Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ANTÉNA PDP instrukcí Měření rozhraní generace dioda PŘIJÍMAČ
vedení počítače Součástka proud zesilovače Registry Elektrický VKV
NAND SDL zesilovač zákon MHz Formát Instrukční modulace
proudu instrukce ISDN Obvody zdroje IBM Ochrana Operační
Řízení Schéma signál definice telefonní LED instrukčního procesoru
KONVERTOR ANTÉNY článek přijímače zdroj přenos VYSÍLAČ Instrukce
slovo zvuku Sekvenční Zapojení součástky klopný HSP Definice
přijímač TTL hlavy AVR CMOS PCM ústředen SIP
diody tranzistorů Konstrukce zapojení antény OCHRANA Šíření Tesla
Zesilovač


Elektronika [D]

Počet záznamů: 428

Dalton John

converter
Další počítače

hnilica
Datová a adresová sběrnice

amapro
Datová služba

amapro
Datové vlastnosti modemu a vašeho PC

amapro
Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu

amapro
Datumovka 1

amapro
Datové formáty

hnilica
Datová sběrnice

amapro
Datová sběrnice

amapro
Datová sběrnice

amapro
Dálnopis

amapro
Dálnopisný kód CCITT

amapro
Dálnopisná signalizace

amapro
Dálkové volby

amapro
Dálkové kabely, světlovody

amapro
Dálkový přenos dat a informační systémy

amapro
Dálkový přenos dat

amapro
Dálkový dohled chlazení pomocí webového komunikátoru

tzb-info
Dálnopis

amapro
Dálnopis

amapro
Dálnopis

amapro
Dálnopis

amapro
Dálnopis

amapro
Dálnopisná značka

amapro
Dálnopisný kód CCITT

amapro
Dálnopisná signalizace

amapro
Dálkové volby

amapro
Dálkové kabely, světlovody

amapro
Dálkový přenos dat a informační systémy

amapro
Dálkový přenos

amapro
Dálkový přenos dat

amapro
Dálkový přenos

amapro
Dálnopis

amapro
Dálkové ovládání výkonových spínačů

amapro
Dávkovací zařízení

amapro
Debye Peter

converter
Deckrementace (odčítání)

amapro
DEC

amapro
Decibely

amapro
Decibely

amapro
Decibely

amapro
Decibel

amapro
Decibely a logaritmy

amapro
Decibely bez nutnosti logaritmování

amapro
Decibely

amapro
Decibel

amapro
Decibely

amapro
Decibel na oktávu

amapro
Decibely

amapro
Deemfáze

amapro
Definice fráze s pro příznaky fráze ve slovníku

amapro
Definice fráze s pro shluky slov ve slovníku

amapro
Definice funkce

amapro
Definice koncovek

amapro
Definice na koncovku slova se změnou (musí být v DBF)

amapro
Definice předpony s filtrem na druh slova dle skupiny koncovek

amapro
Definice předpony slova se změnou koncovky (musí být v DBF)

amapro
Definice skupiny koncovek s vlastností filtru

amapro
Definice skupiny předpon pro filtr druhu slova

amapro
Definice skupiny slov

amapro
Definice vstupně výstupních požadavků

amapro
Deformace

amapro
Deformace průběhu

amapro
Deformace přenosové charakteristiky

amapro
Dekodéry

amapro
Dekoder pro n-koder

8bitu
Dekodéry

hnilica
dekadický synchronní vratný čítač (74192)

hnilica
Dekodér

amapro
Dekodér

amapro
Dekodér

amapro
Dekodér

amapro
Dekodér

amapro
Dekodér s polárním demodulátorem

amapro
Dekodér

amapro
Deliče napätia

ssjh
Delička kmitočtu s germaniovými tranzistory

hnilica
Demultiplexer

amapro
DeMorganovy zákony

8bitu
Demodulace AM FM

edunet.souepl
Demonstrační kit ARM

pandatron
Demodulátor

amapro
Demodulátor

amapro
Demodulátor

amapro
Demultiplexor

amapro
Demodulace signálu FM

amapro
Demodulační charakteristika

amapro
Demodulační poměry

amapro
Demodulace

amapro
Demodulační křivka

amapro
Demodulační obvod

amapro
Demodulace signálu AM

amapro
Demodulátory FM

amapro
Demodulační charakteristika

amapro
Demodulátor

amapro
Demodulátor s fázově řízeným oscilátorem

amapro
Demodulátor

amapro
Demodulátor

amapro
Demodulační křivky

amapro
Demodulační křivka

amapro
Denní

amapro
Denní rozpis meteorologické situace

amapro
Derivační článek

amapro
Derivační obvody

amapro
Derivační článek

elkmat.wz
Derivace časové funkce

ackoo.estranky
Derivační obvody

amapro
Derivace

amapro
Derivační

amapro
Derivační

amapro
Desky citlivé na elst. náboj

edunet.souepl
Deska přepínačů

edunet.souepl
Desítkový kód

amapro
Deska

amapro
Deska plošných spojů tuneru

amapro
Deska plošných spojů korekce

amapro
Deska plošných spojů NF zesilovače

amapro
Detekce MFC volby na rozhraní U

amapro
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy

amapro
DETEKTOR ŠTĚNIC

ok1ike.c-a-v
DETEKTOR ŠTĚNIC

ok1ike.c-a-v
DETEKTOR ŠTĚNIC

ok1ike.c-a-v
DETEKTOR KOVŮ

ok1ike.c-a-v
Detektory

amapro
Detektor

amapro
Detektor průchodu

amapro
Detektor s diodovým zdvojovačem

amapro
Detekční dioda

amapro
Detektor

amapro
Detektor

amapro
Detektor

amapro
De Morganovy zákony

ackoo.estranky
Délky a formáty instrukcí architektury System 360

hnilica
Délka vedení

amapro
Délka vlny

amapro
Délka rádiové vlny

amapro
Délka antény

amapro
Délku střední silové čáry

amapro
Démokritos z Abdér

converter
Dědění a prostory jmen

amapro
Děj se opakuje

amapro
Dělené reprodukce

amapro
Dělící sondy (1:10)

edunet.souepl
Dělička kmitočtu

hnilica
Dělené reprodukce

amapro
Děliče napětí s rezistory

amapro
Dělič napětí bez odběru proudu

amapro
Dělič napětí

amapro
Dělič mitočtu

amapro
Dělič

amapro
Dělič R

amapro
Děrná páska

amapro
Děrová vodivost, kladný náboj

amapro
Děrová vodivost

amapro
Děrová vodivost

amapro
Diapozitiv

amapro
Diak

amapro
Diagram

amapro
Dialektrikum

amapro
Dialektrická konstanta

amapro
Dialektrická konstanta

amapro
Dichroické zrcadlo

amapro
Dielektrická pevnost

cs.wikipedia.org/wiki/Dielektrick%C3%A1_pevnost
Dielektrické konstanty

amapro
Diferenciální odpor; linearita křivky

amapro
Diferenciální metody zpřesňování satelitní lokalizace

pandatron
Diferenční zesilovač

z-moravec
Difusní proud, rovnovážný stav, chvění mřířky

amapro
Difundovat

amapro
Difusní proudy

amapro
Difundovat

amapro
Difusní síly, prostorový náboj

amapro
Difůze elektronů

amapro
Diferenciální odpor

amapro
Diferinciální odpor

amapro
Diferenciální zesilovač

amapro
Difuntovaná destička

amapro
Difůzní oblast

amapro
Difůzní kanál

amapro
Diferenciální vstup

amapro
Difúzní napěťový potenciál

amapro
Diferenční zesilovač

amapro
Digitalizace v telekomunikacích

amapro
Digitální řízení svitu žárovky

amapro
Digitální signál s kladnou a zápornou půlvlnou

amapro
Digitální signál superponovaný

amapro
Digitální signál

amapro
Digitální spínací členy

amapro
Digitální spojovací pole

amapro
Digitální provoz

ok1ike.c-a-v
Digitalizace signálu (II)

tzb-info
Digitalizace signálu (I)

tzb-info
Digital circuits

hnilica
Digitalizace spojitého signálu

amapro
Digitalizace

amapro
Dimenzovat

amapro
DIN

cs.wikipedia.org/wiki/DIN
Dioda (Součástka)

amapro
Dioda jako spínací (blokovací) člen

amapro
Dioda jako stabilizační prvek

amapro
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník

amapro
Diodová logika 2

8bitu
Diodová logika

8bitu
dioda

cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8Dov%C3%A1_dioda
diody

fprik
Diody

cs.wikibooks.org/wiki/Praktick%C3%A1_elektronika/Diody
Dioda

edunet.souepl
dioda

skriptum.wz
diod

cs.wikipedia.org/wiki/Dioda
Dioda PNPN

z-moravec
Diody

elkmat.wz
Dioda PNPN

ackoo.estranky
Diody

sweb
Dioda

amapro
Dioda

amapro
Dioda

amapro
Dioda

amapro
Diody do série

amapro
Diody

amapro
Dioda

amapro
Diodový můstek

amapro
Dioda

amapro
Diodová detekce

amapro
Diodový přijímač se zesilovačem

amapro
Diody

amapro
Diodový detektor

amapro
Diodový můstek

amapro
Dioda

amapro
Dioda

amapro
Diody

amapro
Diody

amapro
DIP OSCILÁTOR

ok1ike.c-a-v
DIPÓL PRO CB

ok1ike.c-a-v
DIPOL PRO CB

ok1ike.c-a-v
DIPOL 10 - 80 m

ok1ike.c-a-v
Dipóly

edunet.souepl
Dipól

amapro
Dipól

amapro
Dipól

amapro
Dipól

amapro
Dipól

amapro
Dipól

amapro
Dipól

amapro
Dipól s bočníkovým napájením

amapro
Dipól

amapro
Dipól

amapro
Dirac Paul Adrien Maurice

converter
Direct Address Instruction Format of LINC

hnilica
Direktor

amapro
Direktory

amapro
diskusní stránce

cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Elektrotechnick%C3%A1_sou%C4%8D%C3%A1stka
Diskrétní součástky

hnilica
Displeje z mobilů a jiných zařízení

hnilica
Distributivní

amapro
Displej

amapro
Displej

amapro
Diskrétní signály

amapro
Diskrétní vyjádření

amapro
Distribuční křivka

amapro
Distribuční křivka

amapro
Diskriminátor

amapro
Diviš Prokop

converter
Díly a komponenty

hnilica
Díry

amapro
Díra

amapro
Díra

amapro
Dlouhé, střední, krátké a velmi krátké vlny

amapro
Dlouhé, střední, krátké a velmi krátké vlny

amapro
Dlouhá životnost

amapro
Dlouhé intervaly

amapro
Dlouhodobí povrch

amapro
DMX512

hnilica
DM čtyřka

amapro
DM čtyřka

amapro
Dobson G. M. B.

converter
Doba elektronková

hnilica
Doba transistorová

hnilica
Doba mikroprocesorová

hnilica
Doba provádění instrukcí

hnilica
Doběh

amapro
Doba trvání

amapro
Doba

amapro
Dobíjení akumulátorů

amapro
Doba vypnutí

amapro
Doba zapnutí

amapro
Dobrá stabilita

amapro
Dobíjení akumulátoru

amapro
Doba sepnutí

amapro
Dobré chlazení polovodičových součástek

amapro
Dobrá slyšitelnost

amapro
Dobrá stabilizace

amapro
Dodržování paramtrů

amapro
Dodával proud k odběru

amapro
Dodával stabilizované napětí

amapro
Dokumentace a technické parametry

amapro
Dokumentace přístupových sítí

amapro
Dolní frekvenční propusť

amapro
DOLNÍ PROPUST

ok1ike.c-a-v
Dolaďování frekvence

amapro
Doladění obvodu

amapro
Dolaďovaný dipól

amapro
Dolaďovací trimr

amapro
Dolní proposť

amapro
Dolní propusť

amapro
Domácí telefony

edunet.souepl
Doma dělané a zvláštní počítače či procesory

hnilica
Domovní rozvod

amapro
Donor, akceptor, elektron

amapro
Donor

amapro
Donor

amapro
Doppler Christian Andreas

converter
dopplerův jev

converter
Doplňkový

amapro
Doplňkový obvod

amapro
Doporučená frekvence

amapro
Doporučený výkon

amapro
Dostupnost ATmega 164/324/644/1284 P/PA

hnilica
Dostupnost součástek:

hnilica
Dosah vysílače

amapro
Dosvuk

amapro
Dotyk ruky

amapro
Doutnavka

amapro
Doutnavka

amapro
Doutnavkové stabilizátory

amapro
Doutnavka zapálila

amapro
Doutnavka

amapro
Doutnavka

amapro
Dovolená úchylka

amapro
Dovolené napětí

amapro
Dovolený zdvih

amapro
Download

vossost
Dozvuk

amapro
Do série

amapro
Do série se spotřebičem

amapro
DRAM 64 Ki/256 Ki × 1

fprik
DRAM 1 Mi/4 Mi × 1

fprik
Drážka

amapro
Drážka

amapro
Drátový odpor

amapro
Drátové vývody

amapro
Drát CuL

amapro
Drátová anténa

amapro
Drátová anténa

amapro
Drát CuL

amapro
Drift diody

amapro
Druh slova

amapro
Druhá generace ústředen

amapro
Druhé generace přenosových systémů

amapro
Družicové spoje

amapro
Druhy elektrického silnoproudého rozvodu

tzb-info
Druhy spínacích prístrojov nn

ssjh
Druhy metalických vedení

ackoo.estranky
Družicové spoje

amapro
Družicový spoj

amapro
Družice

amapro
Družicový spoj

amapro
Druhá harmonická

amapro
Držák multimetru

fprik
Dřevěný nosník

amapro
DSB TRANSCEIVER

ok1ike.c-a-v
DSB VYSÍLAČ

ok1ike.c-a-v
DSB TX JEDNODUŠE

ok1ike.c-a-v
dsCislovka (Číslovky)

amapro
dsPodstatneJm (Podstatná jména)

amapro
dsPredlozka (Předložky)

amapro
dsPridavneJm (Přídavná jména)

amapro
dsSloveso (Slovesa)

amapro
dsSpojka (Spojky)

amapro
dsZajmena (Zájmena)

amapro
DTL

hnilica
DTL hradlo NOR (v Electric)

hnilica
DTL obvody

z-moravec
DTLZ obvody

z-moravec
Dual Rail logika

hnilica
Dunění

amapro
DUPLEXER CB-VKV

ok1ike.c-a-v
Dutina ozvučnice

amapro
Důlčík

amapro
Dva a půltá generace přenosových systémů

amapro
Dva a půltá generace ústředen

amapro
Dva referenční návrhy s TOPSwitch-JX

pandatron
DVĚ ANTÉNY NA JEDEN KABEL

ok1ike.c-a-v
Dvou systémový SDL automat

amapro
Dvouobvodový rozhlasový přijímač

volny
Dvouobvodový rozhlasový přijímač

volny
Dvojitý PI článek

ok1ike.c-a-v
Dvoucestný usměrňovač a můstkový usměrňovač

elkmat.wz
Dvoukruhový klystron

physics.mff.cuni
Dvojice

amapro
Dvojitý člen

amapro
Dvojkový k´d

amapro
Dvojková soustava

amapro
Dvojkové číslo

amapro
Dvojlinka

amapro
Dvojbran

amapro
Dvoucestný

amapro
Dvojice spínačů

amapro
Dvojitý triakový blikač

amapro
Dvojpulsní řízený usměrňovač

amapro
Dvojkov

amapro
Dvoucestný usměrňovač

amapro
Dvojková soustava

amapro
Dvoulinky

amapro
Dvoulinka

amapro
Dvoulinka černá

amapro
Dvojitý kondenzátor

amapro
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu

amapro
Dvojčinné zapojení

amapro
Dvoucestný usměrňovač

amapro
Dvoucestné zapojení

amapro
Dvojnásobný

amapro
Dvojcestné zapojení

amapro
Dvoučlánkový filtr

amapro
Dynamika signálu

amapro
Dynamické paměti

amapro
Dynamické vlastnosti tyristorů a triaků

amapro
Dynamické vlastnosti triaků

amapro
Dynamické účinky elektrického prúdu

ssjh
Dynamické paměti

amapro
Dynamické vlastnosti tyristorů a triaků

amapro
Dynamické vlastnosti triaků

amapro
Dynamické vlastnosti

amapro
Dynamické vlastnosti

amapro
Dynamické parametry tyristorů

amapro
Dynamický odpor

amapro
Dynamika reprodukce

amapro
Dynamika reprodukce

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro