Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Číslovka]

Počet záznamů: 26

Číslovka one

amapro
Číslovka million

amapro
Číslovka one

amapro
Číslovka two

amapro
Číslovka three

amapro
Číslovka four

amapro
Číslovka quarter

amapro
Číslovka half

amapro
Číslovka

amapro
Číslovka viele

amapro
Číslovka einige

amapro
Číslovka mehrere

amapro
Číslovka null

amapro
Číslovka eins

amapro
Číslovka zwei

amapro
Číslovka hundert

amapro
Číslovka tausend

amapro
Číslovka druhý

amapro
Číslovka třetí

amapro
Číslovka aller

amapro
Číslovka viele

amapro
Číslovka genug

amapro
Číslovka wenig

amapro
Číslovka paar

amapro
Řadová číslovka

amapro
Vyšší číslovka

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro