Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [pád]

Počet záznamů: 29

Česká předložka 2.pád

amapro
Česká předložka 7.pád

amapro
Čtvrtý pád s infinitivem

amapro
Čtvrtý pád

amapro
Čtvrtý pád

amapro
Druhý pád

amapro
Druhý pád

amapro
Druhý pád

amapro
Nekorektní přívlastek, neshodný pád

amapro
Obecný pád

amapro
Pád podstatného jména

amapro
Pád

amapro
Prostý čtvrtý pád, předložková vazba

amapro
Prostý pád

amapro
První pád

amapro
Předmětný pád

amapro
Předložka, druhý a sedmý pád

amapro
Předložkový pád

amapro
Předložkový 4.pád, vazba na sloveso

amapro
Předložkový 3. pád, am, an, aus, bei, mit

amapro
Předložkový pád, podmět

amapro
Předložkový pád

amapro
Přivlastňovací pád

amapro
Přivlastňovací pád

amapro
Přívlastek, přivlastňovací pád

amapro
Třetí pád, členy podstatných jmen

amapro
Třetí pád

amapro
Třetí pád

amapro
Třetí pád

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro