Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Užití]

Počet záznamů: 52

Abstraktní užití členu

amapro
Příklady užití předlžky ve větě

amapro
Rozlišování užití slovesa to

amapro
Užití each

amapro
Užití much

amapro
Užití all

amapro
Užití času

amapro
Užití datumu

amapro
Užití had

amapro
Užití there is

amapro
Užití there are

amapro
Užití I have had

amapro
Užití got

amapro
Užití do

amapro
Užití slovesa can

amapro
Užití slovesa may

amapro
Užití slovesa must

amapro
Užití tvaru to

amapro
Užití so

amapro
Užití such

amapro
Užití slovesa finish

amapro
Užití slovesa keep

amapro
Užití slovesa stop

amapro
Užití from

amapro
Užití in

amapro
Užití of

amapro
Užití předložek ve větě

amapro
Užití at

amapro
Užití except for

amapro
Užití předložek ve větě

amapro
Užití in the

amapro
Užití slova hned

amapro
Užití číslovek

amapro
Užití spojek ve větě

amapro
Užití die of

amapro
Užití now that

amapro
Užití able

amapro
Užití noble

amapro
Užití genau

amapro
Užití darf

amapro
Užití möge

amapro
Užití zu

amapro
Užití wenn

amapro
Užití warum

amapro
Užití proto že

amapro
Užití damit

amapro
Užití jestliže

amapro
Užití dann

amapro
Užití snad

amapro
Užití noch so

amapro
Užití bitte

amapro
Užití křížem krážem

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro