Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [sloves]

Počet záznamů: 21

Časování sloves, kmenové samohlásky

amapro
Časování pomocných sloves sein, haben, werden

amapro
Infinitiv sloves

amapro
Konstrukce sloves

amapro
Odvozená od sloves

amapro
Pravidelné časování sloves, slabá slovesa

amapro
Pravidelné časování sloves

amapro
Pravopis sloves

amapro
Přehled nepravidelných sloves

amapro
Přehlásky u silných sloves

amapro
Přehled silných a nepravidelných sloves

amapro
Příklady sloves, konjunktiv

amapro
Přítomný čas způsobových sloves

amapro
Seznam nepravidelných sloves

amapro
Tabulka sloves nepravidelných

amapro
Třídy německých sloves

amapro
Tvary silných sloves, bleiben

amapro
Vyjadřování modality, užívání způsobových sloves

amapro
Výrazy sloves

amapro
Výslovnost různých tvarů sloves

amapro
Význam sloves v českém jazyce

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro