Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [D]

Počet záznamů: 276

Další experiment ke zjištění hmotnosti neutrin 

;http://fyzweb
Dalton John

converter
Dalekozrakost

animfyzika.wz
Dalekohledy

ucebnice.krynicky
Další vývoj a konečná stadia hvězd

maturita-z-fyziky
Další jevy

fyzika.jreichl
Dalekohled

fyzika.jreichl
Další varianty formátu IMAX

fyzika.jreichl
Další teplotní stupnice

fyzika.jreichl
Dalekohled pro noční vidění

fyzika.jreichl
Další typy jaderných reaktorů

fyzika.jreichl
Další zákony zachování

fyzika.jreichl
Dalekozrakost

amapro
Dalekohledy, hvězdářský, refraktor

amapro
dávkový ekvivalent

converter
dávka

converter
Debye Peter

converter
Decibely

amapro
Decimetr

amapro
Decibel

amapro
Deformační účinky síly

zslado
Deformace, normálové napětí I

ucebnice.krynicky
Deformace, normálové napětí II

ucebnice.krynicky
Deformace pevného tělesa

maturita-z-fyziky
Deformace pevného tělesa

fyzika.jreichl
Definice pohybu

amapro
Defektoskopie

amapro
Definice

amapro
Defekt, izotop, proton

amapro
Dehet

amapro
Deklinační magnetky

amapro
Deklinační

amapro
Dekagram

amapro
Demonstrace rezonance

amapro
Denní paralaxa

fyzika.jreichl
Den

amapro
Derivace a integrály

fyzika.smoula
Deska s těžištěm

fyzweb.cuni
Destilace

amapro
Deskový kondenzátor

amapro
Desky

amapro
Deska

amapro
Deska hřibová

amapro
Desky a izolace

amapro
Detektory a urychlovače

zslado
Detektory částic

fyzika.jreichl
Detektory v urychlovačích

fyzika.jreichl
Detektory LHC

fyzika.jreichl
Detekce

amapro
Deuteron

amapro
De Broglieho hypotéza

fyzika.jreichl
délka

converter
délky

converter
Délková teplotní roztažnost

fyzika.jreichl
Délka

amapro
Délka

amapro
Délkové měřidlo

amapro
Délková roztažnost

amapro
Délková roztažnost

amapro
Délka vlny

amapro
Délka strany

amapro
Délka vlny

amapro
Délka vlny

amapro
Délka vlny

amapro
Délka vodiče

amapro
Délka vložky

amapro
Délka přívodu

amapro
Délka hadice

amapro
Délka lana

amapro
Délka přívodu

amapro
Délka mostu

amapro
Délka oblouku

amapro
Délka

amapro
Démokritos z Abdér

converter
děj

maturita-z-fyziky
Děje probíhající s ideálním plynem

fyzika.jreichl
Dějiny Sluneční soustavy

fyzika.jreichl
Dějiny Země

fyzika.jreichl
Děj se opakuje

amapro
Dělení astronomie

fyzika.jreichl
Dělení atmosféry

fyzika.jreichl
Dělitelná čísla

amapro
Děleno

amapro
Dělení

amapro
Dělenec

amapro
Dělení mocniny mocninou, umocňování zlomku

amapro
Děrovaná cihla

amapro
Diagram závislosti dráhy na čase

amapro
Diagram rychlosti

amapro
Diagram

amapro
Dialektrická konstanta

amapro
Dialektrikum

amapro
Diamagnetické látky

amapro
Diatermie

amapro
Diapozitiv

amapro
Dieselový motor

amapro
Dieselový motor

amapro
Difrakce – ohyb světla na optické mřížce

maturita-z-fyziky
Difůze

amapro
Diference

amapro
Difrakce

amapro
Difůzní odraz

amapro
Difrakce, štěrbina s drátem

amapro
Digitální záznam

fyzika.jreichl
Dilatace času

ucebnice.krynicky
Dilatace času

maturita-z-fyziky
Dilatace času

fyzika.jreichl
dioptrie

converter
Dioda

fyzika.jreichl
Dioda

amapro
Dirac Paul Adrien Maurice

converter
Disperze světla, barvy

ucebnice.krynicky
Disperze světla

maturita-z-fyziky
Disperze (rozklad) světla

fyzika.jreichl
Displej z kapalných krystalů (LCD)

fyzika.jreichl
Diviš Prokop

converter
Dlaždice, obkládačky, trativody

amapro
Dlaždice

amapro
Dlažby cihelné

amapro
Dno

amapro
Dobson G. M. B.

converter
dobsonova jednotka

converter
Dobsonova jednotka

converter
Dobývání vesmíru

pohodaveskole
Doba

amapro
Doba kyvu

amapro
Doba kyvu, doba kmitu

amapro
Doba zániku

amapro
Doba kmitu

amapro
Doba expozice

amapro
Doba dopravy

amapro
DODATKY

fyzika.jreichl
DODATKY

fyzika.jreichl
Dodatky

fyzika.jreichl
Dodávání energie

amapro
Dodané teplo

amapro
Dokonalá kapalina

amapro
Dokonalé spálení

amapro
Dokonalé zrcadlo

amapro
Dokonalé spálení

amapro
Dokumentace staveb

amapro
Domání telefon

fyzweb.cuni
Domovní výpusť

amapro
Domovní telefon

amapro
Doppler Christian Andreas

converter
dopplerův jev

converter
Dopplerův jev

maturita-z-fyziky
Dopplerův jev

maturita-z-fyziky
Dopplerův jev (efekt)

fyzika.jreichl
Dopad pod obecným úhlem

fyzika.jreichl
Dopplerův jev

fyzika.jreichl
Dopplerův jev

fyzika.jreichl
Dopad

amapro
Doplňkové světlo

amapro
Dopadající světlo

amapro
Dopravní projektování

amapro
Doprava výrobků

amapro
Dopravní pás

amapro
Dostředivá síla

maturita-z-fyziky
Dostatečná výška

amapro
Dostředivá síla a zrychlení

amapro
Dostředivé zrychlení planet

amapro
Dostředivé zrychlení

amapro
Dostředivé zrychlení

amapro
Dostředný tlak

amapro
Dosah lopaty

amapro
Dotyk látky

amapro
Doutnavka

amapro
Doutnavky

amapro
Dovolené namáhání

amapro
Dovolené namáhání

amapro
Dozvuk, doba dozvuku

fyzika.jreichl
Drapák

amapro
Drátěné přívažky

fyzweb.cuni
Dráha rovnoměrně zrychleného/zpomaleného pohybu

maturita-z-fyziky
Drátová komora

fyzika.jreichl
Dráhová rezonance

fyzika.jreichl
Dráha bodu

amapro
Dráha rovnoměrného pohybu

amapro
Dráha

amapro
Dráha

amapro
Dráha

amapro
Drážka

amapro
Dráha

amapro
Dráha pohybu rovnoměrně zrychleného

amapro
Dráha pohybu

amapro
Dráha částice

amapro
Drážkové tašky

amapro
Drátěná vložka

amapro
Dráha

amapro
Dráha pohybu

amapro
Drsné podmínky v nitru planet 

;http://fyzweb
Druhý Newtonův pohybový zákon, hybnost hmotného bodu

maturita-z-fyziky
Druhý termodynamický zákon

maturita-z-fyziky
Druhy, hvězdná velikost

maturita-z-fyziky
Druhy elektromagnetického vlnění

fyzika.jreichl
Druhy gramofonových desek

fyzika.jreichl
Druhy piezoelektrických látek

fyzika.jreichl
Druhy supravodičů

fyzika.jreichl
Druhý termodynamický zákon

fyzika.jreichl
Druhá Heisenbergova relace neurčitosti

fyzika.jreichl
Druhy maserů

fyzika.jreichl
Druhá atmosféra

fyzika.jreichl
Druhohory, třetihory, čtvrtohory

fyzika.jreichl
Druhý pohybový zákon, zákon síly

amapro
Družice

amapro
Druh zdiva, betony

amapro
Druhy a vlastnosti pálených cihel

amapro
Druhy pevnosti

amapro
Druhy železového betonu, mezní napětí

amapro
Druhy a objemové váhy řeziva, dřevo

amapro
Druh písku

amapro
Druhy a označení malt pro zdivo

amapro
Druhy a výrobní čísla malt

amapro
Druhá odmocnina

amapro
Dřevěná lávka

amapro
Dřevo v řezu

amapro
Dřez, výlevka, necky

amapro
Dřevo

amapro
Dřevěné stropy trámové

amapro
Dřevěné konstrukce

amapro
Dřevocement

amapro
Dub

amapro
Duha z rentgenových paprsků 

;http://fyzweb
Duha

fyzika.jreichl
Duodioda

amapro
Dusík

amapro
Dusík

amapro
Duté zrcadlo I

ucebnice.krynicky
Duté zrcadlo II

ucebnice.krynicky
Dutinové rezonátory

fyzika.jreichl
Dutý povrch

amapro
Dutiny

amapro
Dutina

amapro
Duté zrcadlo

amapro
Duté zrcadlo

amapro
Duté zrcadle

amapro
Dutá cihla

amapro
Dutý válec

amapro
Důlní výklopný vozík, naftové lokomotivy

amapro
Důsledky

fyzika.jreichl
Dveřní překlady

amapro
Dveře

amapro
Dvě tělesa

amapro
Dvojice sil

maturita-z-fyziky
Dvoudobý zážehový motor

fyzika.jreichl
Dvouhladinový a vícehladinový systém

fyzika.jreichl
Dvojice sil

amapro
Dvojice sil

amapro
Dvouramenný

amapro
Dvojvrstva

amapro
Dvojice kovů

amapro
Dvojvrstva

amapro
Dvojlom

amapro
Dvoukřídlé dveře

amapro
Dvojčlen

amapro
Dynamika hmotného bodu

fyzika.smoula
dynamická viskozita

converter
Dynamika pohybu po kružnici I

ucebnice.krynicky
Dynamika pohybu po kružnici II

ucebnice.krynicky
Dynamika v STR

ucebnice.krynicky
Dynamika kmitavého pohybu

maturita-z-fyziky
dynamika

maturita-z-fyziky
Dynamika hmotného bodu

sesity
DYNAMIKA

fyzika.jreichl
DYNAMIKA V STR

fyzika.jreichl
Dynamika kmitavého pohybu

fyzika.jreichl
Dynamový jev

fyzika.jreichl
Dynamika

amapro
Dynamika, Newtonovy zákony

amapro
Dynamika

amapro
Dynamický tlak, rovnice Bernoulliho

amapro
Dynamický tlak

amapro
Dynamické vyvážení

amapro
Dynamový plech

amapro
Dynamo

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro