Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Předložky]

Počet záznamů: 39

Předložky u podstatných jmen

amapro
Předložky

amapro
Předložky about, above, across

amapro
Předložky ago, along, amid, amidst

amapro
Předložky as, at

amapro
Předložky ve, na, při, u

amapro
Předložky behind, below, beneath

amapro
Předložky besides, between, but

amapro
Předložky se sedmým pádem

amapro
Předložky down, during, except

amapro
Předložky for, idomy

amapro
Předložky from, in

amapro
Předložky inside, into

amapro
Předložky off, on, upon

amapro
Předložky on, opposite, out of

amapro
Předložky mimo, kromě

amapro
Předložky over, owing, past

amapro
Předložky round, since, through

amapro
Předložky till, until, to

amapro
Předložky towards, toward, under

amapro
Předložky up to, with

amapro
Předložky

amapro
Předložky um - willen

amapro
Předložky se členem am, im, ans, ins, vom

amapro
Předložky se 3 pádem, aus,bei, mit, nach, von, zu

amapro
Předložky aus, bei, binnen, dank, entgegen

amapro
Předložky seit, von, zu, zur, zum

amapro
Předložky se 4 pádem, durch, bis, wieder, um

amapro
Předložky entlang, für, gegen

amapro
Předložky wohin, wo, wider

amapro
Předložky an, auf, hinter, in

amapro
Předložky neben, unter, vor

amapro
Předložky s 2 pádem, angesichts, statt, halber

amapro
Předložky inmitten, innerhalb, kraft, mittels, ungeachtet

amapro
Předložky cizího původu, ohne

amapro
Předložky se 2.pádem

amapro
Předložky se 3. pádem

amapro
Předložky se 4. pádem

amapro
Předložky

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro