Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [jmen]

Počet záznamů: 24

Adjektivizace příčestí, platnost jmen

amapro
Číslo podstatných jmen

amapro
Dělení podstatných jmen

amapro
Dělení jmen

amapro
Dvojice podstatných jmen

amapro
Kolísání při skloňování přídavných jmen

amapro
Platnost jmen

amapro
Předložky u podstatných jmen

amapro
Příslušnost podstatných jmen, koncovky

amapro
Příslušnost jmen

amapro
Příslovce, skloňování přídavných jmen

amapro
Přípony a polopřípony podstatných jmen

amapro
Rod podstatných jmen, vědní obory

amapro
Skloňování podstatných jmen

amapro
Společný rod podstatných jmen

amapro
Stupňování přídavných jmen

amapro
Stupňování přídavných jmen

amapro
Třetí pád, členy podstatných jmen

amapro
Třetí stupeň přídavných jmen

amapro
Třetí stupeň přídavných jmen

amapro
Třetí stupeň přídavných jmen

amapro
Vlastnosti přídavných jmen

amapro
Vyjadřování rodu podstatných jmen

amapro
Změna kmene, skloňování vlastních jmen

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro