Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [čas]

Počet záznamů: 55

Budoucí čas, werde, werdest

amapro
Čas, datum, mocnimy a odmocniny

amapro
Čas předpřítomný

amapro
Čas prostý

amapro
Čas předminulý

amapro
Čas minulosti

amapro
Čas předbudoucí

amapro
Čas přítomný

amapro
Čas budoucí

amapro
Druhý čas budoucí, werde

amapro
Druhý čas budoucí

amapro
Futurum, čas budoucí, ukončený děj

amapro
Konjunktiv, slovesný tvar, přítomný čas

amapro
Konjunktiv préterita, čas přítomný

amapro
Minulý čas

amapro
Místo a čas

amapro
Oznamovací způsob, předminulý čas

amapro
Prostý čas přítomný, Simple Present

amapro
Prostý čas přítomný

amapro
Prostý čas minulý, Simple Preterite

amapro
Prostý čas minulý

amapro
Prostý čas předpřítomný, Simple Pre-Present

amapro
Prostý čas předminulý, Simple Pre-Preterite

amapro
Prostý čas budoucí

amapro
Prostý čas budoucí, Simple Future

amapro
Prostý čas přítomný

amapro
Průběhový čas

amapro
Průběhový čas přítomný, Progressive Pressent

amapro
Průběhový čas minulý, Progressive Preterite

amapro
Průběhový čas

amapro
Průběhový čas předpřítomný, Progressive Pre-Present

amapro
Průběhový čas

amapro
Průběhový čas předbudoucí, Prgressive Pre-Future

amapro
První čas budoucí, děj minulý

amapro
Předpřítomný čas

amapro
Předminulý čas

amapro
Předbudoucí čas

amapro
Předpřítomný čas

amapro
Předminulý čas

amapro
Předpřítomný čas, druhy časů, konstrukce věty

amapro
Předminulý čas v přímé řeči

amapro
Předminulý čas

amapro
Předminulý čas, změna stavu

amapro
Přehled časů, čas budoucí

amapro
Předminulý čas

amapro
Přítomný čas

amapro
Přítomný čas

amapro
Přítomný čas způsobových sloves

amapro
Přítomný čas

amapro
Přítomný čas

amapro
Slovesa, předpřítomný čas

amapro
Slovesa, předpminulý čas, čas budoucí

amapro
Slovesa, čas minulý

amapro
Slovesa, čas předminulý

amapro
Slovesa, čas budoucí, předbudoucí čas

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro