Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [jména]

Počet záznamů: 30

Četná jména

amapro
Člen, podstatná jména, počáteční písmeno

amapro
Dějová jména

amapro
Druhý stupeň jména

amapro
Jména slovesná

amapro
Jména tvůrců

amapro
Jména obyvatel

amapro
Látková jména, neosobní slovo

amapro
Místní jména

amapro
Odvozená jména

amapro
Osobní jména, neurčitý člen, bez členu

amapro
Osobní jména

amapro
Pád podstatného jména

amapro
Podstatná jména slovesná

amapro
Podstatná jména cizího původu

amapro
Podstatná jména

amapro
Podstatná jména cizího původu

amapro
Podstatná jména pomnožná

amapro
Podstatná jména s nulovým členem

amapro
Přídavná jména

amapro
Přídavná jména latinského původu

amapro
Přídavná jména

amapro
Přídavná jména, přísudek, doplněk

amapro
Přídavná jména

amapro
Složená přídavná jména, základní slovo

amapro
Složená podstatná jména, přízvuk

amapro
Složení přídavná jména a slovesa

amapro
Tvarosloví, podstatná jména, rod

amapro
Určitý člen podstatného jména

amapro
Ženská jména

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro