Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [T]

Počet záznamů: 295

Tabulka únosnosti nosníků I

amapro
Tabulka rychlostí

amapro
Tahové a tlakové síly

ucebnice.krynicky
Tah

amapro
Tah v laně

amapro
Tajemství dutého zrcadla  

;http://fyzweb
Také velké hvězdy mají –žpočasí–ś 

;http://fyzweb
Talbot William Henry Fox

converter
Tančící kapky vody 

;http://fyzweb
Tangent úhlu

amapro
Taneční síň

amapro
Tašky

amapro
Tažná síla

amapro
Tažná síla

amapro
Tažná síla

amapro
Táhlo

amapro
Tání a tuhnutí I

ucebnice.krynicky
Tání a tuhnutí II

ucebnice.krynicky
Tání a tuhnutí

maturita-z-fyziky
Tání

fyzika.jreichl
Tání

amapro
Technické kondenzátory. Spojování, energie kondenzátoru

maturita-z-fyziky
Technologie IMAX

fyzika.jreichl
Technické parametry urychlovačů

fyzika.jreichl
Technická soustava

amapro
Technická a rozpočtová dokumentace

amapro
Technické zařízení staveb

amapro
Technická atmosféra

amapro
Tečna

amapro
Tečna

amapro
Tekutina

amapro
Tekutiny

amapro
Tekutina

amapro
Tekutost

amapro
Telekomunikace

zsjindrichov
Televize

amapro
Telelná vodivost cihly

amapro
Tenzometrické součástky

fyzika.jreichl
Tenké vlákno

amapro
Tenká čočka

amapro
Teorie relativity

e-fyzika
Teorie strun a srážky těžkých iontů 

;http://fyzweb
Teorie relativity

maturita-z-fyziky
TEORETICKÁ MECHANIKA

fyzika.jreichl
Teorie trojbarevného vidění

fyzika.jreichl
Teorie

amapro
Teorie relativity

amapro
Teoretický výkon

amapro
Tepelné ztráty 

;http://fyzweb
Tepelné jevy

zslado
Teplo

zslado
Teplotní stupnice 1.0

zslado
teplotní rozdíl

converter
teplota

converter
teplotní rozdíl

converter
teplotní stupnice

converter
Teplá fronta

animfyzika.wz
Teplota

zsjindrichov
Teplo a práce

zsjindrichov
Teplota

ucebnice.krynicky
Tepelné izolace

ucebnice.krynicky
Teplota plynu

ucebnice.krynicky
Teplotní roztažnost pevných látek

ucebnice.krynicky
Teplota a její měření

maturita-z-fyziky
Teplota plynu z hlediska molekulové fyziky

maturita-z-fyziky
Tepelné motory

maturita-z-fyziky
Teplotní roztažnost pevných těles

maturita-z-fyziky
Teplotní roztažnost pevných těles v praxi

maturita-z-fyziky
Teplotní objemová roztažnost kapalin

maturita-z-fyziky
teplo

maturita-z-fyziky
Teplo

pohodaveskole
Teplota a její měření

fyzika.jreichl
Teplota plynu z hlediska molekulové fyziky

fyzika.jreichl
Tepelné motory

fyzika.jreichl
Teplotní roztažnost pevných látek

fyzika.jreichl
Teplotní změna hustoty

fyzika.jreichl
Teplotní roztažnost v praxi

fyzika.jreichl
Teplotní roztažnost kapalin

fyzika.jreichl
Teplota hvězd

fyzika.jreichl
Teplota tělesa

amapro
Teplota plynu

amapro
Tepny

amapro
Tepelné pocity

amapro
Teploměr

amapro
Teplotní součinitel roztažnosti

amapro
Teplotní součinitel

amapro
Teplá voda

amapro
Teplotní součinitel

amapro
Teplota

amapro
Teplota tuhnutí

amapro
Teplota tání

amapro
Teplota varu

amapro
Teplota

amapro
Tepelná energie

amapro
Tepelná účinnost

amapro
Teplota

amapro
Teplotní součinitel

amapro
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu

amapro
Teplota varu

amapro
Teploměr

amapro
Teplo

amapro
Teplo

amapro
Tepelná vodivost

amapro
Teplo, tepelné jednotky, tepelná vodivost

amapro
Tepelná vodivost stavebních hmot

amapro
Tepelný odpor

amapro
Teplotní ztráty

amapro
Tepelný odpor, akumulovat teplo

amapro
termodynamická teplota

converter
Termodynamická teplota

maturita-z-fyziky
termika

maturita-z-fyziky
Termoelektrické články

fyzika.jreichl
Termistor

fyzika.jreichl
Termodynamická teplota

fyzika.jreichl
Termojaderné reakce

fyzika.jreichl
Termograf

amapro
Termodynamická úvaha

amapro
Termoelektrické napětí

amapro
Termonukleární reakce

amapro
Terazové necky

amapro
Teracové dlaždice

amapro
Tesla Nicola

converter
Testování spojovacích vodičů

fyzweb.cuni
Tesaný kámen

amapro
Tesařské práce

amapro
těleso

maturita-z-fyziky
Těleso v klidu se zrychlením

amapro
Těleso

amapro
Těleso

amapro
Těleso

amapro
Tělesný orgán

amapro
Tělísko

amapro
Tělesová uhlopříčka

amapro
Těsné uložení

amapro
Těžiště tuhého tělesa

maturita-z-fyziky
Těžiště a stabilita

amapro
Těžší část

amapro
Těžiště

amapro
Těžnice

amapro
Těžší než voda

amapro
Těžiště

amapro
Těžký vodík

amapro
Těžké prvky

amapro
Těžiště, čtverec, obdélník, trojúhelník, lichoběžník

amapro
Těžiště čtverce

amapro
Těžiště obdélníku

amapro
Těžiště trojúhelníku

amapro
Těžiště lichoběžníku

amapro
Thomsonův jev

fyzika.jreichl
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu

amapro
Tichá domácnost aneb hluk okolo nás 

;http://fyzweb
Tip na výlet: malá vodní elektrárna Předměřice nad Labem 

;http://fyzweb
Tisknout štoček

amapro
Tíhové zrychlení při povrchu Země

maturita-z-fyziky
Tíhová síla a tíha tělesa

maturita-z-fyziky
Tíhové zrychlení

amapro
Tíhové zrychlení

amapro
Tíhové zrychlení

amapro
tlak

converter
tlak

converter
Tlak plynu

ucebnice.krynicky
Tlak v kapalinách a plynech

maturita-z-fyziky
Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou

maturita-z-fyziky
Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou

maturita-z-fyziky
Tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou

maturita-z-fyziky
Tlak plynu z hlediska molekulové fyziky

maturita-z-fyziky
Tlakové reproduktory

fyzika.jreichl
Tlak plynu z hlediska molekulové fyziky

fyzika.jreichl
Tlak

amapro
Tlak

amapro
Tlak v kapalinách, manometry

amapro
Tlak

amapro
Tlak v kapalině

amapro
Tlak v kapalině, hloubka pod hladinou

amapro
Tlak plynu

amapro
Tlak

amapro
Tlak vzduchu

amapro
Tlak

amapro
Tlakoměr, barograf, aneroid

amapro
Tlakoměr

amapro
Tlak

amapro
Tlak vody

amapro
Tlak plynu

amapro
Tlak vzduch

amapro
Tloušťka čočky

amapro
Tloušťka stěny

amapro
Tloušťka plechu

amapro
Tloušťka zdiva

amapro
Tloušťka stěny

amapro
Tlumené kmitání

fyzika.jreichl
Tlumené kmity

amapro
Tlustá čočka

amapro
Tmavá čára

amapro
TOKAMAK

fyzika.jreichl
Topení

amapro
Topení

amapro
Torricelli Jan Evangelista

converter
Torricelliho pokus

fyzweb.cuni
Torzní kyvadlo

fyzika.jreichl
Torzní váhy

amapro
TOTEM

fyzika.jreichl
Toulen

amapro
Tóny

amapro
Tranzistor ovládaný pomocí spinu 

;http://fyzweb
Tranzistor

ucebnice.krynicky
Transformátor

ucebnice.krynicky
Transformátorová páječka

fyzweb.cuni
Trajektorie a dráha hmotného bodu

maturita-z-fyziky
Tranzistor

maturita-z-fyziky
Transformátor

maturita-z-fyziky
Transformátor

fyzika.jreichl
Tranzistor

fyzika.jreichl
Tranzistory řízené elektrickým polem (unipolární tranzistory)

fyzika.jreichl
Transition radiation tracker (TRT)

fyzika.jreichl
Transformátory, kotva

amapro
Transformace nahoru

amapro
Transformace dolů

amapro
Traktor Zetor, pásový s radlicí

amapro
Transverzála

amapro
Trámová konstrukce

amapro
Tráva

amapro
Trámový strop

amapro
Trámy

amapro
Trám

amapro
Trhlina

amapro
Trhaviny

amapro
Triggrovací systém

fyzika.jreichl
Trioda

amapro
Trioda

amapro
Trioda

amapro
Tribuny

amapro
Trojfázová soustava střídavého napětí

maturita-z-fyziky
Trojfázová soustava střídavého napětí

fyzika.jreichl
Trojfázové transformátory

fyzika.jreichl
Tropický rok

fyzika.jreichl
Troposféra

fyzika.jreichl
Trojúhelník

amapro
Trojúhelník

amapro
Troposféra

amapro
Trojúhelník

amapro
Trojúhelníky podobné

amapro
Trouby pro silnice a železnice

amapro
Trouby

amapro
Trojfázové elektromotory s kotvou nakrátko

amapro
Trubice

amapro
Trubice vody

amapro
Trubice

amapro
Trubice

amapro
Trup lodi

amapro
Trvale v provozu

amapro
Trvalý výkon

amapro
Tryska

amapro
Tření

zsjindrichov
Tření, valivý odpor I

ucebnice.krynicky
Tření, valivý odpor II

ucebnice.krynicky
Třetí Newtonův pohybový zákon

maturita-z-fyziky
Třetí termodynamický zákon

fyzika.jreichl
Třetí atmosféra

fyzika.jreichl
Třetí pohybový zákon, princip akce a reakce

amapro
Tření

amapro
Tření vzduchu

amapro
Tření

amapro
Třetí Keplerův zákon

amapro
Tření

amapro
Třetí odmocnina

amapro
Tři fáze

amapro
Třífázová soustava střídavého napětí

ucebnice.krynicky
Třífázové proudy

amapro
Třífáze

amapro
Třídy a rozdělení hornin

amapro
Tubus

amapro
tuhé

maturita-z-fyziky
TUHÉ TĚLESO

fyzika.jreichl
Tuhnutí

fyzika.jreichl
Tuhé těleso

amapro
Tuhý papír

amapro
Tuhnutí

amapro
Tuhost

amapro
Tuhé spojení

amapro
Tunelový jev

fyzika.jreichl
Tuna

amapro
Tuna

amapro
Turbulentní pohyb

amapro
Turbína

amapro
Tvar válečku

amapro
Tvar koule

amapro
Tvárnice

amapro
Tvárnice

amapro
Tvárnice

amapro
Tvoření vírů

amapro
Tvrdost

amapro
Tyč

amapro
Tyčový magnet

amapro
Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi

maturita-z-fyziky
Typy laserů

fyzika.jreichl


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro