Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Spojení]

Počet záznamů: 132

Druhý stupeň, Spojení nicht

amapro
Frazeologická spojení, párové formule

amapro
Neúplné spojení

amapro
Slovní spojení

amapro
Slovní spojení

amapro
Spojení always

amapro
Spojení enough too

amapro
Spojení it is

amapro
Spojení by means of

amapro
Spojení by way of

amapro
Spojení for the sake of

amapro
Spojení in to

amapro
Spojení as late

amapro
Spojení some more

amapro
Spojení He made

amapro
Spojení leave to

amapro
Spojení know of

amapro
Spojení the next

amapro
Spojení day before

amapro
Spojení It will

amapro
Spojení is ill

amapro
Spojení he was

amapro
Spojení I will

amapro
Spojení another word

amapro
Spojení s přívlastkem

amapro
Spojení se členem

amapro
Spojení weniger

amapro
Spojení er ist

amapro
Spojení er hat

amapro
Spojení ich werde

amapro
Spojení ich sei

amapro
Spojení ihr habet

amapro
Spojení směl jsem

amapro
Spojení mohl jsem

amapro
Spojení rád jsem chtěl

amapro
Spojení musel jsem

amapro
Spojení měl jsem

amapro
Spojení ich könnte

amapro
Spojení werde gekommen sein

amapro
Spojení ihr würdet

amapro
Spojení gibt

amapro
Spojení wobei

amapro
Spojení womit

amapro
Spojení wogegen

amapro
Spojení da

amapro
Spojení dar

amapro
Spojení das wird

amapro
Spojení bis

amapro
Spojení durch

amapro
Spojení entlang

amapro
Spojení wieder

amapro
Spojení zuliebe

amapro
Spojení nehledě na

amapro
Spojení přes

amapro
Spojení bez nich

amapro
Spojení nicht nur

amapro
Spojení sondern auch

amapro
Spojení od té doby

amapro
Spojení es gibt

amapro
Spojení jako

amapro
Spojení für

amapro
Spojení zu

amapro
Spojení sich setzen

amapro
Spojení za čím

amapro
Spojení ich denke

amapro
Spojení koho

amapro
Spojení proti

amapro
Spojení o něčem

amapro
Spojení mít k dispozici

amapro
Spojení bis spät in

amapro
Spojení o půlnoci

amapro
Spojení v důsledku

amapro
Spojení něco proti

amapro
Spojení bei einem

amapro
Spojení an der

amapro
Spojení an dich

amapro
Spojení noch so

amapro
Spojení zu uns

amapro
Spojení nicht auf

amapro
Spojení so gut

amapro
Spojení er war

amapro
Spojení sich nichts

amapro
Spojení man sich

amapro
Spojení auf meine

amapro
Spojení was für ein

amapro
Spojení daß

amapro
Spojení že

amapro
Spojení hilft

amapro
Spojení hatte

amapro
Spojení dokud

amapro
Spojení až když

amapro
Spojení dokud

amapro
Spojení tak dlouho

amapro
Spojení dříve než

amapro
Spojení um so

amapro
Spojení als daß

amapro
Spojení außer daß

amapro
Spojení ohne daß

amapro
Spojení darum

amapro
Spojení statt zu

amapro
Spojení protože

amapro
Spojení doch noch

amapro
Spojení doch gern

amapro
Spojení ich sollte

amapro
Spojení s infinitivem

amapro
Spojení Ich war

amapro
Spojení er kam

amapro
Spojení k této otázce

amapro
Spojení sehr schön

amapro
Spojení sám sobě

amapro
Spojení návod k použití

amapro
Spojení se wollte

amapro
Spojení že se něco stane

amapro
Spojení nýbrž

amapro
Spojení za nimi

amapro
Spojení nicht ein

amapro
Spojení gar nicht

amapro
Spojení nie mehr

amapro
Spojení en

amapro
Spojení ich habe

amapro
Spojení ve prospěch

amapro
Spojení volná

amapro
Spojení těsná

amapro
Spojení s větrnými mlýny

amapro
Spojení so lange

amapro
Spojení geth

amapro
Syntaktické spojení

amapro
Těsná slovní spojení, metafora

amapro
Ustálená spojení, obojí číslo

amapro
Ustálená slovní spojení

amapro
Volná spojení

amapro
Volná slovní spojení v odborném jazyce

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro