Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [věty]

Počet záznamů: 50

Citace věty

amapro
Čelo věty

amapro
Členění věty

amapro
Důsledkové věty

amapro
Forma věty

amapro
Interpunkce, počátek věty

amapro
Konstrukce věty pomocí slovesa have

amapro
Konec věty

amapro
Konec hlavní věty

amapro
Konec věty

amapro
Konec věty

amapro
Krátké věty, odpověď

amapro
Melodie věty

amapro
Nahrazování věty infinitivem, zu, že, aby

amapro
Obsah celé věty

amapro
Podmět, vazba vedlejší věty

amapro
Předpřítomný čas, druhy časů, konstrukce věty

amapro
Předpokládaná možnost, záporné věty

amapro
Příslovečné určení, věty časové

amapro
Rytmus věty

amapro
Složky věty

amapro
Souvislost věty

amapro
Spojkové věty

amapro
Stavba věty větné členy

amapro
Uvozovací věty, nepřímé otázky

amapro
Věty přívlastkové, věty dolňkové, přechodník

amapro
Věty místní

amapro
Věty způsobové, srovnávací, účinkové

amapro
Věty účelové

amapro
Věty podmínkové a skutečné

amapro
Věty přípustkové

amapro
Věty výsledkové

amapro
Věty vztažné, dessen, worauf

amapro
Věty spojkové, daß, aby

amapro
Věty způsobové, věty přirovnávací

amapro
Věty účinkové, so, daß, als, věty omezovací

amapro
Věty zřetelové, denn, ledaže, nachdem

amapro
Věty důvodové, warum, proč

amapro
Věty účelové, proto, zumal, mehr, als

amapro
Věty přípustkové, obwohl, trotzdem

amapro
Všeobecné věty přípustkové, immer

amapro
Vztažné věty

amapro
Vztažné věty

amapro
Začátek věty

amapro
Záporné věty

amapro
Záporné věty

amapro
Záporné věty, naléhavá výzva

amapro
Závazné věty

amapro
Zkrácené věty

amapro
Způsobové věty prostředku, okolnost děje

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro