Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [S]

Počet záznamů: 513

Sabine Wallace Clement

converter
Sabineho vzorec

fyzika.jreichl
Sací trubice

amapro
Sací potrubí

amapro
Sací hrdlo

amapro
Samostatný výboj plynu

ucebnice.krynicky
Samostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého tlaku

maturita-z-fyziky
Samostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého tlaku

fyzika.jreichl
Samočinné zakřivení

amapro
Samovolně rozpadající jádro

amapro
Samovolně rozpadají

amapro
Saturn

maturita-z-fyziky
Saturn

fyzika.jreichl
Sádra

amapro
Sádra

amapro
Sádra

amapro
Sádra

amapro
Schrödinger Erwin

converter
Schrödingerova rovnice a kolaps vlnové funkce

fyzika.jreichl
Schrödingerova kočka

fyzika.jreichl
Schrödinger Erwin

converter
Schrödingerova rovnice a kolaps vlnové funkce

fyzika.jreichl
Schrödingerova kočka

fyzika.jreichl
Schéma obrazovky

amapro
Schodiště

amapro
Schodnice

amapro
Science on Stage –“ příležitost pro učitele přírodních věd 

;http://fyzweb
Scintilační detektory

fyzika.jreichl
Sčítanec

amapro
Sčítání, odčítání, krácení zlomků

amapro
Sdělovací soustava

maturita-z-fyziky
Sdělovací soustava

fyzika.jreichl
Sdílení

amapro
Sdružené napětí

amapro
Sdružené místo

amapro
Sečna

amapro
Seebeckův jev

fyzika.jreichl
Segerův jehlan

amapro
Sekunda

amapro
Sekunda

amapro
Sekunda

amapro
Sekunda

amapro
Sekunda

amapro
Sekundární obvod

amapro
Sekundární cívka

amapro
Sekundární strana

amapro
Selenoid

amapro
Selen

amapro
Selen

amapro
Semeno

amapro
Sestup

amapro
Setrvačnost

amapro
Setrvačnost tělesa

amapro
Setrvačnost tělesa

amapro
Setrvačník váhy

amapro
Setrvačka

amapro
Setrvačnost

amapro
Setrvačná hmota

amapro
Setina základu

amapro
Sériové spojení rezistorů

fyzika.jreichl
Sériové a paralelní obvody

fyzika.jreichl
Sériový RLC obvod

fyzika.jreichl
Sériový RLC obvod - popis pomocí komplexních čísel

fyzika.jreichl
Sérové

amapro
Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů

amapro
Sférická astronomie

fyzika.jreichl
Sférická

amapro
Schéma obrazovky

amapro
Schodiště

amapro
Schodnice

amapro
Schrödinger Erwin

converter
Schrödingerova rovnice a kolaps vlnové funkce

fyzika.jreichl
Schrödingerova kočka

fyzika.jreichl
Schrödinger Erwin

converter
Schrödingerova rovnice a kolaps vlnové funkce

fyzika.jreichl
Schrödingerova kočka

fyzika.jreichl
Siegbahn Karl Manne Georg

converter
siegbahn

converter
Siemens Werner

converter
Sievert Rolf Maxmilian

converter
Sifon

animfyzika.wz
Siloměr

amapro
Silový popud

amapro
Silový trojúhelník

amapro
Silně přehřáté

amapro
Silové čára

amapro
Siločáry

amapro
Siločára

amapro
Siločíra

amapro
Silný magnet

amapro
Silné pole

amapro
Silové pole

amapro
Simpex

amapro
Sinus

amapro
Siréna

amapro
Sirup

amapro
Sídlo energie

amapro
Síly a jejich vlastnosti

zslado
Síla a její měření

zslado
Síla

zslado
síla

converter
Síly I

ucebnice.krynicky
Síly II

ucebnice.krynicky
Síla pružnosti. Normálové napětí

maturita-z-fyziky
Síla pružnosti, normálové napětí

fyzika.jreichl
Síla

amapro
Síla

amapro
Síla

amapro
Síla se mění

amapro
Síla pohybu

amapro
Síla

amapro
Síla

amapro
Síla odstředivá, kuličky

amapro
Síla

amapro
Síla železa

amapro
Síla

amapro
Síran olovnatý

amapro
Sítnice

amapro
Skalární a vektorové fyzikální veličiny

sesity
Skaláry a vektory

amapro
Skalár

amapro
Skalární pole

amapro
Skalice modrá

amapro
Skála

amapro
Skelná vlna

amapro
Skládání sil

zslado
Skládání pohybů a rychlostí

maturita-z-fyziky
Skládání sil

maturita-z-fyziky
Skládání rychlostí ve speciální teorii relativity

maturita-z-fyziky
Skládání dvou kolmých kmitů

fyzika.jreichl
Skládání vlnění

fyzika.jreichl
Skládání rychlostí

fyzika.jreichl
Skleníkový jev

fyzika.jreichl
Skládání pohybů

amapro
Skládání sil

amapro
Skládání sil

amapro
Skládání dvou sil nestejně velkých rovnoběžných

amapro
Skleněná trubice

amapro
Skleněné předměty

amapro
Skleněná baňka

amapro
Skládání vlnění, interference

amapro
Skládání napětí

amapro
Skleněná baňka

amapro
Sklo

amapro
Skládání barev, Barva tělesa

amapro
Skládání barev

amapro
Skleněné desky

amapro
Sklápěcí buben

amapro
Skruže

amapro
Skupenské teplo tání

animfyzika.wz
skupenství

maturita-z-fyziky
Skupenské teplo

amapro
Skupenské teplo

amapro
Skutečný obraz

amapro
Skutečný obraz

amapro
Skutečná hmota

amapro
Skvrnité planety 

;http://fyzweb
Slavnostní otevření Interaktivní fyzikální laboratoře na MFF UK 

;http://fyzweb
Slabší pole

amapro
Slitiny

amapro
Slídový kondenzátor

amapro
Složený sériový RL obvod střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Složené kmitání

maturita-z-fyziky
Složený obvod střídavého proudu

maturita-z-fyziky
Složené kmitání

fyzika.jreichl
Složené tóny a Fourierova transformace

fyzika.jreichl
Složený obvod

fyzika.jreichl
Složení jádra

fyzika.jreichl
Složení hmoty

fyzika.jreichl
Složení Sluneční soustavy

fyzika.jreichl
Složení a skleníkový jev

fyzika.jreichl
Složky síly

amapro
Složka síly

amapro
Sloupec vody

amapro
Sloupec vzduchu

amapro
Sloupy

amapro
Slunce za komínem 

;http://fyzweb
Slunce

maturita-z-fyziky
slunce

maturita-z-fyziky
SLUNEČNÍ SOUSTAVA

fyzika.jreichl
Sluneční čas

fyzika.jreichl
Slunce

fyzika.jreichl
Sluneční atmosféra

fyzika.jreichl
Sluneční aktivita

fyzika.jreichl
Sluneční skvrny

fyzika.jreichl
Sluneční vítr

fyzika.jreichl
Slunce

amapro
Slunce

amapro
Slunce

amapro
Sluchový orgán

amapro
Slyšitelnost

amapro
Slyšitelný hvizd

amapro
Směrová charakteristika mikrofonu

fyzika.jreichl
Směrová charakteristika reproduktoru

fyzika.jreichl
Směr rychlosti

amapro
Směr

amapro
Směr pohybu

amapro
Směr

amapro
Směr síly

amapro
Směr závisí

amapro
Směs

amapro
Směr valení

amapro
Směr šíření

amapro
Směr

amapro
Směr přitahuje

amapro
Směšovač frekvence

amapro
Směr odchýlení

amapro
Smrštění

amapro
Smrk

amapro
Smykové tření a valivý odpor

maturita-z-fyziky
Smysl oběhu

amapro
Smyčec

amapro
Snaha o sjednocení silových interakcí v jedinou

fyzika.jreichl
Snímače a Převodníky

zsjindrichov
Snímací a projekční přístroje

maturita-z-fyziky
Sodík

amapro
Sopečné výbuchy

amapro
soustava CGS

converter
Souřadnice

ucebnice.krynicky
Soupravy elektrických obvodů

fyzweb.cuni
soustava

maturita-z-fyziky
Současný gramofon

fyzika.jreichl
Soustava tenkých čoček

fyzika.jreichl
Soustavy těles ve vesmíru

fyzika.jreichl
Soustava rovníkových souřadnic 2. druhu

fyzika.jreichl
Soustava rovníkových souřadnic 1. druhu

fyzika.jreichl
Soustava jednotek, MKSA, CGS

amapro
Součet rychlostí

amapro
Součet síly

amapro
Součin síly

amapro
Soustava rovnic

amapro
Soustava sil

amapro
Součin

amapro
Soudržnost

amapro
Soudržnost

amapro
Sousední vrstvy

amapro
Soudružnost

amapro
Souhlasný pól

amapro
Součet hodnot

amapro
Souhlasná znaménka

amapro
Souměrný chod

amapro
Součet

amapro
Součet

amapro
Součin

amapro
Součet a rozdíl odmocnin

amapro
Součin

amapro
Součinitel tepla

amapro
Spadla kroupa do kraje 

;http://fyzweb
Spalování

amapro
Spalné teplo

amapro
Spalovací motor

amapro
Spád

amapro
Spektroskopie

e-fyzika
Spektrální analýza, záření černého tělesa

ucebnice.krynicky
Spektra látek

maturita-z-fyziky
SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY

fyzika.jreichl
Spektrální citlivost

fyzika.jreichl
Spektra látek

fyzika.jreichl
Spektrum atomu vodíku

fyzika.jreichl
Spektrum hvězd a barva hvězd

fyzika.jreichl
Spektrální typ hvězd

fyzika.jreichl
Spektrum

amapro
Spektroskop

amapro
Spektrální analýza

amapro
Spin

fyzika.jreichl
Spikule

fyzika.jreichl
Spirála

amapro
Spin elektronu

amapro
Spínač

fyzika.jreichl
Spínač

amapro
Spínač

amapro
Spínač

amapro
Spojování rezistorů

maturita-z-fyziky
Spojování kondenzátorů

fyzika.jreichl
Spojování rezistorů

fyzika.jreichl
Společná charakteristika obřích planet

fyzika.jreichl
Spotřebovaná práce

amapro
Spotřebovaná práce

amapro
Spotřebič

amapro
Spojení článků

amapro
Spolehlivost

amapro
Spojení do hvězdy, spojení do trojúhelníku

amapro
Spotřebič

amapro
Spodní charakteristika

amapro
Spojné čočky

amapro
Spojnice středů

amapro
Spojka

amapro
Spojité spektrum

amapro
Spojná soustava

amapro
Spotřeba vzduchu

amapro
Spojnice

amapro
Sprcha

amapro
Spřažená kyvadla

sweb
Spřažené kmity

amapro
Spřažení oscilátoru

amapro
Srovnání středního slunečního času a hvězdného času

fyzika.jreichl
Srovnávače, Gradery

amapro
Stacionární magnetické pole

fyzika.smoula
Stacionární magnetické pole

e-fyzika
Stanovení elektrochemického ekvivalentu mědi a Faradayovy konstanty

sweb
Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

sweb
Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

sweb
Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu

sweb
Stavová rovnice ideálního plynu

ucebnice.krynicky
Stavová rovnice pro ideální plyn

maturita-z-fyziky
Stavová rovnice ideálního plynu stálé hmotnosti

maturita-z-fyziky
Stavové změny ideálního plynu z energetického hlediska

maturita-z-fyziky
Stavba jádra

maturita-z-fyziky
STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

fyzika.jreichl
Stavba a popis

fyzika.jreichl
Stavba oka

fyzika.jreichl
Stavová rovnice ideálního plynu

fyzika.jreichl
Stavová rovnice reálného plynu

fyzika.jreichl
Statické účinky

amapro
Stav tělesa

amapro
Statika tuhého tělesa

amapro
Statický tlak

amapro
Statický tlak, hustota proudnic

amapro
Statický tlak

amapro
Stavová rovnice plynů

amapro
Stator

amapro
Starozraké oko

amapro
Stabilita jádra atomu

amapro
Stavební výkresy

amapro
Stavební materiály, stavební hmoty

amapro
Standler

amapro
Stavební délka

amapro
Stavební stroje

amapro
Stavební věžový sloupový jeřáb

amapro
Stavební jeřáb SJ20

amapro
Stavební teleskopický jeřáb SJ40

amapro
Stavební věžový jeřáb ZB45

amapro
Stavební hmoty

amapro
Stavební konstrukce

amapro
Stálá síla

amapro
Stálý tlak a absolutní teplota

amapro
Stálý objem

amapro
Stálé zatížení

amapro
Stejnorodé těleso

amapro
Stejná fáze

amapro
Stejný kmitočet

amapro
Stejná rychlost

amapro
Stejnorodé pole

amapro
Stejnorodé pole

amapro
Stejná doba

amapro
Stereoskopický

amapro
Steradián

amapro
Stěna válce

amapro
Stěna nádoby

amapro
Stěna půlválce

amapro
Stěna hranolu

amapro
Stěnová úhlopříčka

amapro
Stín a polostín

animfyzika.wz
Stín v prostoru

amapro
Stínítko

amapro
Stínící čípek

amapro
Stínítko

amapro
Stínítko

amapro
Stlačitelnost

amapro
Stokes George Gabriel

converter
Stopky

amapro
Stojaté vlnění

amapro
Stopy látek

amapro
Stopovat prvky

amapro
Stonek

amapro
Stožárový jeřáb otočný, Presto II

amapro
Stožár

amapro
Stojící pilíř

amapro
Struktura a vlastnosti plynů

fyzika.smoula
Struktura a vlastnosti kapalin a pevnch látek

fyzika.smoula
Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek

maturita-z-fyziky
struktura

maturita-z-fyziky
STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

fyzika.jreichl
STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

fyzika.jreichl
STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

fyzika.jreichl
STRUKTURA MIKROSVĚTA

fyzika.jreichl
Strunné nástroje

fyzika.jreichl
STR a princip kauzality

fyzika.jreichl
Stratosféra

fyzika.jreichl
Stroj

amapro
Strana palce

amapro
Strop

amapro
Struna

amapro
Strana palce

amapro
Stroncium

amapro
Stranově převrácen

amapro
Stropní konstrukce

amapro
Stropnice

amapro
Stropní deska

amapro
Stropnice

amapro
Stropnice

amapro
Stropní desky

amapro
Stropní desky

amapro
Stropní panely

amapro
Stropní panely

amapro
Strop

amapro
Stroje pro výrobu betonu a malty

amapro
Stroje pro dopravu, traktory

amapro
Struska

amapro
Strana rovnice

amapro
Střídavý proud

fyzika.smoula
Střídavý proud

e-fyzika
Střídavý proud v energetice

e-fyzika
Střídavý elektrický proud

zslado
Střídavý proud

zslado
Střídavý proud

zslado
Střední kvadratická rychlost

ucebnice.krynicky
Střídavý proud

ucebnice.krynicky
Střední kvadratická rychlost

maturita-z-fyziky
střídavý

maturita-z-fyziky
STŘÍDAVÝ PROUD

fyzika.jreichl
STŘÍDAVÝ PROUD V ENERGETICE

fyzika.jreichl
Střední kvadratická rychlost

fyzika.jreichl
Střední doba života

fyzika.jreichl
Střední sluneční čas

fyzika.jreichl
Střední rychlost

amapro
Střední rychlost

amapro
Střela

amapro
Střed sil

amapro
Stříkačka

amapro
Střední rychlost

amapro
Střed kružnice

amapro
Středy

amapro
Střídavé napětí

amapro
Střídavé napětí

amapro
Střídavé napětí

amapro
Stříbrný povlak

amapro
Střídavé napětí

amapro
Střídavý proud

amapro
Střed křivosti

amapro
Stříbro

amapro
Střecha

amapro
Stříkaná vrstva

amapro
Střední průměr

amapro
Studené plazma ničí bakterie 

;http://fyzweb
Studium elektrostatického pole na modelech

sweb
Studium ohybu světla - Fraunhoferův a Fresnelův ohyb

sweb
Studená fronta

animfyzika.wz
Studený fén

fyzweb.cuni
Stupnice těles a tělísek ve vesmíru

fyzika.jreichl
Stupeň teploty

amapro
Stupeň teploty

amapro
Studny

amapro
Stupeň

amapro
Styčná plocha

amapro
Sublimace a desublimace

maturita-z-fyziky
Subjektivní optické přístroje

fyzika.jreichl
Subtraktivní (odčítací) mísení barev

fyzika.jreichl
Sublimace a desublimace

fyzika.jreichl
Sublimace

amapro
Subtraktivní složka

amapro
Suché násypy

amapro
Superlehký dvacetník 

;http://fyzweb
Supravodivost

fyzika.jreichl
Supravodič jako zdroj elektromagnetického pole

fyzika.jreichl
Supratekutost

fyzika.jreichl
Superpozice

fyzika.jreichl
Supravodivost

amapro
Suspenze

amapro
Sůl

amapro
Svařovací kleště

amapro
Svazek paprsků

amapro
Svaly

amapro
Svazek paprsků

amapro
Svedberg Theodor

converter
Sverdrup Harald Ulrik

converter
sverdrup

converter
Světelné jevy

zslado
světelný jas

converter
světelný tok

converter
Světlo, šíření světla

ucebnice.krynicky
Světlo jako elektromagnetické vlnění

fyzika.jreichl
Světlo

fyzika.jreichl
Světelné hodiny a odvození vztahu pro dilataci času

fyzika.jreichl
Svět molekul a atomů

fyzika.jreichl
Světelný rok

fyzika.jreichl
Světelné pásy

amapro
Světlo

amapro
Světlo interferuje

amapro
Světlotisk

amapro
Světlomet

amapro
Světlost

amapro
Světlost

amapro
Světlá hloubka

amapro
Světelné jednotky, rychlost světla

amapro
Svislý vrh vzhůru

amapro
Svislá osa

amapro
Svitkové

amapro
Svisle vzhůru

amapro
svítivost

converter
Svírají úhel

amapro
Svítivost, Kandela, světelný tok

amapro
Svítivost

amapro
Svítidlo

amapro
Svítiplyn

amapro
Svítivost

amapro
Svorky

amapro
Svorkové napětí

amapro
Svorník

amapro
Symboly v matematice

amapro
Symboly v geometrii

amapro
Synchrotron

fyzika.jreichl
Synchronní motory třífázové

amapro
Syntéza volných nukleonů

amapro
Sypká staviva

amapro
Sypanina

amapro
systém CGS

converter
Systém částic

maturita-z-fyziky
Systém částic

fyzika.jreichl
Sytá pára

ucebnice.krynicky
Sytá pára

maturita-z-fyziky
Sytá pára

fyzika.jreichl


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro