Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [obvodu]

Počet záznamů: 14

Cívka v obvodu střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Elektrický zdroj. Přeměny energie v jednoduchém obvodu

maturita-z-fyziky
Elektrický odpor kovového vodiče. Ohmův zákon pro část obvodu

maturita-z-fyziky
Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu

maturita-z-fyziky
Elektrický zdroj, přeměny energie v jednoduchém obvodu

fyzika.jreichl
Elektrický odpor vodiče, Ohmův zákon pro část obvodu

fyzika.jreichl
Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu

fyzika.jreichl
Kondenzátor v obvodu střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Odpor v obvodu střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Přeměny energie v elektrickém obvodu

ucebnice.krynicky
Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem

ucebnice.krynicky
Výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí

ucebnice.krynicky
Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem

maturita-z-fyziky
10 Dělení napětí a proudu v elektrickém obvodu (cvičení)

ucebnice.krynicky


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro