Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [zákon]

Počet záznamů: 68

Aktivita zářiče a rozpadový zákon

fyzika.jreichl
Archimedův zákon

animfyzika.wz
Archimédův zákon

amapro
Boyleův zákon

amapro
Boyleův zákon

amapro
Coloumbův zákon

ucebnice.krynicky
Coulombův zákon

amapro
Coulombův zákon

amapro
Druhý Newtonův pohybový zákon, hybnost hmotného bodu

maturita-z-fyziky
Druhý termodynamický zákon

maturita-z-fyziky
Druhý termodynamický zákon

fyzika.jreichl
Druhý pohybový zákon, zákon síly

amapro
Elektrický odpor kovového vodiče. Ohmův zákon pro část obvodu

maturita-z-fyziky
Elektrostatické silové působení bodových elektrických nábojů, Coulombův zákon

fyzika.jreichl
Elektrický odpor vodiče, Ohmův zákon pro část obvodu

fyzika.jreichl
Faradayův zákon elektromagnetické indukce

maturita-z-fyziky
Faradayův zákon elektromagnetické indukce

fyzika.jreichl
Fotometrický zákon

amapro
Fyzikální zákon

amapro
Gay-Lussacův zákon

amapro
Gravitační zákon

amapro
Hookuv zákon

ucebnice.krynicky
Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem

maturita-z-fyziky
Hookův zákon pro pružnou deformaci

fyzika.jreichl
Jouleův zákon

amapro
Newtonův zákon

ucebnice.krynicky
Newtonův zákon I

ucebnice.krynicky
Newtonův zákon II

ucebnice.krynicky
Newtonův zákon III

ucebnice.krynicky
Newtonův zákon I

ucebnice.krynicky
Newtonův zákon II

ucebnice.krynicky
Newtonův gravitační zákon

ucebnice.krynicky
Newtonův gravitační zákon

maturita-z-fyziky
Obecný zákon zachování energie

maturita-z-fyziky
Odpor kovového vodiče - Ohmův zákon

ucebnice.krynicky
Ohmův zákon

zslado
Ohmův zákon pro uzavřený obvod

maturita-z-fyziky
Ohmův zákon

amapro
Ohmův zákon

amapro
Pohybový zákon

amapro
Pohybový zákon

amapro
První termodynamický zákon

ucebnice.krynicky
První Newtonův pohybový zákon

maturita-z-fyziky
První termodynamický zákon

maturita-z-fyziky
První termodynamický zákon

fyzika.jreichl
První zákon Kirchhoffův

amapro
Působení bodových elektrických nábojů. Coulombův zákon

maturita-z-fyziky
Třetí Newtonův pohybový zákon

maturita-z-fyziky
Třetí termodynamický zákon

fyzika.jreichl
Třetí pohybový zákon, princip akce a reakce

amapro
Třetí Keplerův zákon

amapro
Weber - Fechnerův psychofyzikální zákon

fyzika.jreichl
Zatěžovací charakteristika zdroje, Ohmův zákon pro uzavřený obvod

fyzika.jreichl
Zákon zachování hybnosti I

ucebnice.krynicky
Zákon zachování hybnosti II

ucebnice.krynicky
Zákon zachování energie I

ucebnice.krynicky
Zákon zachování energie II

ucebnice.krynicky
Zákon zachování hybnosti

maturita-z-fyziky
Zákon zachování baryonového čísla

fyzika.jreichl
Zákon zachování leptonového čísla

fyzika.jreichl
Zákon síly

amapro
Zákon síly

amapro
Zákon Boyleův

amapro
Zákon lomu, refrakce

amapro
Zákon lomu

amapro
1Druhý termodynamický zákon

ucebnice.krynicky
1Ohmův zákon pro uzavřený obvod

ucebnice.krynicky
10 Lenzův zákon

ucebnice.krynicky


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro