Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [O]

Počet záznamů: 356

Obal atomu

amapro
Obal

amapro
Obalová drť

amapro
Obálka vlny

amapro
Obdélník, obsah, čtverec, základna

amapro
Obdélník

amapro
Obecný zákon zachování energie

maturita-z-fyziky
Obecně o zákonech zachování

fyzika.jreichl
Obelisk, rampa, sud

amapro
Oběžné kolo

amapro
Objev nového druhu radioaktivního záření 

;http://fyzweb
Objev nejvnitřnějšího zemského jádra potvrzen 

;http://fyzweb
Objeven 118. prvek periodické tabulky 

;http://fyzweb
objem

converter
Objemová roztažnost kapalin

ucebnice.krynicky
Objektivní optické přístroje

fyzika.jreichl
Objemová teplotní roztažnost

fyzika.jreichl
Objev atomového jádra

fyzika.jreichl
Objev neutronu

fyzika.jreichl
Objem koule

amapro
Objemová roztažnost látek

amapro
Objemová roztažnost

amapro
Objem

amapro
Objemová roztažnost plynů

amapro
Objektiv

amapro
Objektiv

amapro
Objímka

amapro
Objemové váhy hmot

amapro
Objemové váhy stavebních součástí

amapro
Objemové váhy zemin

amapro
Objemová váha

amapro
Objem cihly

amapro
Objem zeminy

amapro
Objem krychle

amapro
Objem hranolu

amapro
Objem kužele

amapro
Objem koule

amapro
Objemová roztažnost

amapro
Objemová váha

amapro
Obklady z pórovitých materiálů

fyzika.jreichl
Obkladní zdivo

amapro
Obloha

amapro
Oblaka

amapro
Oblouk

amapro
Oblouková lampa

amapro
Obloukový výboj

amapro
Oblouky

amapro
Oblouk

amapro
Oblouček

amapro
Obohacený uran

amapro
Obrazovka z kapalných krystalů

fyzika.jreichl
Obraz v technologii IMAX

fyzika.jreichl
Obrácený poměr

amapro
Obrácený poměr

amapro
Obrazovka s elektrostatickým vychylováním

amapro
Obrazová elektronka

amapro
Obrazové ohnisko

amapro
Obraz vzniká

amapro
Obrazové ohnisko, optická délka, tubus

amapro
Obraz pod lupou

amapro
Obrazová rovina

amapro
Obří vlny může vyvolávat hluk 

;http://fyzweb
Obří vibrátor, ruční pěchovací vibrátor

amapro
Obsah lopaty

amapro
Obsah bubnu

amapro
Obsah nádoby

amapro
Obsah nádoby

amapro
Obsah míchačky, mleté vápno

amapro
Obsah čtverce

amapro
Obsah obdélníku

amapro
Obsah trojúhelníku

amapro
Obsah, obvod, rovnostranný trojúhelník, lichoběžník

amapro
Obsah lichoběžníku

amapro
Obsah kruhu

amapro
Obsah kruhu

amapro
Obsah elipsy

amapro
Obsah podstavy

amapro
Obsah jehlanu

amapro
Obsah trojúhelníka

amapro
Obtékání těles reálnou tekutinou

maturita-z-fyziky
Obtékání desky

amapro
Obvod střídavého proudu s odporem

maturita-z-fyziky
Obvod střídavého proudu s indukčností

maturita-z-fyziky
Obvod střídavého proudu s kapacitou

maturita-z-fyziky
Obvody střídavého proudu

fyzika.jreichl
Obvod s rezistorem

fyzika.jreichl
Obvod s cívkou

fyzika.jreichl
Obvod s kondenzátorem

fyzika.jreichl
Obvod s odporem

fyzika.jreichl
Obvod s impedancí

fyzika.jreichl
Obvodová rychlost

amapro
Obvod kola

amapro
Obvod průřezu

amapro
Obvod

amapro
Obvod čtverce

amapro
Obvod obdélníku

amapro
Obvod trojúhelníku

amapro
Obvod lichoběžníku

amapro
Obvod kruhu

amapro
Obvod elipsy

amapro
Obvodová konstrukce

amapro
Obzorníková soustava souřadnic

fyzika.jreichl
Ocelové pruty

amapro
Ocel

amapro
Ocel

amapro
Ocelové jádro

amapro
Ocelový kryt

amapro
Ocelové jádro

amapro
Ocel olověný klejt

amapro
Ocel

amapro
Ocelová zárubeň

amapro
Ocet

amapro
Ocelový klín

amapro
Ocel kruhového průřezu

amapro
Ocel typu ROXOR

amapro
Ocelové konstrukce

amapro
Ocelový úhelník

amapro
Ocel

amapro
Ochrana před úrazem elektrickým proudem

fyzika.jreichl
Ochrana před nežádoucím únikem plynu

fyzika.jreichl
Ochrana životního prostředí

fyzika.jreichl
Ochrana před úrazem elektrickým proudem

fyzika.jreichl
Ochrana před nežádoucím únikem plynu

fyzika.jreichl
Ochrana životního prostředí

fyzika.jreichl
Ochranný kryt

amapro
Ochranné příčky

amapro
Očekávání fyziků

fyzika.jreichl
Odbočky

amapro
Odchylka paprsku

amapro
Odmagnetování

fyzweb.cuni
Odmocnina

amapro
Odmocnění

amapro
Odmocnina z odmocniny, zaokrouhlená čísla

amapro
Odmocnina

amapro
Odpor kovového vodiče - Ohmův zákon

ucebnice.krynicky
Odpor v obvodu střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Odporový (uhlíkový) mikrofon

fyzika.jreichl
Odpor prostředí v kapalině

amapro
Odpor vodiče

amapro
Odpor

amapro
Odpor

amapro
Odpor

amapro
Odpor

amapro
Odporový normál

amapro
Odpor ocelového drátu

amapro
Odpor drátu

amapro
Odpovědnost výrobce

amapro
Odraz světla

zslado
Odraz světla

ucebnice.krynicky
Odraz vlnění v řadě bodů. Stojaté vlnění

maturita-z-fyziky
Odraz a lom vlnění

maturita-z-fyziky
Odraz a lom světla

maturita-z-fyziky
Odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění

fyzika.jreichl
Odraz a lom vlnění

fyzika.jreichl
Odraz vlnění

fyzika.jreichl
Odraz zvuku, pohlcování zvuku

fyzika.jreichl
Odraz a ohyb

fyzika.jreichl
Odraz a lom světla

fyzika.jreichl
Odraz světla

fyzika.jreichl
Odráží vlnění

amapro
Odraz, lom a ohyb vlnění

amapro
Odražený paprsek

amapro
Odražený zvuk

amapro
Odražený paprsek

amapro
Odražený signál

amapro
Odraz světla, zrcadlo

amapro
Odstředivá síla

amapro
Odstředivka, smyk a podložka

amapro
Odsazení poprsníkem

amapro
Odseky

amapro
Odstředivá síla

amapro
Odstranit zlomky

amapro
Odvození Faradayova zákona elektromagnetické indukce

fyzika.jreichl
Odvození rovnice

fyzika.jreichl
Odvození základní rovnice pro tlak plynu

fyzika.jreichl
Odvození vztahu pro kontrakci délek

fyzika.jreichl
Odvození Lorentzovy transformace

fyzika.jreichl
Odvození vztahu

fyzika.jreichl
Odvozená jednotka

amapro
Oersted Hans Christian

converter
Ohebná hadice

amapro
Ohmův zákon

zslado
Ohm Georg Simon

converter
Ohmův zákon pro uzavřený obvod

maturita-z-fyziky
Ohm

amapro
Ohmův zákon

amapro
Ohmův zákon

amapro
Ohm

amapro
Ohm

amapro
Ohmický odpor

amapro
Ohm

amapro
Ohnisko

amapro
Ohnisková vzdálenost

amapro
Ohnisková vzdálenost

amapro
Ohnisková vzdálenost

amapro
Ohnisková vzdálenost

amapro
Ohnisková vzdálenost

amapro
Ohnisko

amapro
Ohnisko elipsy

amapro
Ohraničení paprskových svazků

fyzika.jreichl
Ohrožení zdraví

fyzika.jreichl
Ohřátí látky

amapro
Ohřívač vody, pračka, otopná tělesa

amapro
Ohyb světla na překážkách

ucebnice.krynicky
Ohyb světla na mřížce

ucebnice.krynicky
Ohyb vlnění

maturita-z-fyziky
Ohyb (difrakce)světla

maturita-z-fyziky
Ohyb vlnění

fyzika.jreichl
Ohyb (difrakce) světla

fyzika.jreichl
Ohyb světla na štěrbině

fyzika.jreichl
Ohyb světla na dvou štěrbinách

fyzika.jreichl
Ohyb světla na mřížce

fyzika.jreichl
Ohyb světla na hraně

fyzika.jreichl
Ohyb vlnění

amapro
Ohyb světla

amapro
Ohybový jev

amapro
Ohyb světla

amapro
Ochrana před úrazem elektrickým proudem

fyzika.jreichl
Ochrana před nežádoucím únikem plynu

fyzika.jreichl
Ochrana životního prostředí

fyzika.jreichl
Ochrana před úrazem elektrickým proudem

fyzika.jreichl
Ochrana před nežádoucím únikem plynu

fyzika.jreichl
Ochrana životního prostředí

fyzika.jreichl
Ochranný kryt

amapro
Ochranné příčky

amapro
Ojem

amapro
Okamžitá rychlost

amapro
Okamžitá rychlost v čase

amapro
Okamžik

amapro
Okamžik

amapro
Okenní otvor

amapro
Okenní překlady

amapro
Okno zdvojené

amapro
Okno

amapro
Oko

ucebnice.krynicky
Oko

maturita-z-fyziky
Oko

fyzika.jreichl
Oko jako optická soustava

fyzika.jreichl
Okolí Země - blízký kosmický prostor

fyzika.jreichl
Okolní prostor

amapro
Oko vnímá

amapro
Oko, vidění, duhovka

amapro
Okulár

amapro
Okyselená voda

amapro
Oleje, ropa a jiné hmoty

amapro
Olej

amapro
Olověný akumulátor

amapro
Olovo

amapro
Olovo

amapro
Olovo

amapro
Omikron

amapro
Omítací stroj

amapro
Omítka

amapro
Omítka stropů, vnější stěny

amapro
Omítka

amapro
Opačné síly

amapro
Opačný směr

amapro
Opačné síly

amapro
Opačná sila

amapro
Opačná fáze

amapro
Opačná fáze

amapro
Opačný směr

amapro
Opačná polarita

amapro
Opisují dráhy

amapro
Opsaná dráha

amapro
Opsaná kružnice

amapro
Opsaný oblouk

amapro
Optické zobrazování

fyzika.smoula
Optika

e-fyzika
Optika

zslado
Optika 2

zslado
Optika I

zslado
Optika II

zslado
Optika

zslado
Optika 2

zslado
optika (WinRAR archiv)

zslado
Optické úkazy v atmosféře

ukazy.astro
optická mohutnost

converter
Optika,lom světla

zsjindrichov
Optické záření

ucebnice.krynicky
Optika

maturita-z-fyziky
Optické zobrazování

maturita-z-fyziky
optika

maturita-z-fyziky
Optika

sesity
OPTIKA

fyzika.jreichl
Optika a její dělení

fyzika.jreichl
Optická vlákna

fyzika.jreichl
Optické hranoly

fyzika.jreichl
Optické zobrazení

fyzika.jreichl
Optické klamy

fyzika.jreichl
Optické přístroje

fyzika.jreichl
Optický vzhled pohybujících se předmětů

fyzika.jreichl
Optické vlastnosti pevných látek

fyzika.jreichl
Optický pyrometr

amapro
Opticky izotropní

amapro
Optická osa, fokus, Gaussův prostor

amapro
Optické osa

amapro
Opticky řidší

amapro
Optická osa

amapro
Optická mohutnost

amapro
Optická soustava

amapro
Optima

amapro
Opuka

amapro
Orbit

amapro
Organické látky

amapro
Orientovaná úsečka

amapro
Orientovaná úsečka

amapro
Orientační měření

amapro
Orientace siločar

amapro
Ortochromatický

amapro
Osa otáčení

amapro
Osa

amapro
Osamělý vodič

amapro
oscilátor

maturita-z-fyziky
Oscilátor

amapro
Oscilátor

amapro
Oscilační obvod

amapro
Osová délka

amapro
Ostatní objekty Sluneční soustavy

fyzika.jreichl
Ostré stíny

amapro
Ostrost obrazu

amapro
Ostrý kroužek

amapro
Ostřelování částicemi

amapro
osvětlení

converter
Osvětlení přechodu

fyzika.jreichl
Osvětlení

amapro
Osvit

amapro
Osvětlení

amapro
Osvětlení plochy

amapro
Osvětlení

amapro
Otáčivé účinky síly - páka

zslado
Otáčející se vztažné soustavy

maturita-z-fyziky
otáčivý pohyb

maturita-z-fyziky
Otáčivý účinek síly. Moment síly

amapro
Otáčení páky

amapro
Otáčí kolem osy

amapro
Otáčení

amapro
Otáčivý pohyb

amapro
Otáčivé pole

amapro
Otáčky za minutu

amapro
Otáčení jeřábu

amapro
Otáčky za minutu

amapro
Otočené zrcadlo

amapro
Otopná kamna

amapro
Otočení věže

amapro
Otočení věže

amapro
Otřásání nádobou

amapro
Otvory

amapro
Otvorová vada

amapro
Otvorová vada

amapro
Ovál

amapro
Oxid uhličitý

amapro
Oxidace uhlíku

amapro
ozáření

converter
Ozvěna

fyzika.jreichl
O jednom starém mýtu v elektromagnetizmu  

;http://fyzweb


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro