Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [P]

Počet záznamů: 705

Padající kapky vody 

;http://fyzweb
Padat

amapro
Palivový článek

zsjindrichov
Palivo

amapro
Palivo

amapro
Palec ukazuje směr

amapro
Panchromatický

amapro
Papír

amapro
Paprsek vlnění

amapro
Paprsky

amapro
Paprsek

amapro
Paprsky

amapro
Paprsek

amapro
Paprsek

amapro
Paprsek láme

amapro
Paprsek odrážející se světlem

amapro
Papír

amapro
Parní stroj

animfyzika.wz
Paradoxy STR, Obecná teorie relativity

ucebnice.krynicky
Paralaxa a vzdálenost, další stavové veličiny hvězd

maturita-z-fyziky
Paralelní spojení rezistorů

fyzika.jreichl
Paralelní RLC obvod

fyzika.jreichl
Parní a plynová turbína

fyzika.jreichl
Paralaxa

fyzika.jreichl
Parsek

fyzika.jreichl
Parník

amapro
Parní turbína

amapro
Parní buchar

amapro
Parní kotel

amapro
Paralelní

amapro
Paralelní

amapro
Paralelně

amapro
Paraxiální prostor

amapro
Paraxiální prostor

amapro
Parametry cihly

amapro
Parametry kulatiny

amapro
Parametry úhelníků

amapro
Parabola

amapro
Pascal Blaise

converter
Pascalův pokus

amapro
Patky

amapro
Patrové sloupy

amapro
Pauli Wolfgang

converter
Pájení

fyzweb.cuni
Pájka

amapro
Páka

zsjindrichov
Páka

amapro
Pálené cihly

amapro
Pára

amapro
Páry nasycené a přehřáté. Kritický stav

amapro
Pásma rádiových vln a elektromagnetické spektrum

labo
Pásová teorie pevných látek

fyzika.jreichl
Peltierův jev

fyzika.jreichl
Pentoda

amapro
Permitivita prostředí

ucebnice.krynicky
Perioda kmitání elektromagnetického oscilátoru

maturita-z-fyziky
Periodická soustava

maturita-z-fyziky
Perioda kmitání elektromagnetického oscilátoru

fyzika.jreichl
Periodická soustava prvků

fyzika.jreichl
Periodické pohyby

amapro
Periodický pohyb

amapro
Periodicky

amapro
Periodické zhuštění

amapro
Permitivita a dialektrická konstanta prostředí

amapro
Permitivita prostředí

amapro
Permitivita

amapro
Permeabilita

amapro
Perturbace

amapro
Perioda

amapro
Perioda

amapro
Permitivita

amapro
Periodická soustava prvků

amapro
PET čočky

fyzweb.cuni
PET láhve

fyzweb.cuni
Petrolej

amapro
Petrolej

amapro
pevné látky

maturita-z-fyziky
Pevná látka

fyzika.jreichl
Pevnost

amapro
Pevná látka

amapro
Pevná niť

amapro
Pevnost v tlaku

amapro
Pevnost v tlaku

amapro
Pevnost cihel v tahu

amapro
Pevnost betonu

amapro
Pětiúhelník

amapro
Piezotranzistor

fyzika.jreichl
Piezoelektrický reproduktor

fyzika.jreichl
Piezoelektrický jev

fyzika.jreichl
Piezoelektrická keramika

fyzika.jreichl
Pilířovky

amapro
Pilíře a tvárnice

amapro
Pilířovky

amapro
Pisoárová mušle

amapro
Pivo

amapro
Pixelové detektory

fyzika.jreichl
Písek

amapro
Písek, štěrkopísek, schody

amapro
Písek říční

amapro
Pískovec

amapro
Pískovec

amapro
Písek

amapro
Píšťaly

fyzika.jreichl
Píšťala retná a jazýčková

amapro
Planck Max Karl Ernst Ludwig

converter
Planetky

maturita-z-fyziky
Planety sluneční soustavy

pohodaveskole
Plazma

fyzika.jreichl
Planckova kvantová hypotéza

fyzika.jreichl
Planetky

fyzika.jreichl
Planetky hlavního pásu

fyzika.jreichl
Plateaunova síťka

amapro
Plamen svíčky

amapro
Planeta

amapro
Plankonvexní

amapro
Placknova konstanta

amapro
Platná číslice

amapro
Plech

amapro
Plné vápencostruskové cihly

amapro
plošný obsah

converter
Plochá obrazovka

fyzika.jreichl
Plošná jednotka

amapro
Plování těles. Hustoměr

amapro
Plošná hustota

amapro
Plocha hrotu

amapro
Plošná hustota

amapro
Plocha

amapro
Plocha

amapro
Ploché železo

amapro
Plošina

amapro
Plošné, prostorové,objemové míry

amapro
Pluto

fyzika.jreichl
Plutonium, jaderné palivo

amapro
Plus

amapro
Plus

amapro
Plyny

zslado
Plyn

zslado
Plyn při nízkém a vysokém tlaku

maturita-z-fyziky
plyny

maturita-z-fyziky
Plynná látka

fyzika.jreichl
Plynové spotřebiče

fyzika.jreichl
Plynoměr a hořák

fyzika.jreichl
Plynový kotel

fyzika.jreichl
Plyn při nízkém a vysokém tlaku

fyzika.jreichl
Plynový ionizační detektor

fyzika.jreichl
Plyny

amapro
Plyn

amapro
Plynová konstanta

amapro
Plyn

amapro
Plyn ionizuje

amapro
Pneumatický běhoun

amapro
Pneumatické čerpadlo betonové směsi

amapro
Počátek pohybu

amapro
Počet otáček

amapro
Počáteční rychlost

amapro
Počet cívek

amapro
Počet iontů

amapro
Počítadlo

amapro
Počet děr

amapro
Počet otáček

amapro
Počet otáček

amapro
Počet vibrací

amapro
Počet vibrací

amapro
Počet válců

amapro
Počet zdvihů

amapro
Početní výkony

amapro
Počet procent

amapro
Podélně se chvějící tyče

fyzika.jreichl
Podstata supravodivosti

fyzika.jreichl
Podíl

amapro
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox

amapro
Podtlak

amapro
Podél zdi

amapro
Podtlak

amapro
Podobnost trojúhelníku

amapro
Podélné vlnění

amapro
Podélná osa

amapro
Podráždění nervů

amapro
Podložní sklíčko

amapro
Podrobný rozbor

amapro
Podvozek

amapro
Podhledy

amapro
Podlaha

amapro
Podíl

amapro
Pogsonova rovnice

fyzika.jreichl
Pohyb tělesa

zslado
Pohyb

zslado
pohyb autíčka - naměřené hodnoty

ucebnice.krynicky
pohyb míče - naměřené hodnoty

ucebnice.krynicky
Pohyb po kružnici

ucebnice.krynicky
Pohyb tělesa v gravitačním poli Země, aneb podivné nakloněné roviny

fyzika.gymnachod
Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země

maturita-z-fyziky
Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země

maturita-z-fyziky
Pohyby těles v gravitačním poli Slunce

maturita-z-fyziky
Pohyb tuhého tělesa

maturita-z-fyziky
Pohyby planet ve skutečnosti a na obloze

maturita-z-fyziky
POHYB HMOTNÝCH BODŮ PODROBENÝCH VAZBÁM

fyzika.jreichl
Pohybující se zdroj

fyzika.jreichl
Pohybující se pozorovatel

fyzika.jreichl
Pohyb pozorovatele i zdroje

fyzika.jreichl
Pohyb filmu v kameře

fyzika.jreichl
Pohyb planet

fyzika.jreichl
Pohyby Země

fyzika.jreichl
Pohyb hmotného bodu. Pohyby těles.

amapro
Pohyb

amapro
Pohyb nerovnoměrný zrychlený

amapro
Pohyb

amapro
Pohyb

amapro
Pohyb rovnoměrně zpožděný

amapro
Pohybující

amapro
Pohyb ve vzduchoprázdnu

amapro
Pohybový zákon

amapro
Pohybový zákon

amapro
Pohonné látky

amapro
Pohybující se těleso

amapro
Pohybovat

amapro
Pohyblivý píst

amapro
Pohyblivé desky

amapro
Pohybová energie

amapro
Pohyblivé součásti

amapro
Pohyblivý vodič v magnetickém poli

amapro
Pohyb iontů

amapro
Pohlcování

amapro
Pohlcují páry

amapro
Pohlcuje barvy

amapro
Pohyb mechanický

amapro
Pohledy

amapro
Pohon podvozku

amapro
Poháněný vzduchem

amapro
Pohyb rovnoměrný

amapro
Pohyb rovnoměrně zrychlený

amapro
Poiseuille Jean Louise Marie

converter
Poise

amapro
Pojem polovodiče

maturita-z-fyziky
Pojistky a jističe

fyzika.jreichl
Pojistky

fyzika.jreichl
Pojem síly

amapro
Pojistky

amapro
Pojízdné transportéry

amapro
Pojezd

amapro
Pojízdná pračka stěrkopísku, kompresory

amapro
Pojivo

amapro
Pokusy z jaderné energetiky, které si můžete udělat doma

cez
Pokusy vedoucí ke speciální teorii relativity

fyzika.jreichl
Pokus

amapro
Pokus

amapro
Pokovování

amapro
Pokojová kamna

amapro
Polohová a pohybová energie

zslado
Polovodiče

zslado
Polovodičová dioda

ucebnice.krynicky
Polarizace světla

ucebnice.krynicky
Poloha hmotného bodu

maturita-z-fyziky
Polarizace světla

maturita-z-fyziky
pole

maturita-z-fyziky
Polovodiče

fyzika.jreichl
Polovodičové součástky

fyzika.jreichl
Polarizace

fyzika.jreichl
Polarizace světla

fyzika.jreichl
Polarizace odrazem a lomem

fyzika.jreichl
Polarizace dvojlomem

fyzika.jreichl
Polarizace polaroidem

fyzika.jreichl
Poloměr, objem a hustota jader

fyzika.jreichl
Polovodičové detektory

fyzika.jreichl
Poloha hvězd

fyzika.jreichl
Poloměr hvězd

fyzika.jreichl
Poledník

amapro
Poloha tělesa

amapro
Poloha pohybu

amapro
Poloměr koule

amapro
Poloměr

amapro
Polorovina

amapro
Poloměr

amapro
Poloměr Země

amapro
Poloměr

amapro
Poloviční délka

amapro
Pole

amapro
Polarizace dialektrika

amapro
Polarizace dialektrika

amapro
Pole zesiluje

amapro
Polarizace elektrod, akumulátory

amapro
Polarita zdroje

amapro
Polovodič

amapro
Poloměr křivosti

amapro
Poloha předmětu

amapro
Poloměr křivosti

amapro
Poloměr křivosti

amapro
Poloha předmětu

amapro
Poloměr křivosti

amapro
Poloměr

amapro
Polovlna

amapro
Polarizace světla

amapro
Polarizátor

amapro
Polarizace odrazem

amapro
Polarizace dvojlomem, polaroid

amapro
Polaroid

amapro
Poločas rozpadu

amapro
Poločas rozpadu

amapro
Poloměr

amapro
Polodrážka s patkou

amapro
Poloměr otáčení

amapro
Poloměr otáčení

amapro
Poloměr oblouku

amapro
Poloměr otáčení

amapro
Polotovary

amapro
Poloměr opsané kružnice

amapro
Poloměr koule

amapro
Poloměr

amapro
Poloměr

amapro
Poměrné zvětšení

amapro
Poměr tepla

amapro
Poměrná dialektrická konstanta

amapro
Poměr světla

amapro
Pomalé tepelné neutrony

amapro
Poměr cementu, písku a vody

amapro
Poměry v procentech

amapro
Poměrná nepřesnost

amapro
Poměr

amapro
Poncelet Jean-Victor

converter
Ponoření

amapro
Ponořená část

amapro
Ponorný vibrátor pro velké kubatury

amapro
Ponorné vibrátory s ohebnými hřídeli

amapro
Popis Merkuru

fyzika.jreichl
Popis Venuše

fyzika.jreichl
Popílek

amapro
Poruchy krystalové mřížky

maturita-z-fyziky
Poruchy krystalové mřížky

fyzika.jreichl
Portálový jeřáb

amapro
Pořízení zvukového záznamu

fyzika.jreichl
Posuvné účinky síly - Newtonovy zákony

zslado
Poskakující míč

ucebnice.krynicky
Postuláty STR, relativita současnosti

ucebnice.krynicky
Postraní náraz

amapro
Postupné vlnění

amapro
Posunutí nábojů

amapro
Posuvné prody

amapro
Postřik

amapro
Potenciální energie

ucebnice.krynicky
Potenciální energie v elektrickém poli. Elektrický potenciál

maturita-z-fyziky
Potenciální energie elektrostatického pole, elektrický potenciál

fyzika.jreichl
Potřeba systematického dělení částic

fyzika.jreichl
Potenciální energie

amapro
Potok

amapro
Potenciální energie

amapro
Potrubí

amapro
Použití ultrazvuku

fyzika.jreichl
Použití polarizovaného světla v praxi

fyzika.jreichl
Použití kulových zrcadel

fyzika.jreichl
Používané plyny

fyzika.jreichl
Použití v praxi

fyzika.jreichl
Použití laserů

fyzika.jreichl
Pouhým okem

amapro
Povrchová síla, povrchové napětí

ucebnice.krynicky
Povrchová vrstva kapaliny

maturita-z-fyziky
Povrchová vrstva kapaliny

fyzika.jreichl
Povrchová síla

fyzika.jreichl
Povrchové napětí

fyzika.jreichl
Povrch Měsíce

fyzika.jreichl
Povrch Marsu

fyzika.jreichl
Povrch

amapro
Povrchové napětí

amapro
Povrch přední

amapro
Povrch zadní

amapro
Povrchové napětí

amapro
Povrchové napětí

amapro
Povrch Země

amapro
Povrch měsíce

amapro
Povrch

amapro
Povlak

amapro
Povidla

amapro
Poval

amapro
Povrch krychle

amapro
Povrch hranolu

amapro
Povrch jehlanu

amapro
Povrch kužele

amapro
Povrchová přímka

amapro
Povrch koule

amapro
Povrch kulové vrstvy

amapro
Povrchová teplota

amapro
Pozvánka na GIFT workshop 2009 

;http://fyzweb
poznámky

ucebnice.krynicky
Pozorovatel

amapro
Pozdější okamžik

amapro
Pozitiv

amapro
Pozemní stavby

amapro
Pozinkovaný plech

amapro
Pól

amapro
Pól článku

amapro
Pól magnetu

amapro
Praktické využití polarizovaného světla

maturita-z-fyziky
Praktické využití optických klamů

fyzika.jreichl
Praktické využití

fyzika.jreichl
Praktické využití fotoefektu

fyzika.jreichl
Praktické využití vlnových vlastností částic

fyzika.jreichl
Praktické aplikace

fyzika.jreichl
Praktické využití NMR v medicíně

fyzika.jreichl
Pravý sluneční čas

fyzika.jreichl
Pravoúhlý trojúhelník

amapro
Pravá ruka

amapro
Prahová intenzita

amapro
Prahová intenzita

amapro
Prach

amapro
Pravá ruka

amapro
Pravidlo pravé ruky

amapro
Pracovní výkon

amapro
Pracovní bod

amapro
Pravoúhlý trojúhelník

amapro
Pravá strany

amapro
Pracovní váha

amapro
Pracovní rychlost

amapro
Pračka

amapro
Pravý úhel

amapro
Pravoúhlá základna

amapro
Práce a energie

zslado
Práce. Výkon

zslado
Práce a energie

zslado
práce

converter
Práce plynu

ucebnice.krynicky
Práce v elektrickém poli

ucebnice.krynicky
Práce vykonaná plynem při stálém a proměnném tlaku

maturita-z-fyziky
Práce v elektrickém poli. Elektrické napětí

maturita-z-fyziky
práce

maturita-z-fyziky
Práce v elektrostatickém poli, elektrické napětí

fyzika.jreichl
Práce vykonaná ideálním plynem

fyzika.jreichl
Práce stálé síly ve směru pohybu

amapro
Práce závisí

amapro
Práce zrychlující síly

amapro
Práce spotřebovaná při zvedání břemena

amapro
Práce elektrického proudu

amapro
Práce, výkon proudu

amapro
Práce

amapro
Prázdné potrubí

amapro
Práh slyšitelnosti

amapro
Práh bolestivosti

amapro
Preparát

amapro
Prefabrikát

amapro
Princip televize

maturita-z-fyziky
Princip televize

fyzika.jreichl
Princip záznamu a reprodukce zvuku

fyzika.jreichl
Princip činnosti mikroskopu

fyzika.jreichl
Princip nerozlišitelnosti částic a Pauliho (vylučovací) princip

fyzika.jreichl
Princip laseru

fyzika.jreichl
Princip činnosti

fyzika.jreichl
Princip termojaderných reakcí

fyzika.jreichl
Princip kyvadla

amapro
Primární proud

amapro
Primární vinutí

amapro
Prkno

amapro
Prmanentní magnetismus

amapro
Prmeabilita vakua

amapro
Protokoly

fyzika.smoula
Proč má jablko slupku? 

;http://fyzweb
Propojení detektoru Gamabeta s Vernier LabQuestem 

;http://fyzweb
Projekt "Interaktivní fyzikální laboratoř" se dává do pohybu 

;http://fyzweb
Problém slunečních neutrin vyřešen? 

;http://fyzweb
Programy - výukové Authorware

zslado
Programy - převody jednotek Převod 10 nejčastěji používaných fyzikálních jednotek

zslado
Programy - zajímavé Elektron 5.0.7

zslado
Proudový motor

animfyzika.wz
Proudění kapalin a plynů

maturita-z-fyziky
Proudění reálné kapaliny

maturita-z-fyziky
Prostor a čas v klasické mechanice

maturita-z-fyziky
proud

maturita-z-fyziky
Prostorové vidění

fyzika.jreichl
Profesionální mikroskop

fyzika.jreichl
Promítání obrazu

fyzika.jreichl
Projektory - přístroje promítající nehybnou předlohu

fyzika.jreichl
Proudový motor

fyzika.jreichl
Prostor a čas v klasické mechanice

fyzika.jreichl
Problém éteru

fyzika.jreichl
Prostoročasové diagramy

fyzika.jreichl
Proporcionální komora

fyzika.jreichl
Protuberance

fyzika.jreichl
Proti proudu

amapro
Proudění laminární a turbulentní

amapro
Proudové čáry

amapro
Proudění kapaliny

amapro
Proudnice

amapro
Proměnný průřez

amapro
Proud vzduchu

amapro
Proudící voda

amapro
Proudový motor, lednička

amapro
Prodloužení

amapro
Prostorové vlnění

amapro
Prostředí

amapro
Proton

amapro
Proton

amapro
Protékající proud

amapro
Proud

amapro
Protékající proud

amapro
Proud

amapro
Prostor

amapro
Prostor desky

amapro
Provozní napětí

amapro
Proměnná kapacita

amapro
Prostor

amapro
Proudovodič

amapro
Proud

amapro
Protékající proud

amapro
Protékající prod

amapro
Proudový náraz

amapro
Proud

amapro
Proud iontů

amapro
Proud neprotéká

amapro
Proud ve vodiči

amapro
Promítnutý obraz

amapro
Promítnutí

amapro
Prostorové vidění

amapro
Prostorové souřadnice

amapro
Promítací přístroj, diaskop

amapro
Projektor

amapro
Promítání

amapro
Prostorový úhel

amapro
Proton

amapro
Proud elektronů

amapro
Projektová dokumentace

amapro
Projekta

amapro
Prostorová zobrazení

amapro
Prostranství

amapro
Proso

amapro
Prostý beton

amapro
Procezení

amapro
Promile

amapro
Procento

amapro
Procenta, úměry

amapro
Prostup tepla, tepelná technika

amapro
Prostup tepla obvodových zdí

amapro
Prstenec Jupitera

fyzika.jreichl
Prstence Saturnu

fyzika.jreichl
Prst

amapro
Pružina

amapro
Pružina

amapro
Pružná deformace

amapro
Pružné prostředí

amapro
Pružná vlákna

amapro
Prudový vodič

amapro
Průchodky PET lahví

fyzweb.cuni
Průmyslová výroba CD

fyzika.jreichl
Průtokové ohřívače vody

fyzika.jreichl
Průběh jaderné reakce

fyzika.jreichl
Průhyb

amapro
Průměrná rychlost

amapro
Průměrný odpor

amapro
Průměr

amapro
Průměrná rychlost

amapro
Průtoková komora

amapro
Průřez

amapro
Průřez trubice

amapro
Průvodič

amapro
Průběh zvlnění

amapro
Průřez vodiče

amapro
Průchod světla

amapro
Průhledné látky

amapro
Průchod čočkou

amapro
Průtažnost

amapro
Průměrná pevnost

amapro
Průměr

amapro
Průřez

amapro
Průřezová plocha

amapro
Průřezová plocha

amapro
Průměr zásobníku

amapro
Průměr hadice

amapro
Průměr lana

amapro
Průměr potrubí

amapro
Průsečík

amapro
Průsečík

amapro
První jasná kometa nového tisíciletí 

;http://fyzweb
První termodynamický zákon

ucebnice.krynicky
První Newtonův pohybový zákon

maturita-z-fyziky
První termodynamický zákon

maturita-z-fyziky
První termodynamický zákon

fyzika.jreichl
První modely atomů

fyzika.jreichl
První Heisenbergova relace neurčitosti

fyzika.jreichl
První pozorování komet

fyzika.jreichl
Prvohory

fyzika.jreichl
Prvky harmonického pohybu

amapro
První zákon Kirchhoffův

amapro
Prvočísla

amapro
Převody jednotek

labo
převodní tabulky jednotek

converter
Převody jednotek

ucebnice.krynicky
Přenos vnitřní energie

ucebnice.krynicky
Přeměny energie v elektrickém obvodu

ucebnice.krynicky
Přenos signálu pomocí radiových vln

ucebnice.krynicky
Přehledné elektronické obvody

fyzweb.cuni
Přeměna mechanické energie při rázu těles

fyzika.gymnachod
Přeměny mechanické energie při pohybu rotačních těles na nakloněné rovině

fyzika.gymnachod
Přeměny mechanické energie při vytékání kapaliny otvorem v nádobě

fyzika.gymnachod
Přeměny mechanické energie - autíčko na setrvačník

fyzika.gymnachod
Přeměna mechanické energie u praku

fyzika.gymnachod
Přeměny energie v mechanickém oscilátoru

maturita-z-fyziky
Přenos vnitřní energie

maturita-z-fyziky
Přehled elektromagnetického záření

maturita-z-fyziky
Přenos energie zářením

maturita-z-fyziky
Přechod PN. Polovodičová dioda

maturita-z-fyziky
Přechodný děj

maturita-z-fyziky
Přenos elektrické energie

maturita-z-fyziky
PŘENOS INFORMACÍ ELEKTROMAGNETICKÝM VLNĚNÍM

fyzika.jreichl
Přechod PN

fyzika.jreichl
Přechodný děj

fyzika.jreichl
Přenos elektrické energie

fyzika.jreichl
Přenoska gramofonu

fyzika.jreichl
Přehled elektromagnetického záření

fyzika.jreichl
Přenos energie zářením

fyzika.jreichl
Přenos vnitřní energie

fyzika.jreichl
Předmluva k fyzice

amapro
Předmět a metody fyziky

amapro
Přesnost

amapro
Přechod jednotek

amapro
Přetlak

amapro
Přetlak

amapro
Přetlak plynu

amapro
Přenášení síly

amapro
Přetlak

amapro
Přehřáté páry

amapro
Převrácená hodnota

amapro
Přepínač

amapro
Přenesení náboje

amapro
Přenos elektrické energie na dálku

amapro
Předchází napětí

amapro
Převrácený obraz

amapro
Předmět a obraz

amapro
Předmět

amapro
Předmětový prostor

amapro
Předmětové ohnisko

amapro
Převrácená obraz, lámavost

amapro
Předmět

amapro
Převrácené číslo

amapro
Převrácený obraz

amapro
Přehled záření, povaha světla

amapro
Přebytečná energie

amapro
Přepínač

amapro
Předpjatý beton

amapro
Překlad

amapro
Přesnost rozměrů

amapro
Převrácená hodnota

amapro
Přijímač

maturita-z-fyziky
Přijímač

fyzika.jreichl
Při průchodu záření látkou klesá jeho intenzita

fyzika.jreichl
Přitahuje silou

amapro
Přitažlivé síly

amapro
Přitažlivost Země

amapro
Přitahují silou

amapro
Přidružit pohyb

amapro
Přijímač

amapro
Přimíšeniny

amapro
Přímočaré šíření světla

zslado
Příklady zvuků o dané intenzitě

converter
Příměsové polovodiče

ucebnice.krynicky
Příkony v roce 1948

fyzweb.cuni
Příklady sériově a paralelně spojených obvodů

maturita-z-fyziky
Příměsové polovodiče

maturita-z-fyziky
Přímkový zdroj hluku

fyzika.jreichl
Příměsové polovodiče

fyzika.jreichl
Příčné zvětšení

fyzika.jreichl
Příklady jaderných reakcí

fyzika.jreichl
Přímá úměra

amapro
Přímka

amapro
Přímočaré

amapro
Přímka

amapro
Přímočarý

amapro
Přístroje

amapro
Přímo úměrný

amapro
Příklady

amapro
Přímočarý směr

amapro
Přístroj

amapro
Příčné zvětšení

amapro
Příčné zvětšení

amapro
Přímé chlazení

amapro
Příčné zvětšení

amapro
Příčné vlnění

amapro
Přírodní vědy

amapro
Přísada písku

amapro
Příměsi štěrku

amapro
Příruba

amapro
Příložný vibrátor, budič vibrací

amapro
Příkon elektromotoru

amapro
Přídavné zatížení

amapro
Příkon motoru

amapro
Přímá dráha

amapro
Příkon kompresoru

amapro
Přímky

amapro
Psychologické klamy

fyzika.jreichl
Pumpa

amapro
Pupila

amapro
Puzzle elektronic

zslado
Puzzle elektronic

volny
Půda

amapro
Půdorys

amapro
Půdorysná plocha

amapro
Půlvlna

amapro
Půlsní napětí

amapro
Půlsnímek

amapro
Působení bodových elektrických nábojů. Coulombův zákon

maturita-z-fyziky
Působení

amapro
Působící na těleso

amapro
Působiště

amapro
Působiště

amapro
Působit silou

amapro
Působit proti tlaku

amapro
Působit silou

amapro
Působí odpor

amapro
Pythagorova věta

amapro
Pythagorova věta

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro