Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Předpona]

Počet záznamů: 51

Neodlučitelná předpona be, emp, ent, ge, ver

amapro
Nepřízvučná předpona

amapro
Odlučitelná a neodlučitelná předpona

amapro
Odlučitelná předpona

amapro
Odlučitelná předpona, závislý infinitiv

amapro
Odlučitelná předpona

amapro
Předpona durch

amapro
Předpona um

amapro
Předpona unter

amapro
Předpona be

amapro
Předpona ge

amapro
Předpona er

amapro
Předpona ver

amapro
Předpona an

amapro
Předpona un

amapro
Předpona be

amapro
Předpona emp

amapro
Předpona ent

amapro
Předpona durch

amapro
Předpona über

amapro
Předpona um

amapro
Předpona unter

amapro
Předpona wieder

amapro
Předpona voll

amapro
Předpona ge

amapro
Předpona pro

amapro
Předpona an

amapro
Předpona be

amapro
Předpona ent

amapro
Předpona nach

amapro
Předpona miß

amapro
Předpona haupt

amapro
Předpona grund

amapro
Předpona spitzen

amapro
Předpona höchst

amapro
Předpona hoch

amapro
Předpona ent

amapro
Předpona ver

amapro
Předpona zer

amapro
Předpona ab

amapro
Předpona an

amapro
Předpona auf

amapro
Předpona aus

amapro
Předpona bei

amapro
Předpona ein

amapro
Předpona vor

amapro
Předpona durch

amapro
Předpona um

amapro
Předpona unter

amapro
Přízvučná předpona

amapro
Slovesný přísudek, odlučitelná předpona

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro