Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Slovesa]

Počet záznamů: 84

Časování slovesa wissen

amapro
Gramatický tvar, odvozená slovesa

amapro
Hovorová slovesa v němčině

amapro
Infinitiv slovesa

amapro
Konstrukce věty pomocí slovesa have

amapro
Modální slovesa

amapro
Neodlučitelná slovesa

amapro
Neosobní slovesa, vazba infinitivu

amapro
Nepravidelná slovesa

amapro
Nepravidelná slovesa

amapro
Nepravidelná slovesa

amapro
Nepravidelná slovesa, wissen, infinitiv

amapro
Nepřechodná slovesa

amapro
Nepřechodná slovesa habe, haben, hat, bin

amapro
Nepravidelná silná slovesa

amapro
Pomocná slovesa

amapro
Pomocná slovesa

amapro
Pomocná slovesa, haben, změna stavu

amapro
Postavení slovesa

amapro
Pravidelná slovesa

amapro
Pravidelné časování sloves, slabá slovesa

amapro
Préteritum, slabá slovesa

amapro
Přechodná slovesa

amapro
Předmět, slovesa v češtině

amapro
Rozlišování užití slovesa to

amapro
Rozdílné časování, význam slovesa

amapro
Řídicí věta, charakter slovesa

amapro
Silná slovesa, fahren, lassen, laufen

amapro
Silná slovesa, rozkazovací a oznamovací způsob

amapro
Slovesa, přehled časování

amapro
Slovesa, předpřítomný čas

amapro
Slovesa, předpminulý čas, čas budoucí

amapro
Slovesa, podmiňovací způsob přítomný

amapro
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod

amapro
Slovesa, čas minulý

amapro
Slovesa, čas předminulý

amapro
Slovesa, čas budoucí, předbudoucí čas

amapro
Slovesa, příčestí perfekta

amapro
Slovesa modální, způsobová

amapro
Slovesa will, would, ought, need

amapro
Slovesa, trpný rod

amapro
Slovesa expect, feel, forbid, doubt

amapro
Slovesa make, notice, order, prove, report

amapro
Slovní druhy, časování slovesa

amapro
Slovesa

amapro
Slovesa, modální, významová, způsobová

amapro
Slovesa s neodlučitelnými předponami

amapro
Slovesa s předponami durch, unter, wider

amapro
Slovesa se dvěma předponami

amapro
Slovesa s předponou ge

amapro
Slovesa, rozkazovací způsob

amapro
Slovesa, rod trpný

amapro
Slovesa brennen, kennen, nennen, rennen

amapro
Slovesa bringen, fallen, geben, gehen

amapro
Slovesa halten, laden, messen, lessen

amapro
Slovesa reiten, rufen, schreiben, rennen

amapro
Slovesa sitzen, sollen, stehen, trinken

amapro
Slovesa backen

amapro
Slovesa příčiny změny

amapro
Slovesný typ, opis slovesa

amapro
Slovesa pohybu, haben, finden, machen

amapro
Slovesa způsobová

amapro
Složení přídavná jména a slovesa

amapro
Složená slovesa

amapro
Smíšená slovesa, brennen, kennen, senden

amapro
Statická slovesa

amapro
Třída slovesa, begann, begonnen

amapro
Ustálená slovesa

amapro
Užití slovesa can

amapro
Užití slovesa may

amapro
Užití slovesa must

amapro
Užití slovesa finish

amapro
Užití slovesa keep

amapro
Užití slovesa stop

amapro
Vazba slovesa

amapro
Vynechání slovesa

amapro
Významová slovesa

amapro
Význam slovesa

amapro
Významová slovesa

amapro
Významový rozdíl slovesa

amapro
Způsobová slovesa

amapro
Způsobová slovesa

amapro
Způsobová slovesa sollen, müssen, mögen, dürfen

amapro
Způsobová slovesa

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro