Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 3 4
energie světla zákon pole proudu vlnění látek záření
pohyb tělesa motor vlastnosti plynu střídavého pohybu proud
děj Vznik napětí jev Elektrický těles zvuku rovnice
soustava zákony částic práce fyzika poli kmitání Magnetické
Země síla fyziky obvodu indukce vodiče vnitřní zachování
Sluneční elektromagnetického obvod veličiny kapalin Odraz motory hvězd
Newtonův oscilátoru charakteristika skupenství Optika soustavy Elektromagnetické Jaderná
Měsíce Teplota Slunce Práce plynem prostředí vody síly
stroj roztažnost Elektrické elektrické Interference teorie látky Mechanika
Ohyb tlaku


Fyzika [Z]

Počet záznamů: 331

Zabránění nechtěným odrazům

fyzika.jreichl
Zabrždění okolní hmotou

amapro
Zachování energie

amapro
Zachování hmoty

amapro
zadání

ucebnice.krynicky
Zahřátí

amapro
Zajímavá fyzika – Albert Einstein

cez
Zajímavá fyzika – RTG záření

cez
Zajímavá fyzika – Lasery kolem nás

cez
Zajímavá fyzika – K vysokým energiím

cez
Zajímavé články Zatmění Slunce

zslado
Zajímavosti o LHC

fyzika.jreichl
Zajímavosti kolem kalendáře

fyzika.jreichl
Zakřivený povrch

amapro
Zakřivení

amapro
Zaostřit

amapro
Zaokrouhlování

amapro
Zaokrouhlování číslic

amapro
Zapojení rezistorů. Reostat

zslado
Zapojení přechodu v závěrném směru

fyzika.jreichl
Zapojení tranzistorů

fyzika.jreichl
Zapojení se společnou bází

fyzika.jreichl
Zapojení se společným emitorem

fyzika.jreichl
Zapojení se společným kolektorem

fyzika.jreichl
Zaplňování jednotlivých podslupek

fyzika.jreichl
Zapínací tlak

amapro
Zatěžovací charakteristika zdroje

maturita-z-fyziky
Zatěžovací charakteristika zdroje, Ohmův zákon pro uzavřený obvod

fyzika.jreichl
Zatížitelnost reproduktoru

fyzika.jreichl
Zatmění Slunce a Měsíce

fyzika.jreichl
Zatmění Slunce

fyzika.jreichl
Zatmění Měsíce

fyzika.jreichl
Zatížení stavebních konstrukcí

amapro
Zatížení sněhem. odolnost proti větru

amapro
Zatížení půdy

amapro
Zavěšení ocelové struny

fyzweb.cuni
Zavěšené břemeno

amapro
Zaváděcí projekt

amapro
Za 100 femtosekund můžete mít z izolantu kov! 

;http://fyzweb
Za sebou

amapro
Záblesky

amapro
Základní fyzikální vzorce

fyzika.smoula
Základy molekulové fyziky a termodynamiky

fyzika.smoula
Základní poznatky speciální teorie relativity

fyzika.smoula
Základní poznatky kvantové fyziky

fyzika.smoula
Základy astrofyziky

fyzika.smoula
Zákon zachování hybnosti I

ucebnice.krynicky
Zákon zachování hybnosti II

ucebnice.krynicky
Zákon zachování energie I

ucebnice.krynicky
Zákon zachování energie II

ucebnice.krynicky
Základní poznatky molekulové fyziky

ucebnice.krynicky
Zákon zachování hybnosti

maturita-z-fyziky
Základní principy speciální teorie relativity

maturita-z-fyziky
Základní pojmy relativistické dynamiky

maturita-z-fyziky
ZÁKLADNÍ POJMY

fyzika.jreichl
ZÁKLADY KOLORIMETRIE

fyzika.jreichl
ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY

fyzika.jreichl
ZÁKLADNÍ POJMY

fyzika.jreichl
Základní dělení zvuků

fyzika.jreichl
Základní definice

fyzika.jreichl
Základní charakteristiky

fyzika.jreichl
Základní poznatky o magnetickém poli

fyzika.jreichl
Základní rozbor

fyzika.jreichl
Základní pojmy

fyzika.jreichl
Základní vlastnosti mikrofonů

fyzika.jreichl
Základní vlastnosti reproduktorů

fyzika.jreichl
Základní charakteristika

fyzika.jreichl
Základní princip technologie IMAX

fyzika.jreichl
Základní principy optického zobrazování

fyzika.jreichl
Základní principy (postuláty) STR

fyzika.jreichl
Základní postuláty kvantové mechaniky

fyzika.jreichl
Zákony zachování v mikrosvětě

fyzika.jreichl
Zákon zachování baryonového čísla

fyzika.jreichl
Zákon zachování leptonového čísla

fyzika.jreichl
Základní stavba a problémy

fyzika.jreichl
Základní charakteristiky

fyzika.jreichl
Základní údaje o Měsíci

fyzika.jreichl
Základní charakteristika Marsu

fyzika.jreichl
Základní charakteristika Neptunu

fyzika.jreichl
Základní popis hvězd

fyzika.jreichl
Základy kinematiky a tuhých těles

amapro
Zákon síly

amapro
Zákon síly

amapro
Základní veličina

amapro
Zákon Boyleův

amapro
Základní tón

amapro
Základní tón

amapro
Základní zákony proudu

amapro
Zákon lomu, refrakce

amapro
Zákon lomu

amapro
Základní pokus

amapro
Základy fotometrie

amapro
Záklop

amapro
Základová půda, sypanina

amapro
Základový beton

amapro
Základové zdivo

amapro
Základ procenta

amapro
Zápisy z hodin 6. ročník   1. Tělesa a látky

zslado
Záporný tlak

amapro
Záporný náboj

amapro
Záporná osa

amapro
Záporná osa

amapro
Záření gama

fyzika.jreichl
Záření absolutně černého tělesa

fyzika.jreichl
Záření absolutně černého tělesa

fyzika.jreichl
Záření alfa

fyzika.jreichl
Záření beta

fyzika.jreichl
Záření gama

fyzika.jreichl
Zářivý výkon a jasnost hvězd

fyzika.jreichl
Záření beta

amapro
Záření

amapro
Zásuvka a zástrčka

fyzika.jreichl
Zásobník paliva

amapro
Zásada

amapro
Zásuvka

amapro
Zásobníky na cement

amapro
Závislost tlaku vzduchu na nadmořské výšce

labo
Závislost obsahu vody v nasyceném vzduchu na teplotě

labo
Závislost teploty varu vody na tlaku

labo
Závislost elektrického odporu na rozměrech

ucebnice.krynicky
Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

ucebnice.krynicky
Závěs od stropu

fyzweb.cuni
Závislost skákavosti na době skákání

fyzika.gymnachod
Závislost odporu kovového vodiče na teplotě. Rezistory

maturita-z-fyziky
Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

fyzika.jreichl
Závislost

amapro
Závislost

amapro
Závaží

amapro
Závětrná strana

amapro
Závaží

amapro
Závislost na tlaku

amapro
Závěs

amapro
Závěs lustru

amapro
Závaží

amapro
Závit

amapro
Závit

amapro
Závada materiálu

amapro
Závislost proudu

amapro
Záznam obrazu

fyzika.jreichl
Záznam zvuku

fyzika.jreichl
Zážehový motor

fyzika.jreichl
Zbarvená voda

amapro
Zbarvení

amapro
Zbraně hromadného ničení

amapro
Zdánlivá hloubka předmětu

fyzika.jreichl
Zdánlivá hvězdná velikost

fyzika.jreichl
Zdánlivý odpor

amapro
Zdánlivý odpor

amapro
Zděný pilíř

amapro
Zděné konstrukce

amapro
Zdivo

amapro
Zdivo cihelné, příčky

amapro
Zdivo režné

amapro
Zdivo

amapro
Zdroj CO2

fyzweb.cuni
Zdroje zvuku

maturita-z-fyziky
Zdroje zvuku

fyzika.jreichl
Zdroje hudebních zvuků

fyzika.jreichl
Zdroj vyzařující do polokulového prostoru

fyzika.jreichl
Zdroje střídavého proudu

fyzika.jreichl
Zdroje zvuku

amapro
Zdroj proudu

amapro
Zdvih pístu

amapro
Zdvih břemene

amapro
Zdvih výložníku

amapro
Zednické práce

amapro
Zeeman Pieter

converter
zeeman

converter
Zemřel sir Arthur C. Clarke 

;http://fyzweb
Země

maturita-z-fyziky
Země

fyzika.jreichl
Zemské nitro

fyzika.jreichl
Zemský magnetismus

fyzika.jreichl
Země

amapro
Země

amapro
Země

amapro
Země

amapro
Země

amapro
Země

amapro
Země

amapro
Zemětřesení

amapro
Zemské pole

amapro
Zeměměřičské práce

amapro
Země

amapro
Zemědělské potraviny, hnojiva a krmiva

amapro
Zemina

amapro
Zenerova (stabilizační) dioda

fyzika.jreichl
Zesilovač

maturita-z-fyziky
Zesilovač

fyzika.jreichl
Zesilovače

fyzika.jreichl
Zesílení kmitů

amapro
Zhášecí napětí

amapro
Zhoubný nádor

amapro
Zhuštění proudnic

amapro
Zhutněný beton

amapro
Zinkový drát

amapro
Zinek

amapro
Zírání oběma očima

amapro
Zírání oběma očima

amapro
Zkoumání hydrostatického tlaku pomocí barometru 

;http://fyzweb
Zkoumání teploty v chladničce 

;http://fyzweb
Zkoumání indukčního vařiče 

;http://fyzweb
Zkoumání opticky aktivních látek

fyzika.jreichl
Zkoumaná látka

amapro
Zkreslení reproduktoru

fyzika.jreichl
Zkroucení vlákna

amapro
Zlomek energie

amapro
Zlomková čára

amapro
Zlomky, počtářská pravidla

amapro
Zlomek

amapro
Zlomek násobený, dělený zlomkem

amapro
Zlomek

amapro
Zlomek

amapro
Zmenšení objemu

amapro
Zmenšení obrazu

amapro
Zmenšený obraz

amapro
Změny skupenství látek

fyzika.smoula
Změna skupenství látek

e-fyzika
Změření povrchového napětí vody během chvilky 

;http://fyzweb
Změřte si fotoaparátem síťovou frekvenci! 

;http://fyzweb
Změny skupenství

zslado
Změna skupenství

animfyzika.wz
Změny vnitřní energie

ucebnice.krynicky
Změna vnitřní energie tělesa při konání práce

maturita-z-fyziky
Změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně. Teplo

maturita-z-fyziky
Změna objemu těles při tání a tuhnutí. Závislost

maturita-z-fyziky
změna

maturita-z-fyziky
ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

fyzika.jreichl
Změna vnitřní energie tělesa konáním práce

fyzika.jreichl
Změna vnitřní energie tepelnou výměnou

fyzika.jreichl
Změna objemu těles při tání a tuhnutí, závislost teploty tání na tlaku

fyzika.jreichl
Změna vlastností materiálů vlivem jaderného záření

fyzika.jreichl
Změřit sílu

amapro
Změna skupenství

amapro
Změna skupenství

amapro
Změna hustoty

amapro
Změna pole

amapro
Změna směru

amapro
Změna teploty

amapro
Zmrzlá zemina

amapro
Znaménka

ucebnice.krynicky
Značení komet

fyzika.jreichl
Znalost matematiky

amapro
Znatelný přechod

amapro
Značkování atomů

amapro
Značky ve výkresech, výpočet konstrukcí

amapro
Značení okenních otvorů, okna

amapro
Značení dveřních otvorů, dveře

amapro
Značení nadokenních překladů

amapro
Značka data výroby

amapro
Značení betonu, použití cementu

amapro
Značka betonu

amapro
Zobrazení pohybu pomocí grafů –“ námět na laboratorní úlohu 

;http://fyzweb
Zobrazení spojkou I

ucebnice.krynicky
Zobrazení spojkou II

ucebnice.krynicky
Zobrazení rozptylkou

ucebnice.krynicky
Zobrazení tenkou čočkou

maturita-z-fyziky
zobrazování

maturita-z-fyziky
ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI SOUSTAVAMI

fyzika.jreichl
Zobrazení rovinným zrcadlem

fyzika.jreichl
Zobrazení kulovým zrcadlem

fyzika.jreichl
Zobrazovací rovnice kulového zrcadla

fyzika.jreichl
Zobrazení tenkou čočkou

fyzika.jreichl
Zobrazovací vady čoček

fyzika.jreichl
Zobrazovací rovnice pro zrcadlo sférické

amapro
Zobrazovací rovnice

amapro
Zobrazení čočky

amapro
Zobrazovací rovnice pro čočku

amapro
Zobrazovací rovnice

amapro
Zobrazení lupou, lupa

amapro
Zorné pole

fyzika.jreichl
Zorný úhel

amapro
Zorný úhel

amapro
Zorné pole

amapro
Zpětná vazba

fyzika.jreichl
Zpětná vazba

amapro
Zpoždění

amapro
Zpoždění

amapro
Zpracování skleněných trubiček

fyzweb.cuni
Zpracování vápna

amapro
Zpracování vápna

amapro
Zraková nedokonalost

amapro
Zraková vzdálenost

amapro
Zrakový vjem

amapro
Zrcadla a čočky

zsjindrichov
Zrcadla

maturita-z-fyziky
Zrcadlo

amapro
Zrcadlo zvětšuje

amapro
Zrcadlo

amapro
Zrnitost písku

amapro
Zrnitost písku

amapro
Zrychlení

ucebnice.krynicky
Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici

maturita-z-fyziky
Zrychlení při nerovnoměrném křivočarém pohybu

maturita-z-fyziky
Zrychlení

amapro
Zrychlení

amapro
Zrychlující síla

amapro
Zrychlení

amapro
Zrychlení

amapro
Zrychlení

amapro
Zrychlení

amapro
Zrychlení

amapro
Zředění

amapro
Zředěný vzduch

amapro
Zředěný plyn

amapro
Zředěný vzduch

amapro
Zuby ošetřené laserem 

;http://fyzweb
Zub

amapro
Zvětšení optického zobrazení

maturita-z-fyziky
Zvětšený obraz

amapro
Zvětšený obraz

amapro
zvláštní jednotky (historické, oborově specifické, i nefyzikální)

labo
Zvlnění

amapro
Zvon

amapro
Zvonek

amapro
Zvukové jevy

zslado
Zvukové jevy

zslado
zvuk

maturita-z-fyziky
ZVUKOVÉ VLNĚNÍ

fyzika.jreichl
Zvuk v otevřeném prostoru

fyzika.jreichl
Zvuk v uzavřeném prostoru

fyzika.jreichl
Zvuková izolace a vzduchová neprůzvučnost

fyzika.jreichl
Zvukovod

fyzika.jreichl
Zvuk technologie IMAX

fyzika.jreichl
Zvuk. Šíření zvuku

amapro
Zvuk zvonku

amapro
Zvuk ladičky

amapro
Zvuk ve vodě

amapro
Zvuková optika

amapro
Zvýšení teploty

amapro
Z kvapky nanovlákno 

;http://fyzweb


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro