Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [jméno]

Počet záznamů: 25

Gerundium a podstatné jméno slovesné

amapro
Hromadné jméno

amapro
Jméno osoby

amapro
Jméno řeky

amapro
Jméno oceánu

amapro
Jméno bez členu

amapro
Odsuvník, apostrof, vlastní jméno

amapro
Podstatné jméno

amapro
Podstatné jméno slovesné

amapro
Podstatné jméno

amapro
Podstatné jméno

amapro
Podstatné jméno, als, für, zu

amapro
Podstatné jméno

amapro
Pomnožné podstatné jméno

amapro
Přívlastkové jméno

amapro
Přídavné jméno

amapro
Přídavné jméno

amapro
Přídavné jméno

amapro
Přívlastkové jméno

amapro
Přídavné jméno

amapro
Určité jméno

amapro
Vlastní jméno

amapro
Vlastní jméno

amapro
Zásady pro podstatné jméno

amapro
Zpodstatnělé jméno

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro