Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Příslovce]

Počet záznamů: 91

Časová příslovce

amapro
Časové příslovce, příslovečná určení

amapro
Kladná příslovce

amapro
Odvozená příslovce

amapro
Příslovce místa, příslovce času

amapro
Příslovce inside

amapro
Příslovce out

amapro
Příslovce up

amapro
Příslovce here

amapro
Příslovce where

amapro
Příslovce often

amapro
Příslovce způsobu, stupně, kladu a záporu

amapro
Příslovce so

amapro
Příslovce too

amapro
Příslovce also

amapro
Příslovce noble

amapro
Příslovce humbly

amapro
Příslovce full

amapro
Příslovce fast

amapro
Příslovce far

amapro
Příslovce still, another, more, longer

amapro
Příslovce not yet

amapro
Příslovce nearly

amapro
Příslovce quite near

amapro
Příslovce soon

amapro
Příslovce ill

amapro
Příslovce late

amapro
Příslovce there

amapro
Příslovce presently

amapro
Příslovce quite

amapro
Příslovce then

amapro
Příslovce truly

amapro
Příslovce času

amapro
Příslovce místa

amapro
Příslovce vždy

amapro
Příslovce often

amapro
Příslovce

amapro
Příslovce, skloňování přídavných jmen

amapro
Příslovce

amapro
Příslovce místa, času, způsobu a příčiny

amapro
Příslovce wo

amapro
Příslovce hier

amapro
Příslovce dort

amapro
Příslovce oben

amapro
Příslovce unten

amapro
Příslovce hinten

amapro
Příslovce links

amapro
Příslovce rechts

amapro
Příslovce her, hin, hinauf, heraus

amapro
Příslovce her

amapro
Příslovce hin

amapro
Příslovce hinauf

amapro
Příslovce herunter

amapro
Příslovce herauf

amapro
Příslovce času, dann, nun, eben, einmal

amapro
Příslovce bald

amapro
Příslovce dann

amapro
Příslovce erst

amapro
Příslovce způsobu, sehr, wenig, fast, ganz

amapro
Příslovce sehr

amapro
Příslovce wenig

amapro
Příslovce durch

amapro
Příslovce anders

amapro
Příslovce příčiny, warum, darum, deshalb, daher, somit

amapro
Příslovce wozu

amapro
Příslovce darum

amapro
Příslovce mithin

amapro
Příslovce demnacht

amapro
Příslovce schnell

amapro
Příslovce stark

amapro
Příslovce gut

amapro
Příslovce gern

amapro
Příslovce bald

amapro
Příslovce neben

amapro
Příslovce hinter

amapro
Příslovce zwischen

amapro
Příslovce womit

amapro
Příslovce wodurch

amapro
Příslovce worauf

amapro
Příslovce weise, maßen, seits, wärts

amapro
Stupňování příslovce

amapro
Tázací zájmenná příslovce

amapro
Tázací příslovce

amapro
Ukazovací zájmenná příslovce

amapro
Vztažná zájmenná příslovce

amapro
Zájmena a příslovce místa a času

amapro
Zájmenná příslovce

amapro
Zájmenné příslovce

amapro
Záporná příslovce

amapro
Zesilovací příslovce

amapro
Způsobová příslovce

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro