operandů

amapro
Polarizační znaménko

amapro
Pomocné obvody procesoru

amapro
Porovnání priorit

amapro
Porovnání slabik

amapro
Porovnání hodnot

amapro
Porovnání obsahu registrů

amapro
Porovnání insrukčních souborů

amapro
Posloupnost znaků

amapro
Posloupnost instrukcí

amapro
Posun v registru

amapro
Posuvný registr

amapro
Posun doleva

amapro
Posloupnost impulsů

amapro
Postupné zpracování více úloh

amapro
Potvrzení převzetí dat

amapro
Potvrzení požadavku

amapro
Použití logických instrukcí

amapro
Použité zkratky ve strojovém popisu

amapro
Poviné záhlaví

amapro
Požadavky o přerušení

amapro
Požadavek na přerušení

amapro
Požadovaná operace

amapro
Pracovní takt

amapro
Pracovní takt

amapro
Práce v reálném čase

amapro
Práce se zbytkem v procesoru

amapro
Prázdná instrukce NOP

amapro
Práce se systémem pro vývoj

amapro
Prefixová slabika

amapro
Prefixová slabika

amapro
Priority přerušení

amapro
Priorita

amapro
Problémově orientované aplikace

amapro
Programové vybavení, symbolické adresy

amapro
Programový cyklus

amapro
Programovatelné obvody

amapro
Programovatelný časovací obvod

amapro
Programovatelné časovací obvody

amapro
Programová simulace

amapro
Programová simulace

amapro
Programový modul

amapro
Programování nenumerických úloh

amapro
Program měření času

amapro
Provedení instrukce

amapro
Prodleva času

amapro
Programování s externímy obvody

amapro
Programový modul

amapro
Procedury a funkce

amapro
Procedury

amapro
Procedury, datové struktury

amapro
Procedury, funkce a proměnné

amapro
Procedury

amapro
Programování paralelních procesů

amapro
Programy pro přípravu úloh

amapro
Programový segment

amapro
Provádění programu v diagnostickém režimu

amapro
Programové vybavení

amapro
Procesorová stavebnice

amapro
PROM

amapro
Procesory v pouzdru DIL

amapro
Programové vybavení, periférie

amapro
Programový přepínač

amapro
Procesorové pole, budič sběrnice

amapro
Programové vybyvení, jazyk symbolických adres

amapro
Programové vybavení

amapro
Procesory v měřících přístrojích

amapro
Průběh programu

amapro
Převzetí instrukce

amapro
Převzetí dat

amapro
Přenos dat

amapro
Přenos dat

amapro
Předání slova

amapro
Přehled instrukcí 8080

amapro
Přesunové instrukce

amapro
Převzetí zprávy

amapro
Překladač

amapro
Překladač strojového kódu

amapro
Překladač

amapro
Překladač adres

amapro
Předání parametrů podprogramům

amapro
Předání parametrů pomocí registrů

amapro
Předání parametrů do zásobníku

amapro
Přenos slabiky

amapro
Převzetí dat

amapro
Převzetí znaku z vyrovnávací paměti

amapro
Přechod signálu

amapro
Přenos dat s přerušením

amapro
Převod dvojkových čísel

amapro
Překlad programu

amapro
Přerušení programu

amapro
Přerušení úlohy

amapro
Přehled instrukcí mikroprocesoru 8080

amapro
Přesun ze střdače

amapro
Překlad významových znaků do češtiny

amapro
Přehled vývoje mikropočítačové techniky

amapro
Přehkled technologií polovodičových číslicových pamětí

amapro
Přenos náboje

amapro
Překladač

amapro
Přehřátí pouzdra

amapro
Přerušení, programový přepínač

amapro
Přerušení

amapro
Přesahování

amapro
Přenos Carry

amapro
Překladač

amapro
Přiřazovací příkaz

amapro
Přiřazovací příkazy

amapro
Přímé adresování

amapro
Příznaky registrů

amapro
Přímý operand

amapro
Příklady instrukcí

amapro
Příklady zápisu instrukcí

amapro
Příznak přeplnění Overflow

amapro
Příznak přeplnění

amapro
Příznak carry

amapro
Příznak CY

amapro
Příznak přenosu

amapro
Příznak přenosu

amapro
Příznak

amapro
Přímí operand

amapro
Příkazy větvení, ukončení cyklů

amapro
Příkazová řádka

amapro
Příkaz if

amapro
Příkaz begin

amapro
Příkaz else

amapro
Příkaz begin end, příkaz if then else

amapro
Příkaz do

amapro
Příkaz while

amapro
Přímý operand

amapro
Příznak přenosu

amapro
Příznak přetečení

amapro
Příznak parity

amapro
Příznak parity

amapro
Příznak Zero Flag

amapro
Přístupová doba

amapro
Přímá adresa, operand, operační znak

amapro
Přímý přístup do paměti, DMA

amapro
Přímá adresa

amapro
Přímý přístup do paměti DMA

amapro
Přímé, nepřímé a relativní adresování

amapro
Pseudoinstrukce

amapro
Pseudoinstrukce

amapro
Pseudoinstrukce

amapro
Pseudoinstrukce, strojová instrukce

amapro
Původní obsah

amapro
Původní obsah

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro