Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [děj]

Počet záznamů: 28

Aktivní děj

amapro
Běžná konverzace, ukončený děj

amapro
Budoucí děj, předminulý děj, děj minulý

amapro
Budoucí děj

amapro
Budoucí děj, tvrzení druhé odoby

amapro
Děj budoucí

amapro
Děj budoucí

amapro
Futurum, čas budoucí, ukončený děj

amapro
Libovolný děj

amapro
Minulý děj

amapro
Minulý děj

amapro
Násobný děj, opakování děje, dokonaví vid

amapro
Následný děj, spojky bevor, jakmile

amapro
Neomezený děj

amapro
Obecný děj

amapro
Opakovaný děj

amapro
Prostě minulý děj

amapro
První čas budoucí, děj minulý

amapro
Předčasný děj

amapro
Předčasný děj, slovesný tvar

amapro
Předpokládaný děj

amapro
Přirovnávací děj

amapro
Přítomný děj

amapro
Slovesný děj

amapro
Současný děj minulý, perfektum

amapro
Spojky als, wenn, když, děj minulý

amapro
Ukončený děj

amapro
Vzdálený děj minulý

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro