Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Výslovnost]

Počet záznamů: 49

Fonetická transkripce, výslovnost

amapro
Individuální výslovnost

amapro
Německá výslovnost

amapro
Pravopis a výslovnost

amapro
Spisovná výslovnost

amapro
Výslovnost a pravopis, anglická abeceda

amapro
Výslovnost v zavřené slabice,ve slovech

amapro
Výslovnost v cizích slovech

amapro
Výslovnost v zavřené slabice

amapro
Výslovnost germ

amapro
Výslovnost chicken

amapro
Výslovnost sky

amapro
Výslovnost v běžných slovech

amapro
Výslovnost hot

amapro
Výslovnost sort

amapro
Výslovnost v otevřené slabice

amapro
Výslovnost v přízvučné a nepřízvučné slabice

amapro
Výslovnost cause

amapro
Výslovnost gauge

amapro
Výslovnost před koncovkami

amapro
Výslovnost steak

amapro
Výslovnost pear

amapro
Výslovnost v jediném slově

amapro
Výslovnost na konci slova

amapro
Výslovnost ve skupině slov

amapro
Výslovnost country

amapro
Výslovnost soul

amapro
Výslovnost journal

amapro
Výslovnost dvou s slov s předponou

amapro
Výslovnost koncovky minulého času

amapro
Výslovnost převzatých slov z francouštiny

amapro
Výslovnost begin

amapro
Výslovnost give

amapro
Výslovnost u prostřed slova

amapro
Výslovnost v počátečních skupinách

amapro
Výslovnost pen

amapro
Výslovnost různých tvarů sloves

amapro
Výslovnost a výjimky

amapro
Výslovnost ve slovech germánského původu

amapro
Výslovnost následuje-li samohláska

amapro
Výslovnost

amapro
Výslovnost

amapro
Výslovnost samohlásek

amapro
Výslovnost, tvrdé souhlásky

amapro
Výslovnost fangen

amapro
Výslovnost schon

amapro
Výslovnost deutsch

amapro
Výslovnost

amapro
Zeslabená výslovnost

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro