Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Spojka]

Počet záznamů: 40

Spojka also

amapro
Spojka and

amapro
Spojka but

amapro
Spojka after

amapro
Spojka if

amapro
Spojka lest

amapro
Spojka as

amapro
Spojka

amapro
Spojka after

amapro
Spojka as

amapro
Spojka until

amapro
Spojka že

amapro
Spojka and

amapro
Spojka or

amapro
Spojka nikoliv geworden

amapro
Spojka ferner

amapro
Spojka dann

amapro
Spojka sowohl

amapro
Spojka sondern

amapro
Spojka trotzdem

amapro
Spojka seitdem

amapro
Spojka daß

amapro
Spojka und

amapro
Spojka aby

amapro
Spojka weil

amapro
Spojka da

amapro
Spojka denn

amapro
Spojka daß

amapro
Spojka aby

amapro
Spojka obwohl

amapro
Spojka obgleich

amapro
Spojka obzwar

amapro
Spojka wenn, selbst, sogar, konjunktiv

amapro
Spojka wenn

amapro
Spojka aby

amapro
Spojka že

amapro
Spojka ani

amapro
Spojka nachdem

amapro
Spojka soweit

amapro
Vsunutá spojka

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro