Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [sloveso]

Počet záznamů: 232

Jmenné výrazy, nepřechodné sloveso

amapro
Náhrada konjunktivu, sloveso must

amapro
Neosobní sloveso

amapro
Nepravidelné sloveso come

amapro
Nepravidelné sloveso fed

amapro
Nepravidelné sloveso got

amapro
Nepravidelné sloveso hung

amapro
Nepravidelné sloveso made

amapro
Nepravidelné sloveso paid

amapro
Nepravidelné sloveso run

amapro
Nepravidelné sloveso set

amapro
Nepravidelné sloveso slid

amapro
Nepravidelné sloveso spat

amapro
Nepravidelné sloveso sweat

amapro
Nepravidelné sloveso torn

amapro
Nepravidelné sloveso wrung

amapro
Podmětné sloveso

amapro
Pomocné sloveso be

amapro
Předložkový 4.pád, vazba na sloveso

amapro
Rozhodující sloveso

amapro
Sloveso call

amapro
Sloveso budu

amapro
Sloveso to be

amapro
Sloveso v otázce

amapro
Sloveso to have

amapro
Sloveso can

amapro
Sloveso may

amapro
Sloveso must

amapro
Sloveso may, sloveso smět

amapro
Sloveso muset

amapro
Sloveso smět

amapro
Sloveso Shall, minulý infinitiv

amapro
Sloveso could

amapro
Sloveso shall

amapro
Sloveso will

amapro
Sloveso would

amapro
Sloveso ought

amapro
Sloveso need

amapro
Sloveso know

amapro
Sloveso see

amapro
Sloveso watch

amapro
Sloveso must

amapro
Sloveso found

amapro
Sloveso forbade

amapro
Sloveso hear

amapro
Sloveso prevent

amapro
Sloveso remember

amapro
Sloveso say

amapro
Sloveso request

amapro
Sloveso get

amapro
Sloveso make

amapro
Sloveso like

amapro
Sloveso may

amapro
Sloveso

amapro
Sloveso allow

amapro
Sloveso bring

amapro
Sloveso cost

amapro
Sloveso give

amapro
Sloveso hand

amapro
Sloveso do

amapro
Sloveso grant

amapro
Sloveso save

amapro
Sloveso send

amapro
Sloveso tell

amapro
Sloveso budu

amapro
Sloveso speak

amapro
Sloveso write

amapro
Sloveso show

amapro
Sloveso says

amapro
Sloveso does

amapro
Sloveso udělat

amapro
Sloveso ready

amapro
Sloveso coming

amapro
Sloveso drawing

amapro
Sloveso make

amapro
Sloveso kommt

amapro
Sloveso

amapro
Sloveso dürfen

amapro
Sloveso können

amapro
Sloveso mögen

amapro
Sloveso müssen

amapro
Sloveso sollen

amapro
Sloveso wollen

amapro
Sloveso gehen

amapro
Sloveso sein

amapro
Sloveso haben

amapro
Sloveso werden

amapro
Sloveso s předponou

amapro
Sloveso konat se

amapro
Sloveso fahren

amapro
Sloveso lassen

amapro
Sloveso laufen

amapro
Sloveso stoßen

amapro
Sloveso dürfen

amapro
Sloveso können

amapro
Sloveso mögen

amapro
Sloveso müssen

amapro
Sloveso suchen

amapro
Sloveso arbeit

amapro
Sloveso wissen

amapro
Sloveso sollen

amapro
Sloveso wollen

amapro
Sloveso brennen

amapro
Sloveso kennen

amapro
Sloveso nennen

amapro
Sloveso rennen

amapro
Sloveso sprechen

amapro
Sloveso treten

amapro
Sloveso laden

amapro
Sloveso lesen

amapro
Sloveso lassen

amapro
Sloveso rauchen

amapro
Sloveso kommen

amapro
Sloveso sagen

amapro
Sloveso lassen

amapro
Sloveso hören

amapro
Sloveso sehen

amapro
Sloveso hat

amapro
Sloveso getreten

amapro
Sloveso trocknen

amapro
Sloveso ziehen

amapro
Sloveso wird

amapro
Sloveso habe

amapro
Sloveso leben

amapro
Sloveso rufen

amapro
Sloveso ist

amapro
Sloveso war

amapro
Sloveso nehmt

amapro
Sloveso suhcen

amapro
Sloveso soolen

amapro
Sloveso wollen

amapro
Sloveso mögen

amapro
Sloveso suche

amapro
Sloveso hat

amapro
Sloveso habt

amapro
Sloveso wirst

amapro
Sloveso wären

amapro
Sloveso würde

amapro
Sloveso suchen

amapro
Sloveso bleiben

amapro
Sloveso zůstat

amapro
Sloveso fallen

amapro
Sloveso raten

amapro
Sloveso fahren

amapro
Sloveso schaffen

amapro
Sloveso glimmen

amapro
Sloveso bergen, bewog, befal, half

amapro
Sloveso brechen

amapro
Sloveso geben

amapro
Sloveso treten

amapro
Sloveso gehen

amapro
Sloveso stehen

amapro
Sloveso tun

amapro
Sloveso werden

amapro
Sloveso backen

amapro
Sloveso befehlen

amapro
Sloveso beginnen

amapro
Sloveso bergen

amapro
Sloveso hauen

amapro
Sloveso glimmen

amapro
Sloveso klimmen

amapro
Sloveso weben

amapro
Sloveso bewegen

amapro
Sloveso gären

amapro
Sloveso pflegen

amapro
Sloveso schaffen

amapro
Sloveso scheren, schleifen

amapro
Sloveso sinnen

amapro
Sloveso scheren

amapro
Sloveso schleifen

amapro
Sloveso weicher

amapro
Sloveso wiegen

amapro
Sloveso bleichen

amapro
Sloveso löschen

amapro
Sloveso erschrecken

amapro
Sloveso schwellen

amapro
Sloveso laden

amapro
Sloveso legen, setzen, stellen

amapro
Sloveso liegen

amapro
Sloveso schwimmen

amapro
Sloveso sitzen

amapro
Sloveso springen

amapro
Sloveso stehen

amapro
Sloveso trinken

amapro
Sloveso leben

amapro
Sloveso finden

amapro
Sloveso arbeiten

amapro
Sloveso hledat

amapro
Sloveso vidět

amapro
Sloveso rühmen

amapro
Sloveso berufen

amapro
Sloveso verstehen

amapro
Sloveso spotten

amapro
Sloveso bangen

amapro
Sloveso willen

amapro
Sloveso starken

amapro
Sloveso zeigen

amapro
Sloveso werden

amapro
Sloveso lösen

amapro
Sloveso gefallen

amapro
Sloveso ist

amapro
Sloveso machen

amapro
Sloveso kaufen

amapro
Sloveso mögen

amapro
Sloveso sollen

amapro
Sloveso bringen

amapro
Sloveso könnten

amapro
Sloveso möchten

amapro
Sloveso vynechat

amapro
Sloveso wollen

amapro
Sloveso brauchen

amapro
Sloveso schicken

amapro
Sloveso sagen

amapro
Sloveso ablechnen

amapro
Sloveso sagen

amapro
Sloveso scheiben

amapro
Sloveso wissen

amapro
Sloveso rauchen

amapro
Sloveso nutnost

amapro
Sloveso lassen

amapro
Sloveso buď

amapro
Sloveso werder

amapro
Sloveso setzen

amapro
Sloveso reden

amapro
Trpný rod, pasívum, sloveso worden

amapro
Významové sloveso

amapro
Významové sloveso

amapro
Způsobové sloveso dare

amapro
Způsobové sloveso need

amapro
Způsobové sloveso wissen, sollen, wollen

amapro
Způsobové sloveso

amapro
Zvratné sloveso

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro