Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Česká]

Počet záznamů: 29

Česká předložka v

amapro
Česká předložka na

amapro
Česká předložka při

amapro
Česká předložka u

amapro
Česká předložka pod

amapro
Česká předložka nad

amapro
Česká předložka mezi

amapro
Česká předložka za

amapro
Česká předložka kromě

amapro
Česká předložka vedle

amapro
Česká předložka kolem

amapro
Česká předložka pomocí

amapro
Česká předložka k

amapro
Česká předložka kvůli

amapro
Česká předložka pro

amapro
Česká předložka k

amapro
Česká předložka pod

amapro
Česká předložka za

amapro
Česká předložka s

amapro
Česká předložka se

amapro
Česká předložka u

amapro
Česká předložka od

amapro
Česká předložka mezi

amapro
Česká předložka proti

amapro
Česká předložka 2.pád

amapro
Česká předložka 7.pád

amapro
Česká předložka uvnitř

amapro
Česká předložka bez

amapro
Česká předložka během

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro