Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Vazba]

Počet záznamů: 80

Neosobní vazba

amapro
Neosobní slovesa, vazba infinitivu

amapro
Neosobní vazba

amapro
Opisná vazba

amapro
Osobní vazba

amapro
Podmět, vazba vedlejší věty

amapro
Prostý čtvrtý pád, předložková vazba

amapro
Předložková vazba

amapro
Předložková vazba

amapro
Předložková vazba

amapro
Předložkový 4.pád, vazba na sloveso

amapro
Předložková vazba

amapro
Ustálená vazba

amapro
Vazba many

amapro
Vazba few

amapro
Vazba at

amapro
Vazba on

amapro
Vazba the the

amapro
Vazba as

amapro
Vazba that not

amapro
Vazba every each

amapro
Vazba either neither

amapro
Vazba many few

amapro
Vazba much little

amapro
Vazba some any

amapro
Vazba do

amapro
Vazba does

amapro
Vazba had not

amapro
Vazba shall not

amapro
Vazba will not

amapro
Vazba I am

amapro
Vazba I not have

amapro
Vazba I shall not

amapro
Vazba he is

amapro
Vazba to do

amapro
Vazba by them

amapro
Vazba does not

amapro
Vazba prvního pádu

amapro
Vazba čtvrtého pádu s infinitivem

amapro
Vazba I admit

amapro
Vazba for předmět infinitiv

amapro
Vazba to have

amapro
Vazba I like

amapro
Vazba have done

amapro
Vazba put off

amapro
Vazba as to

amapro
Vazba at a

amapro
Vazba at the

amapro
Vazba in front of

amapro
Vazba in spite of

amapro
Vazba instead of

amapro
Vazba in the middle of

amapro
Vazba as like

amapro
Vazba I gave

amapro
Vazba se čtvrtým pádem

amapro
Vazba přímého předmětu věcného

amapro
Vazba as soon

amapro
Vazba do you

amapro
Vazba such that

amapro
Vazba in order

amapro
Vazba I shall

amapro
Vazba I were

amapro
Vazba must go

amapro
Vazba I know

amapro
Vazba I knew

amapro
Vazba at home

amapro
Vazba said that

amapro
Vazba not known

amapro
Vazba neither am

amapro
Vazba calm so

amapro
Vazba sein

amapro
Vazba v trpném rodě

amapro
Vazba es ist

amapro
Vazba slovesa

amapro
Vazba sich

amapro
Vazba pochybovat o

amapro
Vazba někomu

amapro
Vazba wurde

amapro
Vazba nikam

amapro
Vazba infinitivu

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro