Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [infinitiv]

Počet záznamů: 33

Infinitiv sloves

amapro
Infinitiv bez to

amapro
Infinitiv s to

amapro
Infinitiv

amapro
Infinitiv slovesa

amapro
Infinitiv v němčině

amapro
Infinitiv zu

amapro
Infinitiv

amapro
Infinitiv

amapro
Infinitiv

amapro
Infinitiv

amapro
Infinitiv s zu a bez zu

amapro
Infinitiv se statt zu místo vět se statt daß

amapro
Minulý infinitiv

amapro
Minulý infinitiv

amapro
Minulý infinitiv

amapro
Nepravidelná slovesa, wissen, infinitiv

amapro
Odlučitelná předpona, závislý infinitiv

amapro
Prostý infinitiv

amapro
Prostý infinitiv

amapro
Prostý infinitiv

amapro
Přítomný infinitiv

amapro
Přítomný infinitiv

amapro
Přítomný infinitiv

amapro
Příčestí přítomné, infinitiv

amapro
Rozdělovací znaménka, čárka, infinitiv

amapro
Rozvinutý infinitiv

amapro
Sein a infinitiv

amapro
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod

amapro
Sloveso Shall, minulý infinitiv

amapro
Vazba for předmět infinitiv

amapro
Závislý infinitiv, věta vedlejší

amapro
Závislý infinitiv

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro