Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [rod]

Počet záznamů: 27

Činný rod

amapro
Gramatický rod, člen

amapro
Mužský rod

amapro
Mužský, ženský rod, určitý člen

amapro
Průvodce děje, durch, trpný rod

amapro
Přehled slovesných tvarů, rod činný

amapro
Rod slova

amapro
Rod činný

amapro
Rod trpný

amapro
Rod

amapro
Rod podstatných jmen, vědní obory

amapro
Rod ženský, rod střední

amapro
Rod ženský, nulová přípona

amapro
Rozkazovací způsob, trpný rod

amapro
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod

amapro
Slovesa, trpný rod

amapro
Slovesa, rod trpný

amapro
Společný rod podstatných jmen

amapro
Společný rod

amapro
Střední rod

amapro
Trojí rod

amapro
Trpný rod

amapro
Trpný rod, pasívum, sloveso worden

amapro
Trpný rod

amapro
Trpný rod

amapro
Tvarosloví, podstatná jména, rod

amapro
Ženský rod

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro