Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [předložka]

Počet záznamů: 98

Česká předložka v

amapro
Česká předložka na

amapro
Česká předložka při

amapro
Česká předložka u

amapro
Česká předložka pod

amapro
Česká předložka nad

amapro
Česká předložka mezi

amapro
Česká předložka za

amapro
Česká předložka kromě

amapro
Česká předložka vedle

amapro
Česká předložka kolem

amapro
Česká předložka pomocí

amapro
Česká předložka k

amapro
Česká předložka kvůli

amapro
Česká předložka pro

amapro
Česká předložka k

amapro
Česká předložka pod

amapro
Česká předložka za

amapro
Česká předložka s

amapro
Česká předložka se

amapro
Česká předložka u

amapro
Česká předložka od

amapro
Česká předložka mezi

amapro
Česká předložka proti

amapro
Česká předložka 2.pád

amapro
Česká předložka 7.pád

amapro
Česká předložka uvnitř

amapro
Česká předložka bez

amapro
Česká předložka během

amapro
Předložka při zájmenu

amapro
Předložka kolem

amapro
Předložka o

amapro
Předložka about

amapro
Předložka mimo

amapro
Předložka above

amapro
Předložka according to

amapro
Předložka ahead of

amapro
Předložka alongside

amapro
Předložka among

amapro
Předložka ago

amapro
Předložka as

amapro
Předložka at

amapro
Předložka na

amapro
Předložka beneath

amapro
Předložka behind

amapro
Předložka but

amapro
Předložka besides

amapro
Předložka down

amapro
Předložka during

amapro
Předložka for

amapro
Předložka from

amapro
Předložka in

amapro
Předložka inside

amapro
Předložka, druhý a sedmý pád

amapro
Předložka off

amapro
Předložka on

amapro
Předložka upon

amapro
Předložka over

amapro
Předložka around

amapro
Předložka under

amapro
Předložka

amapro
Předložka von

amapro
Předložka von

amapro
Předložka unter

amapro
Předložka durch

amapro
Předložka aufs

amapro
Předložka ste

amapro
Předložka sten

amapro
Předložka zum

amapro
Předložka vorbei

amapro
Předložka ans

amapro
Předložka aufs

amapro
Předložka hinters

amapro
Předložka durchs

amapro
Předložka ums

amapro
Předložka aus

amapro
Předložka mit

amapro
Předložka nach

amapro
Předložka bei

amapro
Předložka binnen

amapro
Předložka dank

amapro
Předložka mit

amapro
Předložka nach

amapro
Předložka samt

amapro
Předložka seit

amapro
Předložka von

amapro
Předložka zu

amapro
Předložka vedle

amapro
Předložka angesichts

amapro
Předložka halber

amapro
Předložka oberhalb

amapro
Předložka trotz

amapro
Předložka innerhalb

amapro
Předložka mittels

amapro
Předložka statt

amapro
Předložka trotz

amapro
Předložka na

amapro
Předložka anstatt

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro