Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [1]

Počet záznamů: 21

1Druhý termodynamický zákon

ucebnice.krynicky
1Kirhoffovy zákony

ucebnice.krynicky
1Konstrukce voltmetru a ampérmetru

ucebnice.krynicky
1Kruhový děj s plynem

ucebnice.krynicky
1Ohmův zákon pro uzavřený obvod

ucebnice.krynicky
1Paralelní zapojení kondenzátorů

ucebnice.krynicky
1Práce a výkon elektrického proudu

ucebnice.krynicky
1Regulace proud a napětí reostatem a potenciometrem

ucebnice.krynicky
1Řešení elektrických sítí pomocí Kirhoffových zákonů

ucebnice.krynicky
1Sériové zapojení kondenzátorů

ucebnice.krynicky
1Složitější zapojení kondenzátorů

ucebnice.krynicky
1Spojování rezistorů I

ucebnice.krynicky
1Spojování rezistorů II

ucebnice.krynicky
1Tepelné stroje I

ucebnice.krynicky
1Tepelné stroje II

ucebnice.krynicky
1Vlastní indukce

ucebnice.krynicky
110 let hvězdárny v Ondřejově 

;http://fyzweb
10 Adiabatický děj

ucebnice.krynicky
10 Technické kondenzátory, energie kondenzátorů

ucebnice.krynicky
10 Dělení napětí a proudu v elektrickém obvodu (cvičení)

ucebnice.krynicky
10 Lenzův zákon

ucebnice.krynicky


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro