Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [K]

Počet záznamů: 364

Kabřinec

amapro
Kabřinec

amapro
Kabřince

amapro
Kadmium

amapro
Kahan

amapro
Kalorimetrická rovnice

ucebnice.krynicky
Kalorimetrická rovnice

maturita-z-fyziky
Kalorimetrická rovnice

fyzika.jreichl
Kalendář

fyzika.jreichl
Kalometrie

amapro
Kalorimetrická rovnice

amapro
Kalibrace

amapro
Kalové čerpadlo

amapro
Kamenné výrobky, kámen, štěrk, drť

amapro
Kamenina

amapro
Kanalizační cihly

amapro
Kanalizace

amapro
Kanalizace

amapro
Kancelářské budovy

amapro
Kandela

amapro
Kapaliny

zslado
Kapalina

zslado
Kapica Pjotr Leonidovič

converter
Kapilární jevy

ucebnice.krynicky
Kapalnění, sublimace, desublimace

ucebnice.krynicky
Kapacita vodiče, kondenzátory

ucebnice.krynicky
Kapilární jevy

maturita-z-fyziky
Kapacita vodiče. Kondenzátor

maturita-z-fyziky
kapaliny

maturita-z-fyziky
Kapacita vodiče, kondenzátor

fyzika.jreichl
Kapalná látka

fyzika.jreichl
Kapilarita

fyzika.jreichl
Kapalné krystaly

fyzika.jreichl
Kapaliny, plyny, tekutiny

amapro
Kapaliny

amapro
Kapka

amapro
Kapalina

amapro
Kapalina

amapro
Kapilární jevy

amapro
Kapilární elevace

amapro
Kapka

amapro
Kapilární deprese

amapro
Kaplanova turbína

amapro
Kapilára

amapro
Kapaliny

amapro
Kapalné skupenství

amapro
Kapacita a kondenzátory

amapro
Kapacita indukce

amapro
Kapacita deskového kondenzátoru

amapro
Kapacita

amapro
Kapacita

amapro
Kapacitní odpor

amapro
Kapaliny a chemikálie

amapro
Karburátor

animfyzika.wz
Kaskádní generátor

amapro
Kašovitá zemina

amapro
Katodové záření, elektronky

ucebnice.krynicky
Katodové a kanálové záření. Obrazovka

maturita-z-fyziky
Katodové a kanálové záření, obrazovka

fyzika.jreichl
Katoda

amapro
Katoda

amapro
Katodové záření

amapro
Katodové záření

amapro
Katoda

amapro
Kayser Heinrich Gustav Johannes

converter
Kádinka

amapro
Káď

amapro
Kámen

amapro
Kcal

amapro
Kcal

amapro
Kelvin Wiliam Thomson

converter
Kelviny

amapro
Kelvin

amapro
Kepler Johannes

converter
Keplerův (hvězdářský) dalekohled

fyzika.jreichl
Kepler

amapro
Kepler

amapro
Keplerův dalekohled, hranol

amapro
Keramické jehlance

amapro
Kerrův článek

amapro
Keramické suroviny

amapro
Keramické pletivo

amapro
Kilopond

amapro
Kilopond, siloměr

amapro
Kilopond

amapro
Kilowatthodina

amapro
Kilometr

amapro
Kilomol

amapro
Kilometr

amapro
Kilogram

amapro
Kilogram

amapro
Kilopond

amapro
Kilowatt

amapro
Kilokalorie

amapro
Kilowatthodina

amapro
Kinematika hmotného bodu

fyzika.smoula
kinematická viskozita

converter
Kinetická energie

ucebnice.krynicky
Kinetická energie tuhého tělesa

maturita-z-fyziky
Kinematika kmitavého pohybu

maturita-z-fyziky
Kinetická teorie látek

maturita-z-fyziky
kinematika

maturita-z-fyziky
Kinematika hmotného bodu

sesity
KINEMATIKA

fyzika.jreichl
KINEMATIKA STR

fyzika.jreichl
Kinetická teorie stavby látek

fyzika.jreichl
Kinetická energie

fyzika.jreichl
Kinematika

amapro
Kinetická energie tělesa

amapro
Kinetická energie

amapro
Kinetická energie

amapro
Kinetická energie

amapro
Kinetický moment

amapro
Kirchhoff Gustav Robert

converter
Kirchhoffovy zákony

maturita-z-fyziky
Kirchhoffovy zákony

fyzika.jreichl
Kirhoff

amapro
Klasická mechanika

amapro
Kladný vodič

amapro
Kladné ionty

amapro
Kladné půlvlny

amapro
Kladná vzdálenost

amapro
Kladkostroj

amapro
Klepetové nakládače

amapro
Klid a pohyb těles

zslado
Klid

amapro
Klid

amapro
Klid

amapro
Klika

amapro
Klika

amapro
Klika

amapro
Klidná kapalina

amapro
Klozet

amapro
Kmitání

fyzika.smoula
Kmitání a vlnění

maturita-z-fyziky
Kmitavý pohyb

maturita-z-fyziky
kmitání

maturita-z-fyziky
Kmitání

sesity
KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

fyzika.jreichl
Kmitavý pohyb

fyzika.jreichl
Kmitání způsobené silou pružnosti

fyzika.jreichl
Kmitání způsobené tíhovou silou - kyvadlo

fyzika.jreichl
Kmitající membrány a desky

fyzika.jreichl
Kmitání

amapro
Kmitavý pohyb

amapro
Kmity

amapro
Kmitavý pohyb

amapro
Kmitočet

amapro
Kmitající těleso

amapro
Kmit

amapro
Kmitočet

amapro
Kmit začíná

amapro
Kmitající částice

amapro
Kmitočet

amapro
Kmitočet

amapro
Kmitočet

amapro
Kmity tlumené

amapro
Kmitavý obvod

amapro
Kmitočet modulace

amapro
Kmitočet

amapro
Knihy

amapro
Knihovny

amapro
Koheze

amapro
Kohoutek

amapro
Koks

amapro
Koksový popel

amapro
Kolo

amapro
Kolo

amapro
Kolmá dráha

amapro
Kolmé složky

amapro
Kolmý povrch

amapro
Kolem osy

amapro
Kolmá plocha

amapro
Kolmice

amapro
Kolem osy

amapro
Kolmice dopadu

amapro
Kolmice

amapro
Kolmice

amapro
Kolové plochy

amapro
Kolejnice

amapro
Kolmost

amapro
Kolmice, spojnice, střed, úsečka, rovnoběžka

amapro
Kolmice

amapro
Kolmice

amapro
Komplexní čísla

fyzika.smoula
komety

maturita-z-fyziky
Kombinované pohlcovače

fyzika.jreichl
Kompaktní disk (CD)

fyzika.jreichl
Kompletní vyzkoušení

fyzika.jreichl
Komety

fyzika.jreichl
Kompenzace

amapro
Kompresor

amapro
Komutátor

amapro
Kombinovat

amapro
Komora

amapro
Komín

amapro
Kompresor

amapro
Komolý jehlan, kruhový válec, dutý válec

amapro
Komolý jehlan

amapro
konstanty

converter
konstanta

converter
konstanta Wienova zákona

converter
Kondenzátor v obvodu střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Kontrakce délek

ucebnice.krynicky
Kontrakce délek

maturita-z-fyziky
Kondenzátory - užití, spojování, energie

fyzika.jreichl
Kondenzátory v praxi

fyzika.jreichl
Konstrukce a změna rozsahu ampérmetru a voltmetru

fyzika.jreichl
Kontrola materiálů, protiodrazné vrstvy

fyzika.jreichl
Konvence znamének a značení

fyzika.jreichl
Kontrakce délek

fyzika.jreichl
Konkrétní příklady chemických vazeb

fyzika.jreichl
Konstrukce laseru

fyzika.jreichl
Konstanta úměrnosti

amapro
Kontinuita

amapro
Konstanta

amapro
Kondenzace, destilace, sublimace

amapro
Kondenzace

amapro
Kondenzační teplo

amapro
Konec vodiče

amapro
Konstantan

amapro
Koncové vývody

amapro
Konkávní

amapro
Konvexní

amapro
Kontrola slitin

amapro
Konvenční zraková vzdálenost

amapro
Konvenční úhel

amapro
Konopí

amapro
Konstrukce z prostého betonu

amapro
Konzistence směsi

amapro
Koňská síla

amapro
Koperník Mikoláš

converter
Kopák

amapro
Korek

amapro
Korpuskulární

amapro
Korpuskule

amapro
Koryta

amapro
Korba zarovnaná

amapro
Korečkový elevátor

amapro
Kosmické lodě by mohly být chráněny magnetickým štítem 

;http://fyzweb
Kosmické ohlédnutí za prázdninami 

;http://fyzweb
Kosmologie

maturita-z-fyziky
Kosmický výzkum

fyzika.jreichl
Kosselovy

amapro
Kostky

amapro
Kotouč pily, průvodič

amapro
Kotouč

amapro
Kotouč

amapro
Kotva nakrátko

amapro
Koule

amapro
Koule

amapro
Koule

amapro
Kouř

amapro
Kousky dřeva

amapro
Kovový vodič z hlediska vnitřní struktury

fyzika.jreichl
Kovové těleso

amapro
Kovová deska

amapro
Kovová lamela

amapro
Kovový obal

amapro
Kovová trubička

amapro
Kovoprojekt

amapro
Kovy a paliva

amapro
Kónické kyvadlo

fyzika.jreichl
Krajní bod

amapro
Krajní poloha

amapro
Krátkozrakost

animfyzika.wz
Krátká doba

amapro
Krátkozrakost

amapro
Krát

amapro
Krácení zlomků

amapro
Krátit

amapro
Kritický bod teploty

amapro
Kritický bod

amapro
Kritická mez

amapro
Krouží elektron

amapro
Kruhový děj

maturita-z-fyziky
kruhový

maturita-z-fyziky
Kruhový děj

fyzika.jreichl
Kruhový urychlovač

fyzika.jreichl
Kruhový urychlovač

fyzika.jreichl
Kružnice

amapro
Kruhový oblouk

amapro
Kruh

amapro
Kružnice

amapro
Kruhová frekvence

amapro
Kruhový průřez

amapro
Kruhové siločáry

amapro
Kruhová frekvence

amapro
Kruhová frekvence

amapro
Kruhový válec

amapro
Kruhový kužel, komolý kužel, koule, kulová úseč

amapro
Kruhový průřez

amapro
Kružnice

amapro
Krystalické a amorfní látky

ucebnice.krynicky
Krystalické a amorfní látky

maturita-z-fyziky
Krystalový mikrofon

fyzika.jreichl
Krystalické piezoelektrické látky

fyzika.jreichl
Krystalické a amorfní látky

fyzika.jreichl
Krystalografické soustavy

fyzika.jreichl
Krystaly

fyzika.jreichl
Krypton

amapro
Krystalová mřížka

amapro
Krystalový přijímač

amapro
Krycí sklo

amapro
Krystal

amapro
Krytiny, stropnice

amapro
Krytiny taškové, plechové, břidlice, eternit

amapro
Krychlový metr

amapro
Krychle, hranol, jehlan

amapro
Křižík František

converter
Křivka deformace

fyzika.jreichl
Křivka

amapro
Křivočaré

amapro
Křivka nasycení

amapro
Křivka

amapro
Křidlice

amapro
Křivka

amapro
Křídlo

amapro
Kulová plocha

amapro
Kulové vlny

amapro
Kulové zrcadlo

amapro
Kulatina

amapro
Kulová vrstva, výseč, prstenec, klín

amapro
Kulová výseč

amapro
Kuproxový usměrňovač

amapro
Kuprexit

amapro
Kuproxový

amapro
Kusové vápno

amapro
Kusové vápno, vápenný prach

amapro
Kusové vápno

amapro
Kůň

amapro
Kůže

amapro
Kvantová mechanika

fyzika.smoula
Kvantová fyzika

e-fyzika
Kvantování v gravitačním poli 

;http://fyzweb
Kvantová hypotéza

maturita-z-fyziky
Kvantová mechanika

maturita-z-fyziky
Kvantování energie atomů

maturita-z-fyziky
KVANTOVÁ FYZIKA

fyzika.jreichl
Kvarková teorie

fyzika.jreichl
Kvantová hypotéza

fyzika.jreichl
Kvantová mechanika

fyzika.jreichl
Kvantová fyzika versus klasická fyzika

fyzika.jreichl
Kvantování energie atomů

fyzika.jreichl
Kvantová čísla

fyzika.jreichl
Kvantitativní popis Bohrova modelu atomu

fyzika.jreichl
Kvarková hypotéza

fyzika.jreichl
Kvadrant

amapro
Kvalitativní přeměna

amapro
Kvantum

amapro
Kvantová teorie

amapro
KWh

amapro
KWh

amapro
Kyslík

amapro
Kyslík

amapro
Kyselina

amapro
Kyselina sírová

amapro
Kyselina vinná

amapro
Kyslík

amapro
Kyselina

amapro
Kyvadlo

maturita-z-fyziky
Kyvadlo

amapro
Kyvadlový pohyb, kyvadlo

amapro
Kyvadlový pohyb

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro