Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [proudu]

Počet záznamů: 46

Cívka v obvodu střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Činný výkon střídavého proudu

maturita-z-fyziky
Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu

maturita-z-fyziky
Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu

fyzika.jreichl
Generátor střídavého proudu

maturita-z-fyziky
Generátor střídavého proudu

fyzika.jreichl
Jednotka proudu

amapro
Kondenzátor v obvodu střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Měření elektrického napětí a proudu (cvičení) - zadání

ucebnice.krynicky
Model Golfského proudu 

;http://fyzweb
Model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči

maturita-z-fyziky
Obvod střídavého proudu s odporem

maturita-z-fyziky
Obvod střídavého proudu s indukčností

maturita-z-fyziky
Obvod střídavého proudu s kapacitou

maturita-z-fyziky
Obvody střídavého proudu

fyzika.jreichl
Odpor v obvodu střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Práce elektrického proudu

amapro
Práce, výkon proudu

amapro
Proti proudu

amapro
Regulace proudu a napětí reostatem

fyzika.jreichl
Regulace proudu a napětí potenciometrem

fyzika.jreichl
Složený sériový RL obvod střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Složený obvod střídavého proudu

maturita-z-fyziky
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu

amapro
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu

amapro
Vedení proudu v kapalinách - elektrolýza

ucebnice.krynicky
Vedení elektrického proudu v čistém polovodiči. Vlastní vodivost

maturita-z-fyziky
Vedení elektrického proudu

fyzika.jreichl
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech

amapro
Velikost proudu

amapro
Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem

ucebnice.krynicky
Výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí

ucebnice.krynicky
Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem

maturita-z-fyziky
Výkon střídavého proudu

fyzika.jreichl
Výkon proudu

amapro
Výkon střídavého proudu

amapro
Vznik elektrického proudu

e-fyzika
Vznik střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Vznik a vedení elektrického proudu v polovodičích

fyzika.jreichl
Základní zákony proudu

amapro
Závislost proudu

amapro
Zdroje střídavého proudu

fyzika.jreichl
Zdroj proudu

amapro
1Práce a výkon elektrického proudu

ucebnice.krynicky
10 Dělení napětí a proudu v elektrickém obvodu (cvičení)

ucebnice.krynicky


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro