Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [slova]

Počet záznamů: 58

Běžná slova

amapro
Cizí slova

amapro
Cizí slova

amapro
Cizí slova

amapro
Dělení slov, neohebná slova

amapro
Domácí slova

amapro
Důraz slova

amapro
Fraktura slova

amapro
Hromadná slova

amapro
Jednoduchá slova

amapro
Jednoslabičná slova

amapro
Kmen slova

amapro
Konec slova

amapro
Kontext slova

amapro
Latinská slova

amapro
Názvy číslic, hromadná slova, odchylky

amapro
Neohebná slova

amapro
Nepřízvučná slova

amapro
Nesklonné tvary, slova cizího původu

amapro
Nesklonná slova

amapro
Neznělost slova

amapro
Nezřetelná slova

amapro
Několikanásobně složená slova

amapro
Německá slova

amapro
Německá slabika slova

amapro
Nová slova

amapro
Obrazná slova

amapro
Okřídlená slova, výklad slova

amapro
Pomnožná slova

amapro
Pravopis a původ slova

amapro
Převzatá slova

amapro
Předmět slova

amapro
Přejatá slova

amapro
Rod slova

amapro
Sdílná slova

amapro
Skloňování slova

amapro
Slabá slova

amapro
Složená slova

amapro
Slova vlastní

amapro
Slova obecná

amapro
Slova látková

amapro
Slova hromadná

amapro
Složená slova

amapro
Slova s příponou, přehláskou

amapro
Slova gegen, in, über, um

amapro
Slova bez přípon

amapro
Slova konkrétního významu, maličkost

amapro
Smysl slova

amapro
Spojovník, složenina, spojená slova

amapro
Stupňování slova

amapro
Užití slova hned

amapro
Výraz slova

amapro
Výslovnost na konci slova

amapro
Výslovnost u prostřed slova

amapro
Začátek slova

amapro
Zkratková slova

amapro
Zkratky a zkratková slova

amapro
Zpodstatnělá slova

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro