Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [napětí]

Počet záznamů: 62

Anodové napětí

amapro
Časový průběh střídavého napětí

amapro
Deformace, normálové napětí I

ucebnice.krynicky
Deformace, normálové napětí II

ucebnice.krynicky
Druhy železového betonu, mezní napětí

amapro
Efektivní napětí

amapro
elektrické napětí

converter
elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětí

converter
Elektrické napětí

amapro
Elektromotorická síla, svorkové napětí

amapro
Elektromotorické napětí

amapro
Elektrický potenciál a napětí

amapro
Elektromotorické napětí

amapro
Fázové napětí

amapro
Fázový posun napětí

amapro
Indukce napětí

amapro
Magnetické napětí

amapro
Magnetické napětí

amapro
Malé napětí

amapro
Měření elektrického napětí a proudu (cvičení) - zadání

ucebnice.krynicky
Měření napětí

amapro
Napětí

amapro
Napětí

amapro
Napětí

amapro
Napětí

amapro
Napětí předchází

amapro
Povrchová síla, povrchové napětí

ucebnice.krynicky
Povrchové napětí

fyzika.jreichl
Povrchové napětí

amapro
Povrchové napětí

amapro
Povrchové napětí

amapro
Práce v elektrickém poli. Elektrické napětí

maturita-z-fyziky
Práce v elektrostatickém poli, elektrické napětí

fyzika.jreichl
Provozní napětí

amapro
Předchází napětí

amapro
Půlsní napětí

amapro
Regulace proudu a napětí reostatem

fyzika.jreichl
Regulace proudu a napětí potenciometrem

fyzika.jreichl
Rezonance napětí

amapro
Rotační vektory, rezonance napětí

amapro
Rozkladné napětí

amapro
Rozdíl napětí

amapro
Sdružené napětí

amapro
Síla pružnosti. Normálové napětí

maturita-z-fyziky
Síla pružnosti, normálové napětí

fyzika.jreichl
Skládání napětí

amapro
Střídavé napětí

amapro
Střídavé napětí

amapro
Střídavé napětí

amapro
Střídavé napětí

amapro
Svorkové napětí

amapro
Termoelektrické napětí

amapro
Trojfázová soustava střídavého napětí

maturita-z-fyziky
Trojfázová soustava střídavého napětí

fyzika.jreichl
Třífázová soustava střídavého napětí

ucebnice.krynicky
Vysoké napětí

amapro
Vysoké napětí

amapro
Vznik střídavého napětí

amapro
Zhášecí napětí

amapro
Změření povrchového napětí vody během chvilky 

;http://fyzweb
1Regulace proud a napětí reostatem a potenciometrem

ucebnice.krynicky
10 Dělení napětí a proudu v elektrickém obvodu (cvičení)

ucebnice.krynicky


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro