Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž
přerušení instrukce Instrukce dat paměti sběrnice registr instrukcí
program paměť adresa zásobníku programu procesoru obvody adresování
Obsah Příznak Řadič obvod systém operace Operační


Digitální technika [S]

Počet záznamů: 126

SAVE

amapro
Sběrnice

amapro
Sběrnice

amapro
Sběr a zpracování dat

amapro
Schéma obvodu časovače

amapro
Schéma řadiče přerušení

amapro
Sčítání celých čísel

amapro
Sdílení času

amapro
Sdružené obvody 8155

amapro
Sečtení čísel

amapro
Sečtení obsahu

amapro
Segment programu

amapro
Segmentový registr

amapro
Segmentová struktura adres

amapro
Segment zásobníku

amapro
Sekvence příkazů

amapro
Sekvenční automat

amapro
Sekvenční paměť

amapro
Sekce

amapro
Selektor položky

amapro
Selektro operátorů

amapro
Seznam parametrů

amapro
Seznam parametrů

amapro
Sériový kanál s obvodem 8255

amapro
Sériový přenos bloků dat

amapro
Sériový přenos

amapro
Schéma obvodu časovače

amapro
Schéma řadiče přerušení

amapro
Signálové procesory

amapro
Signálové rozhraní

amapro
Simulace instrukce

amapro
Simulátor mikropočítače

amapro
SIZE

amapro
Skladba indikátorů

amapro
Skoková instrukce

amapro
Skok na nepřímou adresu

amapro
Skokové instrukce, JMP, JSR

amapro
Skokové instrukce

amapro
Skok na adresu

amapro
Skutečný parametr

amapro
Slabikově orientované instrukce

amapro
Slabika

amapro
Slabika

amapro
Slabika instrukčního kódu

amapro
Sledovací podmínka

amapro
Služební příkazy

amapro
Směr přenosu

amapro
Směrový registr

amapro
Soubor instrukcí

amapro
Soubor instrukcí

amapro
Soubor instrukcí

amapro
Součinnost s hlavní pamětí a přerušení

amapro
Specifika programování

amapro
Speciální segment

amapro
Specializované pomocné obvody

amapro
Společný adresový prostor

amapro
Spojování programových modulů

amapro
Společný datový segment

amapro
Spojovací program

amapro
Spojovací program

amapro
Správa operační paměti, princip semaforu

amapro
Srozumitelnost programu

amapro
Stavová oblast

amapro
Stavové oblasti procesoru

amapro
Stavové slovo

amapro
Stav signálu

amapro
Statické paměti MOS

amapro
Stavová informace

amapro
Stavový registr

amapro
Stav přerušovaného vstupu INT

amapro
Stav HALT, platnost signálu

amapro
Stavový registr

amapro
Stavové slovo, sběrnice

amapro
Stavebnice Intel 3000

amapro
Stav přetečení Carry

amapro
Stavebnice

amapro
Struktura mikropočítače

amapro
Strojový jazyk

amapro
Strojová instrukce

amapro
Stránkové adresování

amapro
Struktura mikroprocesoru

amapro
Strojový kód

amapro
Stránka paměti

amapro
Struktura proměnné délky

amapro
Striktura kódu v assembleru

amapro
Strukturové programování

amapro
Struktura dat

amapro
Strukturované typy

amapro
Strojový cyklus

amapro
Struktura procesoru

amapro
Struktura programování

amapro
Struktura procesoru Z80, CPU

amapro
Struktura řezu Am2900

amapro
Střádač

amapro
Střádačové instrukce

amapro
Střadač

amapro
Střadač, přenosový řetězec

amapro
Styk procesoru s okolím

amapro
Styk s pamětí

amapro
Stykové obvody

amapro
Stykový obvod

amapro
Stykové obvody 8216, TTL

amapro
Stykový programovací obvod

amapro
Stykový obvod

amapro
Svislá tabulace

amapro
Symbolická instrukce

amapro
Symbolická jména

amapro
Symbolická adresa

amapro
Synchronní a asynchronní přenos dat

amapro
Synchronizace úloh

amapro
Syntaxe jazyka BASIC

amapro
Synchronizace

amapro
Synchronní režim

amapro
Synchronizační signál

amapro
Systémy s neměnnou logickou funkcí

amapro
Systémová sběrnice

amapro
Systémová analýza programu

amapro
Systémové programy

amapro
Systémové ovládání souborů

amapro
Systém ovládání souborů

amapro
Systémový program

amapro
Systémové hodiny

amapro
Systémová výkonná sběrnice

amapro
Systémový program

amapro
Systém CROMIS firmy Intel

amapro
Systémová sběrnice

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro