Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [vodiče]

Počet záznamů: 19

Délka vodiče

amapro
Elektrický odpor kovového vodiče. Ohmův zákon pro část obvodu

maturita-z-fyziky
Elektrický odpor vodiče, Ohmův zákon pro část obvodu

fyzika.jreichl
Indukčnost vodiče, Henry

amapro
Kapacita vodiče, kondenzátory

ucebnice.krynicky
Kapacita vodiče. Kondenzátor

maturita-z-fyziky
Kapacita vodiče, kondenzátor

fyzika.jreichl
Konec vodiče

amapro
Magnetické pole vodiče s proudem

ucebnice.krynicky
Magnetické pole vodiče s proudem

maturita-z-fyziky
Magnetické pole vodiče s proudem

fyzika.jreichl
Odpor kovového vodiče - Ohmův zákon

ucebnice.krynicky
Odpor vodiče

amapro
Průřez vodiče

amapro
VA charakteristika elektrolytického vodiče. Galvanické články

maturita-z-fyziky
Voltampérová charakteristika elektrolytického vodiče, galvanické články

fyzika.jreichl
Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

ucebnice.krynicky
Závislost odporu kovového vodiče na teplotě. Rezistory

maturita-z-fyziky
Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

fyzika.jreichl


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro