Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [V]

Počet záznamů: 464

Vada zrcadla

amapro
Vady čoček

amapro
Vagónové vykládače

amapro
Vakuum

amapro
Vakuum

amapro
Vakuum

amapro
Valenční vrstva

amapro
Valená klenba

amapro
van der Waals Johannes Diderik

converter
Vana rohová

amapro
Vazebná energie

maturita-z-fyziky
Vazby v krystalech

fyzika.jreichl
Vazebná energie a energie reakce

fyzika.jreichl
Vazba iontová

fyzika.jreichl
Vazba kovalentní

fyzika.jreichl
Vazebná energie jádra

fyzika.jreichl
Vazkost

amapro
Vazební energie jádra

amapro
Vazební energie

amapro
Vazníky

amapro
VA charakteristika elektrolytického vodiče. Galvanické články

maturita-z-fyziky
Váha

amapro
Váha tělesa

amapro
Váha kapaliny

amapro
Váha tělesa

amapro
Váha

amapro
Váhy hromadného zboží

amapro
Váha betonu

amapro
Váha

amapro
Váha dřeva

amapro
Váha se zátěží

amapro
Váha bez zátěže

amapro
Váha vozu

amapro
Váha konstrukce

amapro
Váha zátěže

amapro
Váha zátěže

amapro
Válec plynu

amapro
Válená ocel profilu U

amapro
Válené rovnoramenné ocelové úhelníky

amapro
Vápenec

amapro
Vápno

amapro
Vápenná malta

amapro
Vápenec

amapro
Vápno na bílení

amapro
Vápenatý prach

amapro
Vápno, cement, sádra

amapro
Vápno

amapro
Vápenná kaše

amapro
Vápno

amapro
Vázaná poloha

amapro
Vedení proudu v kapalinách - elektrolýza

ucebnice.krynicky
Vedení elektrického proudu v čistém polovodiči. Vlastní vodivost

maturita-z-fyziky
Vedení elektrického proudu

fyzika.jreichl
Vedle sebe

amapro
Vedení elektřiny v kapalinách

amapro
Vedení elektřiny v plynech

amapro
Vedení elektřiny

amapro
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech

amapro
Vedení elektřiny ve vakuu

amapro
Vektorové operátory

fyzika.smoula
Vektory I

ucebnice.krynicky
Vektory II

ucebnice.krynicky
Vektor

amapro
Vektor

amapro
Vektorová přímka

amapro
Vektor

amapro
Vektorový diagram

amapro
Velký třesk nebo ekpyrotická kosmologie? 

;http://fyzweb
Velikonoce

fyzika.jreichl
Velké bombardování

fyzika.jreichl
Veličina

amapro
Velikost

amapro
Velikost plochy

amapro
Velikost stran

amapro
Velikost proudu

amapro
Veleštěrk

amapro
Velikost zrna

amapro
Venuše

maturita-z-fyziky
Venuše

fyzika.jreichl
Vepsaná kružnice

amapro
Vepsaná kružnice

amapro
Vertikální

amapro
Vesmír

e-fyzika
Vesmír

amapro
Věncové tvárnice

amapro
Větrný mlýn

amapro
Větrání

amapro
Věžový jeřáb, Wolf

amapro
Vibrační článek

amapro
Vibrační hlavice

amapro
Vibrační hladič

amapro
Videoanalýza šikmého vrhu 

;http://fyzweb
Videokamera

fyzika.jreichl
Viditelnost a výzkum Merkuru

fyzika.jreichl
Viditelnost a výzkum Venuše

fyzika.jreichl
Vidiho manometr

amapro
Vidiho

amapro
Viditelné světlo

amapro
Violle Jules Louis Gabriel

converter
Viskozita

amapro
Vizmut

amapro
Vizo

amapro
Víno

amapro
Vířivé proudy

amapro
VKV

amapro
Vlastnosti látek a sloučenin

labo
Vlastní kmitání oscilátoru

e-fyzika
Vlastní polovodiče

ucebnice.krynicky
Vlastnosti kapalin a plynů

maturita-z-fyziky
Vlastnosti zvuku

maturita-z-fyziky
Vlastní indukce

maturita-z-fyziky
Vlastnosti elektromagnetického vlnění

maturita-z-fyziky
Vlastnosti atomových jader

maturita-z-fyziky
vlastnosti

maturita-z-fyziky
Vlastnosti zvuku

fyzika.jreichl
Vlastní polovodiče

fyzika.jreichl
Vlastní indukce

fyzika.jreichl
Vlastnosti elektromagnetického vlnění

fyzika.jreichl
Vlastnosti krystalů z hlediska jejich vnitřní struktury

fyzika.jreichl
Vlastnosti atomových jader

fyzika.jreichl
Vlastnosti plynů

amapro
Vlastní kmitočet

amapro
Vlastní permanentní magnet

amapro
Vlastní kapacita

amapro
Vlákno žárovky

amapro
Vlákno

amapro
Vlákno

amapro
Vlečný koreček

amapro
Vlhkost vzduchu

amapro
Vlhkost zeminy

amapro
Vlhkost

amapro
Vlhkost dřeva, kulatina

amapro
Vlhkost

amapro
Vlhkost

amapro
Vliv atmosféry a vegetace

fyzika.jreichl
Vliv prostředí na vlnovou délku

fyzika.jreichl
Vliv indukce

amapro
Vlnové vlastnosti světla

e-fyzika
Vlnění

e-fyzika
Vlnění v izotropním prostředí

maturita-z-fyziky
Vlnové vlastnosti částic

maturita-z-fyziky
vlnění

maturita-z-fyziky
Vlnění

sesity
VLNOVÁ OPTIKA

fyzika.jreichl
Vlnění

fyzika.jreichl
Vlnění v izotropním prostředí

fyzika.jreichl
Vlnová akustika

fyzika.jreichl
Vlnové vlastnosti částic

fyzika.jreichl
Vlnová funkce

fyzika.jreichl
Vlnění a akustika

amapro
Vlnová čára

amapro
Vlnění zeslabuje

amapro
Vlnoplocha

amapro
Vlnění zvuku

amapro
Vlnění

amapro
Vlnová délka

amapro
Vlnová délka

amapro
Vlnová délka

amapro
Vlnivá povaha světla

amapro
Vlnění zeslabí

amapro
Vlnové vlastnosti

amapro
Vnější síla

amapro
Vnější rotace

amapro
Vnější pole

amapro
Vnější fotoelektrický jev

amapro
Vnitřní energie. Teplo

zslado
Vnitřní energie tělesa

maturita-z-fyziky
vnitřní

maturita-z-fyziky
VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

fyzika.jreichl
Vnitřní energie

fyzika.jreichl
Vnitřní dráhový detektor

fyzika.jreichl
Vnitřní síla

amapro
Vnitřní tření v kapalinách a plynech

amapro
Vniká vzduch

amapro
Vnitřní odpor

amapro
Vnitřní odpor

amapro
Vnitřní strana

amapro
Vnitřní úhel

amapro
Vnímání sluchem

amapro
Vodní elektrárně Želina je již 100 let 

;http://fyzweb
Vodní manometr

fyzweb.cuni
Vodorovné korýtko

fyzweb.cuni
Vodní pára v atmosféře

maturita-z-fyziky
Vodič a izolant v elektrickém poli

maturita-z-fyziky
Vodič a izolant v elektrostatickém poli

fyzika.jreichl
Vodič

fyzika.jreichl
Vodní pára v atmosféře

fyzika.jreichl
Vodorovný vrh

amapro
Vodorovný

amapro
Vodorovná podložka

amapro
Voda

amapro
Vodoznak

amapro
Voda

amapro
Vodík

amapro
Voda

amapro
Vodní turbína

amapro
Vodní kolo

amapro
Vodní motor

amapro
Vodní lázeň

amapro
Voda

amapro
Vodní pára

amapro
Vodní pára

amapro
Vodní nádrž

amapro
Vodorovná osa

amapro
Vodní hladina

amapro
Vodní hladina

amapro
Vodič

amapro
Vodič

amapro
Vodivé desky

amapro
Voda

amapro
Voda

amapro
Vodič

amapro
Vodní přehrady

amapro
Vodivý děj

amapro
Vodík

amapro
Voda

amapro
Vodič nakrátko

amapro
Vodivost

amapro
Vodní kapičky

amapro
Voda

amapro
Voda

amapro
Voda

amapro
Volta Alessandro

converter
Volný pád

maturita-z-fyziky
Voltmetr

fyzika.jreichl
Voltampérová charakteristika elektrolytického vodiče, galvanické články

fyzika.jreichl
Volný pád

amapro
Volný pád

amapro
Volné těleso v rovnováze

amapro
Volné těleso

amapro
Volná osa, setrvačník

amapro
Volná osa

amapro
Volné těleso

amapro
Volná vazba

amapro
Volný konec

amapro
Volný elektron

amapro
Voltmetr

amapro
Voltmetr, Ampérmetr

amapro
Voltmetr

amapro
Voltsekunda

amapro
Voltův článek

amapro
Volně stojící vana

amapro
Volný pád, pohyb rovnoměrně zpožděný

amapro
Volná pád

amapro
Volt

amapro
Vosk

amapro
Voštinové cihly

amapro
Vozík aneb jak vyzrát na tření

fyzweb.cuni
Vozík

amapro
Vpusť, poklop, kamna, sporák

amapro
Vratný a nevratný děj

fyzika.jreichl
Vratká rovnováha

amapro
Vratná síla

amapro
Vrchol zrcadla

amapro
Vrh svislý

amapro
Vrstvy vzduchu

amapro
Vrtule

amapro
Vrtule

amapro
Vrtání válce

amapro
Všemi směry

amapro
Vybrané pokusy s polymery 

;http://fyzweb
Vybíjení akumulátoru

amapro
Vybíjí proudem

amapro
Vychylovací magnety

fyzika.jreichl
Vychýlení kyvadla

amapro
Vychýlení z polohy

amapro
Vychylování

amapro
Vychylovací cívka

amapro
Vychylovací deska

amapro
Vychýlení výložníku

amapro
Vyčerpán vzduch

amapro
Vyhynutí dinosaurů zavinila srážka asteroidů 

;http://fyzweb
Vyhašení vápna

amapro
Vykoná práci

amapro
Vykonání práce

amapro
Vykonaná síla

amapro
Vymezení barvy

fyzika.jreichl
Vynucené kmity

amapro
Vynásobení

amapro
Vypařování, var

ucebnice.krynicky
Vypuklé zrcadlo

ucebnice.krynicky
Vypařování a kapalnění

maturita-z-fyziky
Vypařování a kapalnění

fyzika.jreichl
Vypařování, var

amapro
Vypařování

amapro
Vypuklé zrcadlo

amapro
Vypuklé zrcadlo

amapro
Vypuklé zrcadlo

amapro
Vypínač

amapro
Vypínací tlak

amapro
Vyrovnávací vložka

amapro
Vyrovnávací závaží

amapro
Vysílač

maturita-z-fyziky
Vysvětlení závislosti odporu kovu na teplotě

fyzika.jreichl
Vysílač

fyzika.jreichl
Vysvětlení jevu

fyzika.jreichl
Vysoké frekvence

amapro
Vysoké napětí

amapro
Vysoké napětí

amapro
Vysokofrekvenční elektronika

amapro
Vysokofrekvenční ohřívání

amapro
Vysušené dřevo

amapro
Vyšší teplota

amapro
Vyšší tóny harmonické

amapro
Vytíná plochu

amapro
Využití interference na tenké vrstvě v praxi

ucebnice.krynicky
Využití radionuklidů a ochrana před zářením

maturita-z-fyziky
Využití supravodičů

fyzika.jreichl
Využití disperze světla

fyzika.jreichl
Využití jaderné fúze

fyzika.jreichl
Využití radionuklidů

fyzika.jreichl
Využití tepla z radioaktivní přeměny

fyzika.jreichl
Využití kosmických družic

fyzika.jreichl
Využití tepelné energie v praxi

amapro
Vyzařuje energii

amapro
Výběrová pravidla

fyzika.jreichl
Výboj

amapro
Výchozí situace

fyzika.jreichl
Východiska z beznadějné situace

fyzika.jreichl
Výchylka

amapro
Výchylka

amapro
Výchylka galvanometrů

amapro
Výhřevnost

fyzika.jreichl
Výhody světelného paprsku laseru

fyzika.jreichl
Výhřevnost paliva, délková roztažnost

amapro
výkon

converter
Výkon, účinnost

ucebnice.krynicky
Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem

ucebnice.krynicky
Výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí

ucebnice.krynicky
Výkon a účinnost

maturita-z-fyziky
Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem

maturita-z-fyziky
Výkon střídavého proudu

fyzika.jreichl
Výkon stroje a práce

amapro
Výkon

amapro
Výkon proudu

amapro
Výkon

amapro
Výkon střídavého proudu

amapro
Výkon motoru

amapro
Výkon motoru

amapro
Výměny tepla při změnách skupenství

ucebnice.krynicky
Výměnný charakter silových interakcí

fyzika.jreichl
Výměník

amapro
Výpočet hustoty a hmotnosti

zslado
Výpočet doby dozvuku

fyzika.jreichl
Výpočet práce vykonané ideálním plynem

fyzika.jreichl
Výparné teplo

amapro
Výplňové zdivo

amapro
Výpočet průřezu zatíženého trámu

amapro
Výroba tranzistorů

fyzika.jreichl
Výroba gramofonových desek

fyzika.jreichl
Výraz

amapro
Výrobky z betonu

amapro
Výrobky z kamene, kameniny

amapro
Výrobní kalkulace

amapro
Výroba vápenného a cementového mléka

amapro
Výstup

amapro
Výsledná rychlost, vodorovný vrh

amapro
Výslednice

amapro
Výslednice rovnoběžných sil

amapro
Výslednice

amapro
Výsledná síla

amapro
Výsledná moment síly. Momentová věta

amapro
Výslednice dvou sil

amapro
Výslednice

amapro
Výstřel

amapro
Výslednice

amapro
Výsypná poloha

amapro
Výseč kruhu, kruhová úseč, elipsa

amapro
Výstřednost elipsy

amapro
Výška zvuku

fyzika.jreichl
Výška

amapro
Výškový rozdíl

amapro
Výška zdvihu

amapro
Výška kosočtverce

amapro
Výška trojúhelníku

amapro
Výtah

amapro
Výtoková trubice

amapro
Výtoková rychlost

amapro
Výtlak

amapro
Výtlačné potrubí

amapro
Výtlačné čerpadlo

amapro
Výuka fyziky s motivací Země 

;http://fyzweb
výukové programy - seznam

zslado
Vývoj Země v přehledu

fyzika.jreichl
Výzkum v oboru

amapro
Výztuže sloupů

amapro
Vzájemné působení částic

ucebnice.krynicky
Vzájemné působení těles

maturita-z-fyziky
Vzájemné působení částic. Potenciální energie částic

maturita-z-fyziky
Vzájemné působení částic. Potenciální energie částic

fyzika.jreichl
Vzájemné působení

amapro
Vzdálenost

amapro
Vzduchoprázdno

amapro
Vzdálenost

amapro
Vzdálenost

amapro
Vzdálenost

amapro
Vzdálenost

amapro
Vzduch

amapro
Vzduch

amapro
Vzduchoprázdno

amapro
Vzduch

amapro
Vzduch

amapro
Vzduch

amapro
Vzduch

amapro
Vzduchový sloupec

amapro
Vzdálenost

amapro
Vzduch

amapro
Vzdálenost

amapro
Vzduch

amapro
Vzduch

amapro
Vzduchové dialektrikum

amapro
Vzdálenější dráha

amapro
Vzdálenost před zrcadlem

amapro
Vzduchoprázdno

amapro
Vzduchoprázdno

amapro
Vzdušné vápno

amapro
Vzduchové kompresory ČKD

amapro
Vzduchová mezera

amapro
Vznik elektrického proudu

e-fyzika
Vznětový motor

animfyzika.wz
Vznik střídavého proudu

ucebnice.krynicky
Vznik obrazu, dirková komora

ucebnice.krynicky
Vznik a druhy vlnění

maturita-z-fyziky
Vznik elektromagnetického vlnění

maturita-z-fyziky
Vznik speciální teorie relativity

maturita-z-fyziky
Vznik

maturita-z-fyziky
Vznik a vývoj hvězd

maturita-z-fyziky
VZNIK ELEKTRICKÉHO PROUDU

fyzika.jreichl
Vznik a druhy vlnění

fyzika.jreichl
Vznik lidského hlasu

fyzika.jreichl
Vznik a vedení elektrického proudu v polovodičích

fyzika.jreichl
Vznik elektromagnetického vlnění

fyzika.jreichl
Vznik, vlastnosti, použití

fyzika.jreichl
Vznětový motor

fyzika.jreichl
Vznik STR

fyzika.jreichl
Vznik a základy kvantové mechaniky

fyzika.jreichl
Vznik Slunce

fyzika.jreichl
Vznik planet

fyzika.jreichl
Vznik Měsíce

fyzika.jreichl
Vznik ostatních měsíců

fyzika.jreichl
Vznik života

fyzika.jreichl
Vznik zvuku

amapro
Vznik stojatého vlnění

amapro
Vznik střídavého napětí

amapro
Vzorce – magnetismus

e-fyzika
Vzorec

amapro
Vzpřímené a zdánlivé

amapro
Vztahy mezi veličinami popisujícími pohyb

ucebnice.krynicky
Vztlaková síla v kapalinách a plynech

maturita-z-fyziky
Vztah mezi energií a hybností

maturita-z-fyziky
Vztah Lorentzovy a Galileiho transfomace

fyzika.jreichl
Vztah  mezi energií a hmotností

fyzika.jreichl
Vztah energie a hybnosti

fyzika.jreichl
Vztahy popisující vyzařování absolutně černého tělesa

fyzika.jreichl
Vztahy mezi soustavou souřadnic obzorníkovou a rovníkovou 2. druhu

fyzika.jreichl
Vztah

amapro
Vztah

amapro
Vztah

amapro
Vztlak v kapalinách

amapro
Vztlak

amapro
Vztlak

amapro
Vztlak

amapro
Vztlak

amapro
Vztlak

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro