Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [věta]

Počet záznamů: 46

Důsledková věta

amapro
Hlavní věta

amapro
Hlavní věta

amapro
Hlavní věta

amapro
Hlavní věta

amapro
Hlavní věta

amapro
Hlavní věta fakultativní

amapro
Mluvený projev, bezspojková věta

amapro
Neskutečná věta

amapro
Odporovací věta

amapro
Podmínková věta

amapro
Podbarvená věta

amapro
Podmínková věta, sollte, dann, wenn

amapro
Pojem věta

amapro
Přací věta

amapro
Předmětná věta, daß, aby

amapro
Přípustková věta

amapro
Rozvinutá věta

amapro
Rozkazovací věta

amapro
Řídicí věta, charakter slovesa

amapro
Skutečná věta

amapro
Slovosledný typ, věta přací

amapro
Tázací věta

amapro
Uvozovací věta

amapro
Účelová věta

amapro
Účinková věta

amapro
Účinková věta, als daß, ohne daß

amapro
Vedlejší věta

amapro
Vedlejší věta přípustková

amapro
Vedlejší věta

amapro
Vedlejší věta

amapro
Vedlejší věta

amapro
Věta oddělená čárkou

amapro
Věta jednoduchá, větné členy

amapro
Věta zjišťovací

amapro
Věta účelová, damit, shoda podmětů

amapro
Věta přípustková

amapro
Vylučovací věta

amapro
Vypovídací věta

amapro
Výsledková věta

amapro
Vztažná věta

amapro
Vztažná věta

amapro
Záporná věta

amapro
Záporná věta

amapro
Závislý infinitiv, věta vedlejší

amapro
Způsobová věta

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro