Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [R]

Počet záznamů: 305

Rabicové pletivo

amapro
Radioaktivita

zslado
radioaktivita

converter
Radioaktivita

zsjindrichov
Radiometrické a fotometrické veličiny

ucebnice.krynicky
Radioaktivita

maturita-z-fyziky
Radiové záření

fyzika.jreichl
Radiometrické veličiny

fyzika.jreichl
Radioaktivita

fyzika.jreichl
Radioaktivní odpad

fyzika.jreichl
Radiaktivní záření v organismu a veličiny s tím související

fyzika.jreichl
Radiální a tečná složka rychlosti

fyzika.jreichl
Radiotechnika

amapro
Radiolokace

amapro
Radiotechnika, radiotelefonie

amapro
Radiotelefonie

amapro
Radiolokace, radar, výškoměr

amapro
Radioaktivita

amapro
Radioaktivní látky

amapro
Radioaktivita

amapro
Radioaktivní záření, izotop

amapro
Radioizotopy

amapro
Radiojód

amapro
Radlice

amapro
Raketový motor

fyzika.jreichl
Raketa

amapro
Raketový motor

amapro
Rakety

amapro
Rameno a moment síly

amapro
Rameno

amapro
Rameno

amapro
Rankine William John Macquorn

converter
Rašelina

amapro
Rayleigh John William Strutt (baron Rayleigh)

converter
rayl

converter
rayleigh

converter
Razidlo

amapro
Razidlo

amapro
Rádiové vlny a mikrovlny

ucebnice.krynicky
Rádiová vlna

amapro
Rádium

amapro
Rákos

amapro
Rákos

amapro
Rám s prahem

amapro
Rána

amapro
Rázy

fyzika.jreichl
Rázová vlna

fyzika.jreichl
Rázy v akustice

amapro
Reakce

amapro
Reakce exotermická

amapro
Reaktance

amapro
Reaktance

amapro
Reaktance

amapro
Reálný krystal, Typy vazeb

ucebnice.krynicky
Redukovaná délka

amapro
Refraktometr

amapro
Regulace proudu a napětí reostatem

fyzika.jreichl
Regulace proudu a napětí potenciometrem

fyzika.jreichl
Regulátor rychlosti

amapro
Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost

ucebnice.krynicky
Relativnost současnosti

maturita-z-fyziky
RELATIVISTICKÁ ASTRONOMIE A KOSMOLOGIE

fyzika.jreichl
Relativní atomová hmotnost, látkové množství, …

fyzika.jreichl
Relativnost současnosti

fyzika.jreichl
Relativistická hmotnost

fyzika.jreichl
Relativistická hybnost

fyzika.jreichl
Relativní pohyb

amapro
Relativní prodloužení

amapro
Relativní vlhkost

amapro
Relativní otvor

amapro
Rentgenové záření

zslado
Rentgenové a gama záření

ucebnice.krynicky
Rentgenové záření

maturita-z-fyziky
Rentgenové záření

fyzika.jreichl
Rentgen

amapro
Rentgenové záření

amapro
Rentgenové paprsky

amapro
Reostaty a potenciometry

amapro
Reostat

amapro
Reostat

amapro
Reproduktory

fyzika.jreichl
Reproduktorové soustavy

fyzika.jreichl
Reproduktor

amapro
Reprodukce osvětlení

amapro
Restaurační efekt

fyzika.jreichl
Reynolds Osborne

converter
Reynoldsovo číslo

converter
Reynoldovo číslo

amapro
Rezonance mechanického oscilátoru

maturita-z-fyziky
Rezonance mechanického oscilátoru

fyzika.jreichl
Rezonanční frekvence reproduktoru

fyzika.jreichl
Rezonance, rovnovážná poloha

amapro
Rezonance

amapro
Rezonátor

amapro
Rezonátor

amapro
Rezonance

amapro
Rezonance napětí

amapro
Režné zdivo

amapro
Réaumur René Antoine Ferchault

converter
Rigol

amapro
Robert Mayer

amapro
Roční paralaxa

fyzika.jreichl
Rohovka

amapro
Roste pravidelně

amapro
Rostoucí tlak

amapro
Rosný bod

amapro
Rosný bod

amapro
Rosolovitý sklivec

amapro
Rosný bod

amapro
Rotace a oběžný pohyb planet

fyzika.jreichl
Rotace Slunce

fyzika.jreichl
Rotace Merkuru

fyzika.jreichl
Rotace Venuše

fyzika.jreichl
Rotace Měsíce

fyzika.jreichl
Rotační energie v kapalinách

amapro
Rotační vývěva olejová

amapro
Rotace

amapro
Rotující těleso

amapro
Rotující těleso

amapro
Rotor

amapro
Rotační vektory, rezonance napětí

amapro
Rotační vektor

amapro
Rotační polarizace

amapro
rovinný úhel

converter
Rovnováha na páce

animfyzika.wz
Rovnoměrný pohyb I

ucebnice.krynicky
Rovnoměrný pohyb II

ucebnice.krynicky
Rovnoměrný pohyb III

ucebnice.krynicky
Rovnoměrný pohyb IV

ucebnice.krynicky
Rovnoměrný pohyb V

ucebnice.krynicky
Rovnoměrný pohyb VI

ucebnice.krynicky
Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

ucebnice.krynicky
Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech I

ucebnice.krynicky
Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech II

ucebnice.krynicky
Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech III

ucebnice.krynicky
Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV

ucebnice.krynicky
Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech

ucebnice.krynicky
Rovnoměrný pohyb po kružnici I

ucebnice.krynicky
Rovnoměrný pohyb po kružnici II

ucebnice.krynicky
Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici

ucebnice.krynicky
Rovnovážný stav

ucebnice.krynicky
Rovnice postupného vlnění

ucebnice.krynicky
Rovinné zrcadlo

ucebnice.krynicky
Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

maturita-z-fyziky
Rovnoměrný pohyb po kružnici

maturita-z-fyziky
Rovnovážná poloha tuhého tělesa

maturita-z-fyziky
Rovnice postupného vlnění

maturita-z-fyziky
Rovnovážný stav soustavy

maturita-z-fyziky
Rovnovážný stav soustavy  jako stav s největší pravděpodobností výskytu

maturita-z-fyziky
Rovnice postupného vlnění

fyzika.jreichl
Rovnovážný stav soustavy

fyzika.jreichl
Rovníková paralaxa

fyzika.jreichl
Rovnováha

amapro
Rovnoměrný pohyb přímočarý

amapro
Rovnoměrný

amapro
Rovnoměrný pohyb na čase

amapro
Rovnoměrný pohyb

amapro
Rovnoměrně zrychlený

amapro
Rovník

amapro
Rovnice

amapro
Rovnoramenný

amapro
Rovnice

amapro
Rovno nule

amapro
Rovnice

amapro
Rovina

amapro
Rovnováha

amapro
Rovnoběžník

amapro
Rovina

amapro
Rovnováha

amapro
Rovnoměrně přímočarý

amapro
Rovnice kontinuity

amapro
Rovnice

amapro
Rovna nule

amapro
Rovnoměrný pohyb po kružnici

amapro
Rovnoměrný pohyb

amapro
Rovnováha

amapro
Rovinná vlna

amapro
Rovnice

amapro
Rovina smyčky

amapro
Rovno nule

amapro
Rovinné zrcátko, difůzní odraz

amapro
Rovnice součinu

amapro
Rovina

amapro
Rovnoběžný s osou

amapro
Rovina

amapro
Rovnoběžky

amapro
Rovnoměrné rozložení

amapro
Rovné ostění

amapro
Rovnoramenný úhelník

amapro
Rovor noh

amapro
Roviny

amapro
Rovnice o jedné neznámé

amapro
Rovnoběžka

amapro
Rovnoběžka

amapro
Rovnoměrné zrychlení

amapro
Roxor

amapro
Roxor

amapro
Rozložení náboje na vodiči

ucebnice.krynicky
Rozkládání sil

maturita-z-fyziky
Rozlišovací schopnost optických přístrojů

fyzika.jreichl
Rozvod tepla v domě

fyzika.jreichl
Rozvod teplé vody

fyzika.jreichl
Rozdělení molekul plynu podle rychlostí

fyzika.jreichl
Rozdíly mezi atomovou a jadernou fyzikou

fyzika.jreichl
Rozpadové řady

fyzika.jreichl
Rozměr jednotky

amapro
Rozklad síly

amapro
Rozkládání síly

amapro
Rozklad síly

amapro
Roztažení uzavřeného vlákna

amapro
Rozměr jednotky

amapro
Roztažnost

amapro
Rozkmit

amapro
Rozpínavost

amapro
Rozpínavost plynů

amapro
Rozsah teplot

amapro
Rozkmit

amapro
Rozkyv

amapro
Rozruch

amapro
Rozměry překážky

amapro
Rozvětvené proudy

amapro
Rozkmit

amapro
Rozhraní prostředí

amapro
Roztok

amapro
Rozkladné napětí

amapro
Roztok řídne

amapro
Rozdíl napětí

amapro
Rozkladový transformátor

amapro
Rozbíhavý svazek

amapro
Rozptýlené světlo

amapro
Rozptyl

amapro
Rozptylné čočky

amapro
Rozptylka

amapro
Rozklad světla, disperze

amapro
Rozžhavené látky

amapro
Rozpustí v ustalovači

amapro
Rozlišení předmětů

amapro
Roztok

amapro
Rozštěpené jádro

amapro
Rozvoj techniky nekonečný prostor

amapro
Rozpad atomu

amapro
Rozměry pneumatik

amapro
Rozvor kol

amapro
Rozhrnovací lopatka

amapro
Rozměry čerpadla

amapro
Rozchod kol

amapro
Rozvor kol

amapro
Rozvor podvozku

amapro
Rozchod kolejí

amapro
Rozprašovač

amapro
Rozdíl

amapro
Rozšiřování zlomků

amapro
Rtuť

amapro
Rtuť

amapro
Ruční kolečko

amapro
Ručně vyklápěné vozíky

amapro
Ruční provoz

amapro
Ruční výroba

amapro
Rudné ložisko

amapro
Ruhmkorffův induktor

amapro
Ruhmkorffova trubice

amapro
Rutherford Ernest

converter
Rutherfordovy

amapro
Různoběžné síly

amapro
Růžové katodové světlo

amapro
Rybí močka

amapro
Rychlost pohybu a dráha pohybu

zslado
rychlost

converter
Rychlost

ucebnice.krynicky
Rychlost hmotného bodu, rovnoměrný pohyb

maturita-z-fyziky
Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu

maturita-z-fyziky
Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu

fyzika.jreichl
Rychlost zvuku

fyzika.jreichl
Rychlost

amapro
Rychlost

amapro
Rychlostní spád, mezní vrstva

amapro
Rychlostní spád

amapro
Rychlost pohybu

amapro
Rychlost šíření vlnění. Délka vlny

amapro
Rychlost

amapro
Rychlost zvuku

amapro
Rychlost šíření zvuku. Odraz zvuku

amapro
Rychlost zvuku

amapro
Rychlost elektronu

amapro
Rychlost šíření světla

amapro
Rychlost světla

amapro
Rychlost světla

amapro
Rychlost pojezdu

amapro
Rychlost pojezdu

amapro
Rychlost pásu

amapro
Rychlost zdvihu

amapro
Rychlost zdvihu

amapro
Rychlost pojíždění

amapro
Rychlost

amapro
Rychlost letadla

amapro
Rychlost pohybu

amapro
Rychlost světla

amapro
Rydberg Johannes Robert

converter
rydbergova konstanta

converter
Rydbergovy atomové jednotky

converter
Ryska

amapro
Rýč

amapro
Rýpadlo

amapro
Rýpadla s výškovou lopatou

amapro
Rýpadla na kolovém podvozku

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro